Robit julkaisi tänään vuoden 2015 tilinpäätöksen

Robit julkaisi tänään vuoden 2015 tuloksensa. Pääkohdat:

  • H2:n liikevaihto kasvoi 18,5 % ja oli 23,676 miljoonaa euroa (H2/2014: 19,983).
  • H2:n EBITA oli 1,713 miljoonaa euroa (H2/2014: 2,345) eli se laski 26,9 %.
  • H2:n EBITA osuus liikevaihdosta oli 7,2 % (H2/2014: 11.7 %).
  • H2:n katsauskauden tulos oli 0,841 miljoonaa euroa (H2/2014: 1,623).
  • Osakekohtainen tulos vuonna 2015 oli 0,17 euroa. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna 0.14 euro. Nykykurssilla 5.66 euroa PE-luvuksi muodostuu 40. Rivakkaa tuloskasvua on syytä tulla tulevaisuudessa tai osakekurssi laskee, se on selvä.
  • Vuoden 2015 katsauskauden tulos oli 2,244 miljoonaa euroa (FY 2014: 2,925).
  • Vuoden 2015 katsauskauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (FY 2014: 7,6 %).
  • Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 71,1 % (FY 2014: 47,4 %).
  • Osinkoehdotus on 0.04 euroa osakkeelta. Osinkotuottoprosentti on siis 0.7%. Tuskin tässä vaiheessa olevalta yhtiöltä tämän parempaa osinkoa odottikaan.

Robitin kasvuvauhti oli ihan hyvällä tasolla, mutta kannattavuus ei. Osa heikentyneestä johtui poistojen lisääntyneestä määrästä sekä tulevaan kasvuun panostamisesta.

Markkina odotteli parempaa tulosta ja niin minäkin. Mutta ilmeisesti markkinoilla oli “haastava” meno porauskaluston kulutusosissa. Kaivosmarkkina elää vaikeita aikoja ja sinällään on erinomaista että Robit on napsinut markkinaosuuksia ja pystynyt kasvamaan näinkin hyvin. Kun kaivosmarkkina alkaa elpyä nähtäneen vielä reippaampaa kasvua ja etenkin sitä tuloskasvua.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa vuosittain vähintäin 15% vauhdilla. Robitin tavoitteena on edelleen parantaa kannattavuutta. Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena  on 13 %:n EBITA ja tämä aiotaan saavuttaa nimenomaan liikevaihtoa kasvattamalla.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: