Archive for the ‘osinko’ Category

Vincitin 4Q 2022

Thursday 2.03.2023

Vincit julkaisi 28.2. 4Q tuloksensa. Tässä pääkohdat:

 •  1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.
 • Liikevaihto oli 49,0 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 18,2 miljoonaa euroa eli 59,1 %, josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 1,0 (7,8) % liikevaihdosta.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %.
 • Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 879 (590), josta alihankinnan osuus oli 78 (30). Kauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 858 (586), josta alihankinnan osuus 84 (32).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,13) euroa.

Koko vuoden luvut:

 • Liikevaihto oli 84,8 (61,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,3 miljoonaa euroa eli 37,8 % josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,7 % (9,6 %) liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 5,2 miljoonaa euroa eli 6,1 %.
 • 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön
 • Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 803 (579)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,29) euroa
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna
 • Omavaraisuusaste on 67%.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Vincitin liikevaihdon arvioidaan olevan yli 105 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 7–11 prosenttia liikevaihdosta.

Kasvua Vincit arvioi tulevan kuluvana vuonna siis noin 24% ja oikaistu kannattavuus kasvaa viime vuodesta selvästi. 6.1% -> 7 – 11%. Viime vuoden lopun kannattavuus oli pettymys ja samoin se että yhtiöstä on vähentynyt 40 ihmistä fuusion tapahtumisen jälkeen.

2023- 2035 tavoitteet

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10 prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on, että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.

Yhtiö aikoo suunnata yritysostonsa ulkomaille, lähinnä USA:han ja kasvaa kotimaassa orgaanisesti.

Yhtiö alkaa olla edullinen. Kuluvan vuoden ennusteella ja oikaistulla tuloksella osakekohtainen tulos voisi olla 0.4 euron luokkaa jolloin nykykurssilla 4.89 euroa osakkeen PE-luku on todella maltillinen 12.2 ja mikäli alle 10% liikevaihdon kasvu saavutetaan vuoteen 2025 asti kannattavuuden noustessa 10% luokkaan voisi yhtiö tehdä yli 0.6 euron epsin vuonna 2025 jolloin PE-luku nykykurssilla olisi vähän päälle 8. Osinkotuotto on nyt 3%. Goforen kannattavuus oli 14.7% vuonna 2022 joten ei tuo Vincitin tavoittelema 10% mikään kovin ihmeellinen taso ole alalla. Goforen PE – luku on yli 30. Vincit voisi olla myös ostokohde itsekin.

Omistan yhtiön osakkeita ja mietin lisäostoja.

Nordean hallitus esittää yhtiökokoukselle isoa omien osakkeiden hankintaohjelmaa

Thursday 23.02.2023

Nordean hallituksen esitys yhtiökokoukselle julkaistiin tänään. Esityksessä on mukana iso, 350 miljoonan kappaleen omien osakkeiden hankintasuunnitelma. Tuo on 9.6% koko osakekannasta. Toteutuessaan täysimääräisenä tuo tarkoittaisi että osinkotuotto kasvaisi samaiset 9.6% ensi keväästä lähtien ilman että voitto kasvaa. Nordean osake noussee tänään reippaasti tuon takia.

Nordea on salkkuni suurin yksittäinen sijoitus.

Tehdasinvestointi pilasi Norrhydron loppuvuoden

Friday 17.02.2023

Norrhydro julkaisi tuloksensa aamulla. Tässä pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi 20,3 % ja oli 29 705 (24 693) tuhatta euroa
 • Konsernin käyttökate oli 1 697 (2 968) tuhatta euroa
 • Käyttökateprosentti oli 5,7 % (12,0 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 825 (2 177) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,004 euroa (0,04)
 • Oman pääoman tuotto oli 0,4 % (4,8 %)
 • Omavaraisuusaste oli 38,3 % (50,7 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -408 (756) tuhatta euroa
 • Hallituksen voitonjakoehdotus pääomanpalautuksena 0,06 euroa (0,06) euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä

Tavoite vuodelle 2023:

Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2023 34–38 miljoonaan euroa ja käyttökate 8–11 prosenttia liikevaihdosta.

Pitkän tähtäimen tavoite:

Konsernin tavoite vuodelle 2027 on yli 70 miljoonan euron liikevaihto, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta yli 30 prosenttia ja käyttökate vähintään 16 prosenttia liikevaihdosta.

Vuosi sujui muuten vallan hyvin, mutta muutto uuteen tuotantolaitokseen, vanhan tehtaan alasajo ja näistä johtuvat tuotantoseisokit sekä uuden tuotantolaitoksen ylösajo vaikuttivat kannattavuuteen arviolta -1,5 miljoona euroa. Tavanomaisesta poikkeavan tuotantoseisokin, uuden tuotantotilan käyttöönoton ja tuotantokoneiston ylösajon vaikutukset kannattavuuteen eivät olleet tarkasti etukäteen arvioitavissa.

Omistan yhtiön osakkeita ja harkitsen lisäostoja. *EDIT* Osakekurssin avatessa selvästi alemmas, ostin lisää osakkeita.

Goforella onnistui kaikki vuonna 2022

Friday 17.02.2023

Gofore julkaisi 4Q tuloksensa hetki sitten ja tässä pääkohdat koko vuoden osalta:

 • Liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 149,9 (104,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 32 %, oli hyvin vahvaa.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 50 % ja oli 22,0 (14,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus vahvistui vertailukaudesta ja oli 14,7 % (14,0 %).
 • Henkilöstömäärä kasvoi 52 %; yhteensä 1 297 (852) henkilöön.
 • Ennätyksellinen rekrytoitujen määrä, 377 henkilöä; kasvua 76 %. Henkilöstön vaihtuvuus laski merkittävästi.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 64 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu 33 %.
 • Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 77 % sekä orgaanisesti että yritysoston ansiosta, pro forma -osuus liikevaihdosta 15 % 1).
 • Asiakashintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin palkkojen muutos; asiakashintojen nousu vuodessa oli keskimäärin +3,5 % ja keskimäärisen palkan muutos +2,9 %2).
 • Osakekohtainen tulos 0.78 euroa (0.61)

Osinkoehdotus on 0.34 euroa missä kasvua 21% edellisvuoden 0.28 euron osingosta. Osingonjakosuhde on 43.6% osakekohtaisesta tuloksesta. Nykykurssilla 25.4 euroa on PE-luku 32 ja osinkotuotto 1.3%. Osake ei ole halpa, mutta yhtiö on kasvanut jo vuosia kovaa tahtia hyvällä kannattavuudella ja tekee sitä näillä näkymin jatkossakin sekä orgaanisesti että yritysostoja tekemällä. Sektorin parhain yhtiö. Aiemmin Gofore profiloitui erityisesti julkisen sektorin toimittajaksi, mutta vaikka sen sektorin liikevaihto kasvoi 33%, kasvoi yksityisen puolen liiketoiminta 64% ja ulkomailta tuleva kasvu vasta kovaa olikin, 77%.

Yhtiö ei antanut mitään konkreettista ennustetta tai tavoitetta vuodelle 2023.

Kohtaamme vuoden 2023 vahvana, oppivana tiiminä, joka on muutostenkin edessä sisukas ja ketterä. Yhdessä henkilöstömme kanssa uudistettu strategiamme pohjaa jatkossakin Goforen pitkäaikaisiin vahvuuksiin. Uusi tavoitteemme on aikaisempaa vahvemmin ymmärtää ja ratkaista asiakkaidemme haasteita valituilla toimialoilla.

Omistan yhtiön osakkeita.

Sammon 4Q 2022 oli pettymys

Friday 10.02.2023

Pettymyksiä on nyt jonkun verran tullut salkkuun 4Q tulosten myötä. Sampo liittyi joukkoon tänään julkaisemalla 4Q tuloksensa, jonka pääkohdat:

 • 4Q raportoitu tulos ennen veroja 390 miljoonaa euroa (1197)
 • 4Q Underwriting tulos 304 miljoonaa euroa (297). Kasvua 2%
  • If 285 miljoonaa euroa (260). Kasvua 10%
  • Topdanmark 128 miljoonaa euroa (89). Kasvua 44%
  • Hastings 7 miljoonaa euroa (11). Laskua 34%
 • If 1.2 miljardia euroa (1.1). Kasvua 13%
 • Topdanmark 0.22 (0.35). Laskua 36%
 • Hastings 0.073 (0.127). Laskua 43%
 • Koko vuoden tulos ennen veroja 1.86 miljardia euroa (3.17)
 • Koko vuoden underwriting tulos 1314 miljoonaa euroa (1282). Kasvua 2%
  • If 1.2 miljardia euroa (1.1). Kasvua 13%
  • Topdanmark 0.22 (0.35). Laskua 36%
  • Hastings 0.073 (0.127). Laskua 43%
 • Tulos per osake 2.69 (4.63)
  • vertailukelpoinen 4Q EPS oli 0.41 (0.55).
 • Hallitus ehdottaa 2,60 euron (4,10) osinkoa osakkeelta sisältäen 1,80 euron (1,70) perusosingon. Lisäksi johto aikoo ehdottaa uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Tulos oli pienoinen pettymys ja osinkokin taisi jäädä markkinaodotuksia pienemmäksi. Nykykurssilla 45.79 euroa osinkotuotto on kuitenkin 5.7% eli erittäin hyvä. PE-luku on 17.

Yhtiön markkina-arvo on 24 miljardia euroa joten tuo ehdotettu 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelma vastaa noin 1.6% osuutta osakkeita. Ei kovin merkittävä ohjelma siis mutta tuo itsessään vuosittaista tulevaa osinkovirtaa suuremmaksi sen 1.6%.

Mandatumista yhtiö ei kertonut vielä mitään vaan vasta 1Q loppuun mennessä. Listauttaako yhtiö Mandatumin pörssiin omaksi erilliseksi yhtiöksi selviää siis viimeistään maaliskuussa.

Omistan yhtiön osakkeita. Lähinnä hyvä osinkotuotto on mielessä tämän sijoituksen suhteen.

Nesteeltä huikea 4Q 2022

Wednesday 8.02.2023

Neste julkaisi 4Q tuloksensa hetki sitten. Tässä pääkohdat:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 894 miljoonaa euroa (591 milj.)
 • Käyttökate oli 748 miljoonaa euroa (689 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 415 miljoonaa euroa (418 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 783 dollaria tonnilta (779)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 450 miljoonaa euroa (168 milj.)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 21 miljoonaa euroa (22 milj.)

Koko vuoden luvut:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 3 537 miljoonaa euroa (1 920 milj.)
 • Käyttökate oli 3 048 miljoonaa euroa (2 607 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -390 miljoonaa euroa (511 milj.)
 • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 30,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (18,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 13,9 % (31.12.2021: 0,6 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,04 euroa (1,54)
 • Osakekohtainen tulos: 2,46 euroa (2,31)
 • Hallitus esittää osingon enimmäismääräksi 1,52 euroa osakkeelta (0,82 euroa osakkeelta), koostuen varsinaisesta osingosta 1,02 euroa osakkeelta, ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta ja harkinnanvaraisesta toisesta ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta, yhteensä enintään noin 1 167 miljoonaa euroa (630 milj.)

Osake kiitää 8.9% nousussa 46.75 eurossa. Näillä luvuilla laskien PE-luku on 19 ja vertailukelpoinen 15.4. Osinkotuotto on 3.3%.

Saatan ostaa Nestettä lisää, EU:n tuontikielto venäläiselle dieselille pitää ymmärtääkseni Nesteen jalostusmarginaalin hyvällä tasolla. Kuluvan vuoden ennuste oli kyllä varsin epämääräinen.

Nokian Renkaiden näkymät huonot. 4Q 2022.

Tuesday 7.02.2023

Nokian Renkaat julkaisi 4Q tuloksensa tänään. Pääkohdat:

 • Liikevaihto oli 411,3 milj. euroa (loka−joulukuu 2021: 512,6) ja laski 19,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 22,2 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (88,0), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä. Liikevoitto oli -13,5 milj. euroa (53,0). Ei-IFRS-rajaukset olivat -27,0 milj. euroa (-35,0).
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,49). Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,27).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 318,6 milj. euroa (492,6).

Koko vuoden luvut:

 • Liikevaihto oli 1 776,1 milj. euroa (tammi−joulukuu 2021: 1 714,1) ja kasvoi 3,6 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 2,2 %. Vuoden alkaessa kysyntä oli hyvä kaikilla markkinoilla. Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön helmikuun lopussa. Renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 221,2 milj. euroa (324,8). Valuutoilla oli noin 31 milj. euron positiivinen vaikutus. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä tuotannon pienentyessä Venäjällä. Liikevoitto oli -116,2 milj. euroa (268,2). Ei-IFRS-rajaukset olivat -337,4 milj. euroa (-56,7). 
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,30 euroa (1,84). Osakekohtainen tulos oli -1,27 euroa (1,49).
 • Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta toukokuussa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään toisen, enintään 0,20 euron osakekohtaisen osinkoerän jakamisesta joulukuussa (osinko tilikaudelta 2021: 0,55).

Kuluvalle vuodelle yhtiö ennustaa näin:

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Yllätyksenä voidaan pitää sitä, että yhtiö maksaa osinkoa. Markkinat eivät odottaneet osinkoa koska yhtiöllä on iso investointikierros edessää ja on epävarmaa saako yhtiö koskaan rahojaan Venäjältä tehtaansa myymisestä. Yhtiön ennuste ei ole kovin hyvä kuluvalle vuodelle, mutta se ei varmaan tullut kenellekään yllätyksenä. Tai taisi se tulla kun pörssikurssi laski tänään 9.85% 10.2 euroon.

Hiukan pahaenteiseltä kalskahtaa tämä:

Sopimus Venäjän liiketoimintojen myynnistä allekirjoitettiin lokakuussa. Myyntiprosessi on kesken. Kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

Kuten olen aiemmin kirjoittanut ei mielestäni yhtiön kyytiin ole kiire, sillä on edessään isot investoinnit ja sitä ennen kannattavuus ei ole entisensä johtuen kustannustehokkaimman tehtaansa poistumisesta, sopimusvalmistuksen huonommasta kannattavuudesta, ison markkinan katoamisesta ja kilpailun kiristymisestä. Yhtiö on laadukas ja varmasti selvittää ongelmansa ja nousee taas yli kahden miljardin liikevaihdon kokoluokkaan ja kannattavuus tulee olemaan hyvä, ehkä jopa paluu maailman kannattavimmaksi yhtiöksi. Ostamalla nyt voi odottavan aika tulla pitkäksi?

Reipasta tammirallia 2023

Saturday 4.02.2023

Vuosi 2023 käynnistyi erinomaisesti reippaalla tammirallilla. Salkkuni arvo kasvoi 6.4% tuoton ollessa 6.2%. Voitin verrokki-indeksistä OMX HEX CAP PI:n joka nousi 3.2%, S&P500:n päädyin kutakuinkin tasan sen noustessa 6.2% ja hävisin Nasdaqille, joka nousi 10.7%. Oli kiva saada kunnon nousu heti vuoden alkuun ja saada siten erinomainen startti.

Salkkuni sankariosakkeet:

 • Bioretec +53.0%. Prosenteissa kiva nousu mutta eipä tätä euromääräisesti ole paljon
 • Ali Baba +25.1%
 • Spinnova +25.0%. Prosenteissa kiva nousu mutta eipä tätäkään euromääräisesti ole paljon
 • Gofore +15.1%
 • Kreate +15.0%
 • Oshkosh +14.0%
 • Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAIX) +10.9%
 • Softbank +9.7%
 • EWZ Brasilia +8.3%
 • Puuilo +8.1%
 • Nordea +7.0%
 • Vincit +7.0%

Salkkuni luuseriosakkeet:

 • Lockheed Martin -5.0%

Laaja-alaista nousua siis ja isommin laski vain Lockheed Martin, kumma kyllä.

Osinkoa salkkuuni tuli Lockheed Martinilta ja Venäjä ETF:ltä (RSX). Tai ei tuo mikään osinko ollut Venäjältä vaan ETF:n lopettamiseen liittyvä käteisen jako osakkaille. Koska venäläisillä osakkeilla tai ETF:llä ei voi käydä kauppaa niin ETF lopetetaan eli käytännössä sen arvo menee nollaan. On mielenkiintoista että mitä tapahtuu rahastoyhtiön venäläisten yhtiöiden omistuksille. Jos ja kun niillä joskus tulevaisuudessa taas käydään kauppaa, niin rahastoyhtiölle tupsahtaa kiva potti osakkeita, jotka eivät enää liity mihinkään ETF:ään. Jokatapauksessa tämä oli käytännössä toinen salkkuuni osunut konkurssi. Se ensimmäinenhän oli listaamaton Pyynikin Käsityöläispanimo viime vuonna. Onneksi en olluut sijoittanut RSX:ään kovin paljon rahaa ja se sentään maksoi usean vuoden ajan osinkojakin ettei koko summa mennyt hukkaan. Ja tappiothan voi hyödyntää verotuksessa. En aio enää koskaan tässä elämässä sijoittaa venäläisiin osakkeisiin tai ostaa mitään venäläistä. Pitäköön tunkkinsa.

Pitkästä aikaa tuli myös myytyä osakkeita. Myin Nokiat pois pari päivää ennen tulosta, mikä oli virhe. Olisi pitänyt myydä vasta tuloksen jälkeen tai jäädä vielä hetkeksi holdaamaan. Ensi vuosi voi olla kasvun kannalta haasteellinen yhtiölle. Ostin lisää Ali Babaa ja ekan erän Microsoftia, joka hyötynee AI panostuksistaan. Kiinassa tämä vuosi lienee vahvan kasvun aikaa koronarajoitusten purkamisen jälkeen kunhan ihmiset ovat sairastaneet koronan kertaan pariin ja eloonjääneet sitten palaavat arkeen.

Salkkuun jäi tammikuun lopulla käteistä alle 9% ja ostanen melko pian salkkuni all-in asentoon ottamaan vastaan osinkoja, jotka sitten uudelleensijoitan osakkeisiin samalla kun lisää kuukausittain palkkarahaa osaketilille.

Tuloskausi on alkanut hyvin ja niin myös helmikuu.

Nappasin hieman NESTE Oyj:n osakkeita salkkuuni

Thursday 2.02.2023

Nesteen 4Q tulos tulee ensi viikolla 8.2. Kolme ekaa kvartaalia ovat sujuneet ihan mainiosti ja Neste täytti tammikuussa 75 vuotta. Juhlaosingon paikka?

Taisin viimeksi omistaa Nestettä 2013 eli kymmenen vuotta sitten. Silloin osakekurssi oli vajaa 5 euroa. Nyt se on 43 euroa ja osinkojakin on makseltu. Ei olisi kannattanut myydä vaan holdailla. Ei ollut malttia vaurastua.

Konecranesilta hyvä 4Q 2022

Thursday 2.02.2023

Konecranes julkaisi tänään ennen pörssi aukeamista tuloksensa. Pääkohdat:

 • 879,1 miljoonaa euroa (892,3), -1,5 prosenttia (-4,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset vähenivät Kunnossapidossa mutta kasvoivat Teollisuuslaitteissa ja Satamaratkaisuissa
 • Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 306,9 miljoonaa euroa (290,4), +5,7 prosenttia (+3,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
 • Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 283,2 miljoonaa euroa (307,7), -7,9 prosenttia (-13,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
 • Tilauskannan arvo oli 2 901,7 miljoonaa euroa (2 036,8) joulukuun lopussa, +42,5 prosenttia (+41,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
 • Liikevaihto oli 1020,9 miljoonaa euroa (948,9), +7,6 prosenttia (+4,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa mutta laski Satamaratkaisuissa.Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.
 • Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 11,6 prosenttia (11,9) ja oikaistu EBITA-kate oli 118,2 miljoonaa euroa (113,2). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa myyntivolyymien laskusta.
 • Liiketulos oli 103,0 miljoonaa euroa (86,0), 10,1 prosenttia liikevaihdosta (9,1). Oikaisut olivat yhteensä 8,2 miljoonaa euroa (19,0) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,91 (0,86) euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 90,8 miljoonaa euroa (65,7).
 • Koko vuoden laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,77 (1,85) euroa.
 • Nettovelka oli 688,3 miljoonaa euroa (541,6) ja nettovelkaantumisaste 48,0 prosenttia (39,8).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,25 euroa (1,25) osaketta kohti vuodelta 2022

Vuodelle 2023 yhtiö ennustaa sekä liikevaihdon että EBITA-kateprosentin kasvavan vuoteen 2022 verrattuna.

Saimme siis hyvän 4Q:n, joka ylitti markkinaennusteet, hyvän ennusteen kuluvalle vuodelle ja ihan ookoo osingon. PE-luku nykykurssilla 29,98 euroa on 16.9 ja osinkotuottoprosentti on 4.2%

Eiköhän kurssi nouse tänään. Omistan yhtiön osakkeita.