YIT:n 1Q 2020 oli hyvä

YIT raportoi eilen 30.4. hyvästä 1Q tuloksesta. Pääkohdat:

  • Liikevaihto kasvoi 4,9 % 708 miljoonaan euroon (675)
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 8 miljoonaan euroon (-10). Oikaistu liikevoitto sisältää Toimitilat-segmentissä tehdyn -7 miljoonan euron kulukirjauksen
  • Oikaisuerät olivat yhteensä 12 miljoonaa euroa ja sisälsivät liikearvon alaskirjauksen Asuminen Venäjä -segmentissä
  • Liiketappio pieneni -3 miljoonaan euroon (-12)
  • Tilauskanta oli 3 848 miljoonaa euroa (4 302)
  • Osakekohtainen tulos -0.05 euroa (-0.09)
  • Korollinen nettovelka 1Q lopussa 942 miljoonaa euroa (869)
  • Velkaantumisaste 105% (88%)

COVID-19 vaikutukset:

Toistaiseksi työmaamme ovat hyvin käynnissä, eikä merkittäviä ongelmia toiminnallemme ole ilmennyt. Huhtikuussa muutamia työmaita pysäytettiin väliaikaisesti viranomaismääräysten tai tilaajan päätösten takia.

Lieventääksemme talouden hidastumisen vaikutuksia ja sopeuttaaksemme toimintaamme äkilliseen markkinamuutokseen olemme lisäksi käynnistäneet useita säästötoimenpiteitä. Olemme myös päättäneet lomauttaa koko toimistohenkilöstömme kahdeksi viikoksi toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin johto ja hallitus ovat niin ikään päättäneet leikata palkkioitaan. Jäädytimme asuntojen aloituspäätökset kuukaudeksi maaliskuun puolivälistä alkaen nähdäksemme, mille tasolle kysyntä uudessa tilanteessa asettuu.

Päällystysliiketoiminnan myynti on saatu päätökseen 2Q:n aikana ja tuo tulee laskemaan merkittävästi velkaantumisastetta:

Taseemme on entisestään vahvistunut toisella vuosineljänneksellä saatuamme 1.4. päätökseen päällystys- ja kiviainesliiketoimintojemme myynnin. Kirjaamme kaupasta toisella vuosineljänneksellä noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, jota ei sisällytetä oikaistuun liikevoittoon, mutta joka tukee nettotulosta. Kaupasta saatu noin 285 miljoonan euron kassavirta mahdollistaa velkaantumisasteen merkittävän laskemisen ja sitä myötä investoinnit strategiamme ytimessä olevien kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen sekä palveluliiketoimintojen ja Kiinteistöt-liiketoiminnan kasvattamiseen.

Omistan YIT:n osakeita. Eilen osake nousi mukavasti tulosjulkaisun myötä.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: