PKC:n 1Q 2015 yllätti markkinat mutta ei minua

No niin, nyt PKC alkaa osoittaa sitä mitä olen jo jonkun aikaa odottanut. Viime vuoden 4Q oli huono, paljon huonompi kuin mitä odotin ja silloin epäilin että kaikki mahdollinen nega on koitettu kirjata vuoteen 2014 jotta vuosi 2015 voitaisiin aloittaa tavallaan “puhtaalta pöydältä”. Pääpoiminnat 1Q tuloksesta:

 • Liikevaihto kasvoi 11,0 % vertailukaudesta (1-3/2014) ollen 226,5 milj.euroa (204,1 milj. euroa). Siitä huolimatta että Brasiliassa menee edelleen huonosti ja tuotantomäärät laskivat. Koskahan käänne siellä tapahtuu?
  • Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 205,7 milj. euroa (188,6 milj. euroa) eli 9,0 % enemmän kuin vertailukaudella.
  • Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 34,9 % ja oli 20,8 milj. euroa (15,4 milj. euroa). Segmentin osuus oli 9,2 % (7,6 %) konsernin liikevaihdosta
 • EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 41,7 % vertailukaudesta (1-3/2014) ollen 16,7 milj. euroa (11,8 milj. euroa) eli 7,4 % (5,8 %) liikevaihdosta. –> Rock rock!!
 • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 71,8 % vertailukaudesta (1-3/2014) ollen 9,2 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 4,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. –> Rock rock!! Siitä huolimatta että USA:ssa tehtiin paljon ylitöitä ja tuottavuus oli totuttua huonompi ja Euroopassa oli edelleen uudelleenjärjestukuluja tuotantosiirtojen takia uusille tehtaille. Brasiliassa tuli edelleen tappiota.
  • Johdinsarjaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,2 milj. euroa (3,5milj. euroa), joka on 4,0 % (1,8 %) segmentin liikevaihdosta
  • Elektroniikaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa), joka on 11,6 % (5,7 %) segmentin liikevaihdosta.
 • Laimennettu tulos/osake oli 0,18 euroa (0,04 euroa) sisältäen 0,6 milj. euron (2,7 milj. euron) kertaluonteisten erien vaikutuksen liikevoittoon.
 • Kertaluontoisten erien määrä laski 582 000 euroon vuodentakaisesta 2.7 miljoonasta eurosta
 • operatiivinen rahavirta oli -29,7 milj. euroa (-12,8 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen -31,8 milj. euroa (-18,4 milj. euroa) –> Tämä ei ollut tietenkään hyvä uutinen mutta 1Q:lla kassavirta on pakkasella yleensä kausiluontoisista syistä johtuen
 • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,8 % (43,3 %). Omavaraisuusasteeseen vaikutti negatiivisesti runsaat kertaluonteiset erät ja lisäverot vuoden 2014 toisella puoliskolla. Korolliset nettovelat olivat 15,5 milj. euroa (16,9 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 8,8 % (8,6 %).

Ennusteet kuluvalle ovat tutun epämääräiset: “PKC Group arvioi vuoden 2015 liikevaihdon nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna olevan lähellä edellisen vuoden tasoa ja että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on korkeampi kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 PKC:n liikevaihto oli 829,5 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä oli 48,6 milj. euroa*. Liikevaihto ja EBITDA-ennusteet perustuvat nykyiseen liiketoimintarakenteeseen

1Q:n aikana ilmoitettu kiskokalustofirman Grocklinin yritysosto ja yhteisyritys Kiinalaisen Huakain kanssa eivät ole vielä toteutuneet mutta toteutuessaan kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla 100 miljoonalla eurolla.

4Q tuloksen bloggaus täällä. Kannattaa lukaista myös tulosjulkistusmateriaali.

PKC:n mainio tulos nosti kurssia 7.69 prosenttia 20.72 euroon. Hyvin on kurssi noussut kun 4Q tulosjulkistuspäivänä päädyttiin 17.5 euroon.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: