Vincitin 1H 2021

Vincit julkaisi 1H tuloksensa 29.7. Pääkohdat:

 • Liikevaihto kokonaisuudessaan 30.7 miljoonaa euroa (26.7). Kasvua 14.8%
 • Oikaistu liikevoittoprosentti 11.4% (12.5%)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 29,2 (25,7) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,6 (1,2) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 0,4 (-0,5) miljoonaa euroa. Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 26,1 (23,4) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 2,5 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 3,7 (2,9) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,14) euroa.
 • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 583 (31.12.2020: 478).

Kuitusen kommentit:

Nousimme mainiolle kasvu-uralle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erityisesti orgaaninen kasvu oli vaikuttavaa. Palkkasimme katsauskauden aikana yli sata työntekijää, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tämän myötä orgaaninen kasvu oli erinomaisella tasolla. Kuumana paahtanut rekrytointi vaikutti toki myös laskutusasteeseen, johon kohdistui merkittävää painetta, kun uusilla työntekijöillä kestää oma aikansa päästä laskutettavaan työhön kiinni. Tämä selittää pitkälti sitä, että kannattavuuden osalta jäi selkeästi parantamisen varaa.

Henkilöstömäärän kasvu oli huomattavan suurta. Tuo toki syö organisaation tehokkuutta alkuun, mutta tuo sitten puolen vuoden – vuoden sisään merkittävää kasvua voittoon ja liikevaihtoon. Selketä kasvu tulee myös yritysostoista, mm. tuo päänavaus Arizonassa on mielenkiintoinen.

Ennuste säilyy ennallaan:

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit
tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun
liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Loppuvuonna Vincit kasvaa siis huomattavasti nopeammin kuin nyt alkuvuonna.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: