Nokian 4Q oli selvä pettymys

Eilen ennakoin seuraavaa. Olin aivan liian positiivinen ja ennakoin liikaa. Noista oikeastaan mikään ei pitänyt, no ehkä viimeinen kohta osittain. Aikamoinen pettymyshän tämä tulos oli. Mun näkemykseni tuloksesta alkaen luureista.

Luurit 4Q

Nokia ennuste 4Q:lle luurien osalta oli tämä: “Nokian arvion mukaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRSliikevoittoprosentti on negatiivinen“. Liikevaihdosta tai myyntimääristä se ei antanut mitään ennustetta. Tänään se raportoi lopetettujen liiketoimien kohdassa liikevaihdoksi 2.6 miljardia euroa (laskua 29%) ja Liiketappio 198 miljoonaa euroa (Ei IFRS tappio oli 191 miljoonaa). Tappio oli paljon suurempi kuin odotin. Liikevoittoprosenttikin oli -7.5%. Ilmeisesti luurimyynti hyytyi totaalisesti. Todennäköisesti Microsoftin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan Nokia ei raportoinut myyntimääriä tai sitä ei muuten kiinnostanut näitä raportoida. Analyytikkojen arvioiden mukaan Lumioiden myynti laski 3Q:lta mikä oli kyllä erittäin negatiivinen uutinen Microsoftille. Lumioita enemmän hyytyi peruspuhelimien myynti.  Joulukvartaali on luureilla se parhain kvartaali ja myynti laski 3Q:lta. Varmasti tämä luurien myynti Microsoftille tuossa laskussa näytteli omaa osaansa. Yhtäkaikki, myynti Microsoftille oli kyllä erittäin hyvä päätös siinä tilanteessa mihin Elopin ja Nokian hallituksen 112 strategia yhtiön luuripuolen ajoi. HERE bisneksien ja Microsoftin Suomen työpaikkojen puolesta toivoisi että Lumia myynti kääntyisi selvään kasvuun.

Ilmeisesti luurit tuovat tappiota edelleen 1Q:n aikana ja ne kirjataan lopetettuina toimintoina. Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

HERE 4Q

 • Liikevaihto 254 miljoonaa euroa (278 miljoonaa). Laskua 9%. Tässä tietysti näkyy Nokian luuribisneksen lasku ja siten karttalisenssejä menee vähemmän
 • Liikevoitto 18 miljoonaa (-56 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 7.1%
 • Ei-IFRS Liikevoitto 25 miljoonaa (40 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 9.8%
 • Neljän miljoonan euron kuluerä uudelleenjärjestelykustannuksista

Odotin parempaa menoa mutta minkäs teet jos ei Lumiat käyneet kaupaksi. Autonavigointilaitteet kuitenkin kasvoivat ja siten HEREn karttamyynti sinne (lisenssejä myytiin 3.2 miljoonaa kappaletta autonaveihin). Nokia näkee kartta/paikannusbisneksessä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia autoteollisuudessa sekä muilla teollisuuden sektoreilla. Tästä johtuen Nokia aikoo kasvattaa investointien määrää vuonna 2014 hyötyäkseen näistä mahdollisuuksista tulevina vuosina. Osa luurien myynnistä tulevista rahoista meneekin erilaisiin yritysostoihin liittyen paikannukseen / karttoihin. Ja tämä tietysti vaikuttaa kielteisesti HERE-liiketoiminnan vuoden 2014 ei-IFRS liikevoittoprosenttiin

Advanced Technologies 4Q

 • Liikevaihto 121 miljoonaa (151 miljoonaa). Laskua 20%
 • Bruttokate % noin 100%
 • Liikevoitto 65 miljoonaa (100 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 53.7%
 • Ei-IFRS Liikevoitto 85 miljoonaa (100 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 67.8%

Tämä oli selvä pettymys. Odotin että patenttitulot olisivat kasvaneet. Nokian mukaan lasku johtui tiettyjen lisensinsaajien liiketoiminnan hiljentymisestä. Tällä viitataan varmaan sekä HTC:hen että Blackberryyn. Ja tuloutukset lisäksi vaihtelevat vuosineljänneksittäin. Potentiaali on kasvattaa voittoa tulevaisuudessa. Osoituksena siitä mm. tämä viisivuotinen patenttisopimuksen jatko Samsungin kanssa. Samsung maksaa korvauksia Nokialle 1.1.2014 alkavasta ajanjaksosta. Samsungin maksamien korvausten määrä määräytyy lopullisesti sitovassa välimiesmenettelyssä, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2015 aikana.

Nokia arvioi Advanced Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan vuositasolla laskettuna noin 600 miljoonaan euroon vuoden 2014 aikana Microsoftin tullessa tärkeämmäksi patenttilisenssinsaajaksi. Tämä on pettymys, uskoin että tämä bisnes kasvaisi paljon nopeammin mutta hidasta on uusien patenttisopimuksien sorvaaminen ja vanhojen sopimusten uudelleenneuvottelu. Potentiaalia on, toivottavasti se saadaan nopeasti hyödynnettyä paremmin. Advanced Technologies – liiketoiminnan nykyinen liikevaihto vuositasolla laskettuna on noin 500 miljoonaa euroa.

NSN 4Q

Nokia ennusti 4Q:lle seuraavaa: “NSN:n liikevaihto kasvaa vankasti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Nokian tavoitteena on edelleen alentaa NSN:n vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon
verrattuna. Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä noin 12, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella“. Aika hyvinhän tuo toteutui juuri noin.

 • Liikevaihto 3.1 miljardia euroa (4 miljardia). Laskua vuoden takaa 22% mutta kasvua 3Q:lta 20%
 • Ei-IFRS bruttokate % 37.6%
 • Ei-IFRS toimintakulut 771 miljoonaa euroa. Laskua 9% vuoden takaa.
 • Liikevoitto 243 miljoonaa euroa (252 mljoonaa). Liikevoittoprosentti 7.8%
 • Ei-IFRS liikevoitto 349 miljoonaa euroa (576 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti 11.2%
 • 4Q:lla tuli 95 miljoonan euron uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä ja 11 miljoonaa aineettomien hyödykkeiden poistoja koskien Motorolan hankkimista.

NSN:n näkymät:

 • Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 5, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tätä pidettiin jonkinlaisena pettymyksenä. Minusta tuo on ihan odotettu luku. 1Q on aina huonoin.
 • Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 asettuvan kohti NSN:n pitkän aikavälin tavoitteen 5-10 % yläpäätä. Jos arvelisi että NSN ei pystyisi kasvattamaan liikevaihtoaan yhtään viime vuodesta eli tekisi 11 miljardin liikevaihdon olisi 10% siitä 1.1 miljardia euroa.

NSN:n suurin haaste on liikevaihdon saaminen kasvuun. Yhtiö on saanut ison määrän isoja ja vähän pienempiäkin verkkotilauksia ja nuo tulevat siivittämään yhtiön menoa uskoakseni kasvuun. Tilausmomentum näyttää hyvältä ja loppuvuodesta uskon yhtiön pystyvän kasvamaan. Iso osa tästä viime vuonna nähdystä liikevaihdon laskusta johtuu lopetettujen liiketoimintojen vaikutuksesta. Ensi vuodelle verkkomarkkinoiden ennustetaan kasvavan 6%. Tuosta siivusta NSN:n pitäisi saada oma osansa ja mieluummin kasvattaa markkina-osuuttaan. Eilen Danske-pankki arvioi Ericssonin menettävän markkinaosuuttaan tulevaisuudessa ja laski tavoitehintaansa 40 kruunuun kun kurssi huitelee jossain vajaassa 80 kruunussa.

Nokia ei tule veroja Suomeen maksamaan tällä vuosikymmenellä. Sillä on hyödynnettäviä tappioita peräti 11 miljardia euroa. Nokian Suomen jatkuvien toimintojen laskennalliset verosaamiset vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa olivat noin 2,2 miljardia euroa (laskettu käyttäen Suomen 20 %:n tuloverokantaa), joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen johtuen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennyksestäSuurin osa Nokian Suomen kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä Suomen verotettavaa tuloa vastaan tulevaisuudessa. Nokia arvioi kirjaavansa kuitenkin noin 250 miljoonan euron verokulun vuosittain jatkuvien liiketoimintojen osalta. Tämä vastaa NSN-, HERE- ja Advanced Technologies -liiketoimintojen arvioituja maksettavia veroja Suomen ulkopuolella. Kun verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa verot noin 25 %:n verokannalla, mutta Nokian vuosittain maksettavien verojen arvioidaan kuitenkin pysyvän noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian noin 11 miljardin euron Suomen verotappiot ovat täysin käytetty. Tämä on luonnollisesti hyvä asia tulevaisuuden osinkovirtojen kannalta. Investointejakaan ei tule merkittäviä määriä, sillä Nokia arvioi että koko kuluvana vuonna tulee noin 200 miljoonan käyttöomaisuusinvestoinnit.

Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 lopussa bruttokassan ollessa 9,0 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 2,3 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,1 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,4 miljardia euroa. Laskua kuitenkin tuli sata miljoonaa johtuen luurien tuomista tappioista. Nettokassa tulee olemaan 2.4 + 5.44 miljardia euroa kunhan luurikauppa toteutuu eli yhteensä 7.8 miljardia.

Nokian kurssi laski tänään 10.66% mikä on mielestäni ylireagointia. Ymmärrän kurssilaskun ja olin siinä 3-4% kurssilaskun kohdalla samaa mieltä markkinan kanssa että tämä on nyt oikea arvo, mutta lasku jyrkkeni kun USA:n pörssien avaus alkoi lähestyä ja jyrkkeni entisestään kun USA:n pörssissä käytiin kauppaa. Nokian markkina-arvo on nyt 19 miljardia euroa. Kun siitä poistetaan nettokassa jää bisnekselle 11.2 miljardia euroa. Minusta pelkän NSN:n arvo on tuo 11-12 miljardia. Koko vuoden liikevaihto viime vuonna oli kuitenkin 11 miljardia euroa ja Ei-IFRS liikevoitto yli miljardin. Kun noita uudelleenjärjestelykustannuksia arvellaan tulevan tänä vuonna enää 100 miljoonaa euroa (450 miljoonan kassavirtavaikutus) versus viime vuoden 550 miljoonaa niin liikevoittokin paranee lähemmäs miljardia euroa. NSN saattaa kokonaisuudessaan myös kasvattaa hieman liikevaihtoaan kuluvana vuonna vaikkakin alkuvuosi menee todennäköisesti miinuskasvussa. Nokiaa ostamalla saisi siis NSN:n noin 11-12 PE-luvulla. Saako Nokiaa ostamalla siis HEREn ja patenttibisneksen ilmaiseksi kaupan päälle? Mietin tulosjulkistuksen jälkeen useamman kerran myyntiä ja siinä 3% kohdilla olin lähellä myydä mutta uskoin että lasku stabiloituu ja kurssi tulee nousemaan lähiaikoina tämän aamuisille tasoille. Jos olisin tiennyt että kurssi laskee yli 10% olisin myynyt ja ostanut takaisin myöhemmin tänään. Mielestäni nyt ei kyllä kannata myydä tällä 5.11 euron kurssilla. Yhtiön arvo on suurempi.

Kenties kurssilaskua selittää osittain se että Nokia ei kertonut mitään osingostaan ja koska se mahdollisesti osinkoa maksaisi. Yhtiökokous on vasta 17.6 eli aikaisintaan osinko tulee kesäkuussa. Toimitusjohtajan valinta kuten luonnollisesti strategian julkistus tapahtuu myöhemmin. Luurikauppa tapahtuu 1Q:n aikana ja toivottavasti mahdollisimman pian kun nuo loput viranomaishyväksynnät tulevat.

Aika synkkä päivä tämä oli salkulleni, joka laski tänään noin 3%. Eilen noustiin vastaavasti yli 2% TTWO:n vetämänä. Melkoista heiluntaa.

*EDIT* Melko tarkkaan meni oikeaan NSN:n 4Q Ei-IFRS voiton ja liikevaihdon haarukointi tässä kirjoituksessa kolme kuukautta sitten.

Tags: , , , , ,

4 Responses to “Nokian 4Q oli selvä pettymys”

 1. Tammikuu alkoi huonosti ja päättyi huonosti | Rakas sijoituspäiväkirjani Says:

  […] Laimean Sillin tarinoita sijoittamisesta ja vähän muustakin « Nokian 4Q oli selvä pettymys […]

 2. NSN vs. Ericsson 4Q 2013 | Rakas sijoituspäiväkirjani Says:

  […] Ericssonin 4Q tulokseen ja linkki Nokian ja NSN 3Q tulokseen. Kruunun vaihtokurssina euroiksi käytin 1 kruunu = 0.11 euroa. Vertailun helpottamiseksi ja […]

 3. Analyytikkojen mielestä Nokia on kallis | Rakas sijoituspäiväkirjani Says:

  […] hinnasta. Nokian markkina-arvo on nyt 5.44 euron osakekurssilla hiukan päälle 20 miljardia euroa.Nettokassa vuoden 2013 lopussa oli 2.3 miljardia euroa ja kunhan luurikauppa perjantaina toteutuu niin tilille kilahtaa jossain vaiheessa 5.44 miljardia […]

 4. Nokian 4Q 2014 tulos oli hyvä mutta markkinareaktio negatiivinen | Rakas sijoituspäiväkirjani Says:

  […] välillä iltapäivällä. Käydäänpäs tulos läpi, mutta sitä ennen kannattaa ehkä lukaista 4Q 2013 tulos ja 3Q 2014 tulokset läpi. Tässä myös Ericssonin […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: