Hallitus “säästää”

Hallitus sai kehysesityksensa eilen valmiiksi ja muuttui samalla Viisikoksi kun Vasemmistoliitto nosti kytkintä, mikä olikin eilisen parasta antia. Verot nousee, millä hallitus tavoittelee tulojen kasvua ja puhuu samalla menojen kevennyksestä tiedotteessaan näin: “hallitus päätti neuvotteluissaan uusista toimista, jotka vähentävät valtion menoja ja lisäävät tuloja 2,3 mrd. euroa vuoden 2018 tasolla“.

Samassa tiedotteessa on taulukkomuodossa arvio vuosittaisista valtion menoista ja tuloista vuosien 2015 ja 2018 välillä:

2015 2016 2017 2018
Arvioidut menot (käyvin hinnoin) 53,5 53,7 54,8 56,1
Arvioidut tulot 48,6 50,4 52,0 53,4
Arvio budjettitalouden alijäämästä -4,8 -3,3 -2,7 -2,7

Yritin tuijottaa noita lukuja myöhään eilen vartin verran mutta eivät nuo menot alkaneet vähentyä vaan näyttävät kasvavan vuosi vuodelta. Mainittakoon että tämän vuoden arvioidut menot ovat 53.9 miljardia euroa. Missäs siis se hallituksen mainostama valtion menojen vähentyminen on? Verotuloja arvioivat nyhdettävän veronmaksajien selkänahasta ja valtion omaisuuden myymisellä huomattavasti nykyistä enemmän. Ei hyvältä näytä. Menoja ei saada kuriin, lähinnä ehdotuksessa mainitaan tulonsiirtojen ja verovähennysten poistamista mutta hallintoon ei olla koskemassa. Vieläkään. Muutamia poimintoja kehysehdotuksesta alla.

Hyvää:

 • Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään koko kehysjaksolla edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018. –> hyvä. Tämä on vaan turhaan nostanut asuntojen hintoja ja hyödyttänyt lähinnä rakennusyhiöitä ja pankkeja.
 • Lisäksi työmatkakulujen vähennysoikeutta kavennettaisiin siten, että työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon –> hyvä. Miksi tuetaan haja-asutusalueella muuttamista kauaksi työpaikasta?
 • Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan
 • Säästöpäätökset kohdistuvat mm. kehitysyhteistyöhön, johon osoitetaan kehyskaudella noin 50 milj. eurosta noin 100 milj. euroon nouseva vuosittainen säästö –> Miksei enemmän? Ja onko tämäkään oikeasti säästö vai vähennetään jostain kuvitteellisesta aiemmin päätetystä korotuksesta tuo 50 miljoonaa?
 • Ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion menot pienevät 50 milj. eurolla vuoden 2015 tasolla. –> ihan Ok.

Huonoa:

 • Vuonna 2015 ansiotuloverotusta kiristetään jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla –> palkkaverotus kiristyy entisestään
 • Pääomatuloverotukseen tehtävillä muutoksilla lisätään veron tuottoa 28 miljoonalla eurolla ja samalla kavennetaan tuloeroja. Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin –> melko käsittämätön muutos. Vero oli jo ennestään todella kireä. Tämä tulee johtamaan verotuoton laskuun kun sijoitajat siirtävät rahojaan sijoitusvakuutusten yms. pariin.
 • Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuodesta 2016 alkaen –> järjetöntä. Ruotsissa perintöveroa ei ole. Johtaako siihen yhdessä pääomatulojen verotuksen kiristymisen kanssa että rikkaat muuttavat pois maasta? Ei tarvi monen pois muuttaa niin verotuotto laskee.
 • Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan –> olipa “yllätys” tämä nosto
 • Energiaverotusta kiristetään 120 miljoonalla eurolla korottamalla yleisen sähköveroluokka I:n veroa. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan 90 miljoonalla eurolla.
 • Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 42 miljoonalla eurolla.
 • Henkilö- ja pakettiautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotetaan 150 miljoonalla eurolla niin, että korkeampaa veroa kannetaan vuoden 2016 alusta
 • aiemmin verovapaa nestekaasu säädetään verolliseksi –> mikähän tässäkin on ideana? Rillaajat suututetaan
 • ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksesta luovutaan –> tämä se edesauttaa ulkomailla takaisin Suomeen muuttamista 🙂

Huono maku tästä kehyspäätöksestä jäi. Lähestulkoon pelkkiä veronkorotuksia, olemattoman vähän menojen leikkauksia. Sijoitamisen mielekkyys heikkenee. Riskit pysyy tai jopa pahenee mutta nettotuotot heikkenee kiristyvän verotuksen takia.

Kun kotimainen ostovoima heikkenee tämän takia ja kun kuljetuskustannukset nousevat yms. lienee viisasta vältellä pääosin kotimakkinoilla toimivien suomalaisten firmojen osakkeita lähivuodet. Ei taida kasvua olla tulossa.

Advertisements

Tags: ,

One Response to “Hallitus “säästää””

 1. Maaliskuussa salkkuni hiipi ATK-lukemiin | Rakas sijoituspäiväkirjani Says:

  […] määritti Ukrainan kriisi ja hallituksen budjettikehysriihi, jonka seurauksena Vasemmistoliitto vihdoin otti ja lähti. Kovin vähän oikeita menovähennyksiä […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: