Goforen 2019 tilinpäätös

Gofore julkaisi vuoden 2019 tilinpäätöksensä, ja ihan hyvähän se oli. Pääkohdat tuloksesta:

 

  • Liikevaihto kasvoi 26,7 % ja oli 64,1 milj. euroa (50,6 milj. euroa)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 8,2 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 12,8 % (13,8 %)
  • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Liikevoiton ennen liikearvopoistoja osuus liikevaihdosta oli 12,5 % (13,4 %)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,5 % (12,0 %)
  • Tilikauden tulos oli 4,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Tilikauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 6,9 % (9,4 %)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,36 euroa)
  • Henkilöstömäärä kasvoi 18 % yhteensä 582 henkilöön (495)
  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,23 euroa (0,19 euroa) osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

Johdon kommentit:

Visiomme mukaisesti pyrimme aina kasvamaan kannattavasti. Päättynyt tilikausi oli jo 15 peräkkäinen voimakkaan kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 26,7 prosenttia 64,1 miljoonaan euroon. EBITA-liikevoittomme kasvoi noin 18,0 prosenttia yhteensä 8,0 miljoonaan euroon, ollen 12,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Vuoden aikana teimme kaksi yritysostoa. Helmikuussa konserniin liittyi Silver Planet, joka vahvisti tarjontaamme johdon konsultoinnissa. Kesäkuussa teimme ensimmäisen kansainvälisen yritysostomme, kun Mangodesign liittyi osaksi Saksan tytäryhtiötämme.

Ison-Britannian liiketoiminnassamme puolestaan kohtasimme haasteita, kun paikalliset asiakkaamme vähensivät tilauksiaan meiltä. Alkuvuoden 2020 aikana luovuimme Ison-Britannian tytäryhtiöstämme.

Vuonna 2020 pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme, jatkuvasti oma arvopohjamme muistaen ja kestävästi kehittyen. Gofore on leimallisesti tulevaisuuden yhtiö

Vuoden 2020 taloudelliset tavoitteet:

Goforen liikevaihto sekä vertailukelpoinen oikaistu EBITA-liikevoitto kasvavat vuoteen 2019 verrattuna.

Pitkän aikavälin tavoitteet:

Yhtiö tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa.

Osinko nousee reippaasti ja nykykurssilla 8.06 on yhtiön PE-luku on 24.4. Ei voi sanoa halvaksi, mutta yritys tulee kasvamaan kannattavasti vielä vuosia. Tai siltä se ainakin näyttää. Ja yrityksellä on hyvä työnantajamielikuva. Omistan yhtiön osakkeita.

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: