YIT:ltä pitkän tähtäimen tavoitteet YIT:lle ja Caverionille

YIT julkaisi tänään tiedotteen jossa se antoi pitkän tähtäimen tavoitteet sekä YIT:lle että Caverionille.  Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään 17.6.2013, on hyväksynyt Jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013. YIT jättää Caverionin puolesta ja lukuun listalleottohakemuksen koskien Caverionin kaikkien osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”CAV1V” siten, että Caverionin osake on noteerattu arviolta 1.7.2013. Poimin tähän alle tiedotteista pääkohdat molemmille yhtiöille.

YIT 2H 2013 ennuste:

 • YIT arvioi, että vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä <– tämä oli lievähkö pettymys, odotin kasvua molempiin
 • Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia
 • Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin

YIT:n tavoitteet vuoteen 2016:

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
 • Omavaraisuusaste 40 prosenttia (aiemmin 35 prosenttia)
 • Osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta

Caverion 2H 2013 ennuste:

 • Caverion arvioi, että vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.
 • Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia

Caverionin tavoitteet vuoteen 2016

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosentin vuodessa <– tämä oli odottamaani parempi
 • Käyttökate yli 6% liikevaihdosta <– tämäkin oli lievästi odottamaani parempi vaikkakaan ei kauhean korkeaksi voi marginaalia kehua
 • Vahva operatiivinen kassavirta, mikä mahdollistaa osingonjaon, lainojen takaisinmaksun ja orgaanisen kasvun
 • yhtiö jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia

Caverionin strategia:

 • Pohjois-Euroopassa tavoitteena on erityisesti kannattavuuden parantaminen.
 • Keski-Euroopassa Caverion hakee vahvaa kasvua erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin.
 • Laajat, uudet ja edistykselliset projektit ja palvelut. Yhtiö hakee kasvua ja kannattavuutta panostamalla huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankekehitysprojekteihin  sekä energiansäästöön liittyviin  toimituksiin

Enpä oikein tiedä että ostaisiko osakkeet takaisin ennen jakautumista, tässä olisi muutama viikkoa aikaa miettiä. Sinällään Caverionin luvut olivat positiivinen yllätys kun YIT:n luvut olivat kutakuinkin odotuksieni mukaiset. Okei ne ovat vasta tavoitteita joiden toteutumisen näkee vasta sitten myöhemmin ja 1Q:lla Caverion oli iso pettymys. Voi olla että ostan vasta jakaantumisen jälkeen kesädipistä ja pelkästään YIT:tä. Kurssi laski tänään 2.94% 14.55 euroon. Myin osakkeeni 15.2 euroon 26.4.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: