Vincitin 4Q 2022

Vincit julkaisi 28.2. 4Q tuloksensa. Tässä pääkohdat:

 •  1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.
 • Liikevaihto oli 49,0 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 18,2 miljoonaa euroa eli 59,1 %, josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 1,0 (7,8) % liikevaihdosta.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %.
 • Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 879 (590), josta alihankinnan osuus oli 78 (30). Kauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 858 (586), josta alihankinnan osuus 84 (32).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,13) euroa.

Koko vuoden luvut:

 • Liikevaihto oli 84,8 (61,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,3 miljoonaa euroa eli 37,8 % josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,7 % (9,6 %) liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 5,2 miljoonaa euroa eli 6,1 %.
 • 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön
 • Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 803 (579)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,29) euroa
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna
 • Omavaraisuusaste on 67%.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Vincitin liikevaihdon arvioidaan olevan yli 105 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 7–11 prosenttia liikevaihdosta.

Kasvua Vincit arvioi tulevan kuluvana vuonna siis noin 24% ja oikaistu kannattavuus kasvaa viime vuodesta selvästi. 6.1% -> 7 – 11%. Viime vuoden lopun kannattavuus oli pettymys ja samoin se että yhtiöstä on vähentynyt 40 ihmistä fuusion tapahtumisen jälkeen.

2023- 2035 tavoitteet

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10 prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on, että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.

Yhtiö aikoo suunnata yritysostonsa ulkomaille, lähinnä USA:han ja kasvaa kotimaassa orgaanisesti.

Yhtiö alkaa olla edullinen. Kuluvan vuoden ennusteella ja oikaistulla tuloksella osakekohtainen tulos voisi olla 0.4 euron luokkaa jolloin nykykurssilla 4.89 euroa osakkeen PE-luku on todella maltillinen 12.2 ja mikäli alle 10% liikevaihdon kasvu saavutetaan vuoteen 2025 asti kannattavuuden noustessa 10% luokkaan voisi yhtiö tehdä yli 0.6 euron epsin vuonna 2025 jolloin PE-luku nykykurssilla olisi vähän päälle 8. Osinkotuotto on nyt 3%. Goforen kannattavuus oli 14.7% vuonna 2022 joten ei tuo Vincitin tavoittelema 10% mikään kovin ihmeellinen taso ole alalla. Goforen PE – luku on yli 30. Vincit voisi olla myös ostokohde itsekin.

Omistan yhtiön osakkeita ja mietin lisäostoja.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: