Kreaten 2Q 2021

Kreate julkaisi 2Q 2021 tuloksensa 28.7. Pääkohdat:

  • Liikevaihto laski ja oli 52,9 (58,0) miljoonaa euroa. Nousi selkeästi 1Q:n 38.3 miljoonasta
  • Käyttökate oli 3,4 (3,9) miljoonaa euroa eli 6,3 (6,7) prosenttia liikevaihdosta
  • EBITA oli 2,5 (3,0) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,1) prosenttia liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,28) euroa
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,7 (2,5) miljoonaa euroa
  • Korollinen nettovelka oli 27,4 (18,4) miljoonaa euroa
  • Tilauskanta oli 157,5 (144,4) miljoonaa euroa
  • 1H eps 0.17 euroa (0.4)
  • Listautumiskuluilla oikaistu 1H eps 0.28 euroa

Korona on myöhästänyt eräiden projektien aloitusta ja inframarkkina supistuu 2021 aikana. Parempaan vauhtiin on jo päästy.

Toimitusjohtajan kommentit:

Toisella vuosineljänneksellä piristynyt markkina nosti tilauskantamme vertailukautta korkeammalle tasolle, ollen 157,5 miljoonaa euroa. Lisäksi voitimme katsauskaudella useita merkittäviä hankkeita, jotka näkyvät tilauskannassamme vasta sopimusten solmimisen jälkeen seuraavilla vuosineljänneksillä. Liikevaihto laski odotetusti ja suhteellinen kannattavuus säilyi lähellä vertailukautta, ollen edelleen korkeampi kuin kausiluonteisella infrarakentamisen alalla keskimäärin. Kokonaisuudessaan etenimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitelmien mukaisesti panostaen strategisiin kasvualueisiimme, rata-, silta- ja erikoispohjarakentamiseen. 

Toisella vuosineljänneksellä tiedotimme Kreaten historian suurimmasta projektista, Kruunusillat-hankkeesta, jonka tarjouskilpailun voitimme työyhteenliittymänä YIT:n kanssa. Kreaten osuus eli puolet 123 miljoonan hankkeesta kirjautuu tilauskantaamme sopimuksen allekirjoituksen jälkeen myöhemmin syksyllä. Suomen pisimmän ja teknisesti vaativan sillan rakentaminen on strategisesti kovinta osaamisemme ydintä ja sen toteuttaminen vahvistaa yhtiötämme vaativien kohteiden rakentajana.

Omistan yhtiön osakkeita.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: