Archive for the ‘osinko’ Category

Lockheed Martinin 1Q 2020 hyvä, Ei näe COVID-19 vaikutuksia

Friday 1.05.2020

Lockheed Martinin 1Q oli hyvä, kuten odottaa saattaa. Raportti julkistettiin jo 21.4. ja osakekurssi on pysynyt kutakuinkin ennallaan tulosjulkistuksesta. Pääkohdat:

 • net sales of $15.7 billion, compared to $14.3 billion in the first quarter of 2019
 • Net earnings in the first quarter of 2020 were $1.7 billion, or $6.08 per share, compared to $1.7 billion, or $5.99 per share
 • Cash from operations in the first quarter of 2020 was $2.3 billion, compared to cash from operations of $1.7 billion

Koko vuoden ennuste säilyy ennallaan. EPS:ää pitäisi tulla 23.65 – 23.95 dollarin putkessa. 1Q osinko 2.4 dollaria maksetaan kesäkuussa.

Kuluvan kvartaalin aikana Lockheed on napannut jo yhden erittäin ison tilauksen. 6.07 miljardin dollarin Patriot-ohjustilauksen.

Omistan yhtiön osakkeita ja ostin niitä maaliskuussa alelaarista lisää.

Goforen 2019 tilinpäätös

Thursday 20.02.2020

Gofore julkaisi vuoden 2019 tilinpäätöksensä, ja ihan hyvähän se oli. Pääkohdat tuloksesta:

 

 • Liikevaihto kasvoi 26,7 % ja oli 64,1 milj. euroa (50,6 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 8,2 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 12,8 % (13,8 %)
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Liikevoiton ennen liikearvopoistoja osuus liikevaihdosta oli 12,5 % (13,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,5 % (12,0 %)
 • Tilikauden tulos oli 4,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Tilikauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 6,9 % (9,4 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,36 euroa)
 • Henkilöstömäärä kasvoi 18 % yhteensä 582 henkilöön (495)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,23 euroa (0,19 euroa) osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

Johdon kommentit:

Visiomme mukaisesti pyrimme aina kasvamaan kannattavasti. Päättynyt tilikausi oli jo 15 peräkkäinen voimakkaan kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 26,7 prosenttia 64,1 miljoonaan euroon. EBITA-liikevoittomme kasvoi noin 18,0 prosenttia yhteensä 8,0 miljoonaan euroon, ollen 12,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Vuoden aikana teimme kaksi yritysostoa. Helmikuussa konserniin liittyi Silver Planet, joka vahvisti tarjontaamme johdon konsultoinnissa. Kesäkuussa teimme ensimmäisen kansainvälisen yritysostomme, kun Mangodesign liittyi osaksi Saksan tytäryhtiötämme.

Ison-Britannian liiketoiminnassamme puolestaan kohtasimme haasteita, kun paikalliset asiakkaamme vähensivät tilauksiaan meiltä. Alkuvuoden 2020 aikana luovuimme Ison-Britannian tytäryhtiöstämme.

Vuonna 2020 pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme, jatkuvasti oma arvopohjamme muistaen ja kestävästi kehittyen. Gofore on leimallisesti tulevaisuuden yhtiö

Vuoden 2020 taloudelliset tavoitteet:

Goforen liikevaihto sekä vertailukelpoinen oikaistu EBITA-liikevoitto kasvavat vuoteen 2019 verrattuna.

Pitkän aikavälin tavoitteet:

Yhtiö tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa.

Osinko nousee reippaasti ja nykykurssilla 8.06 on yhtiön PE-luku on 24.4. Ei voi sanoa halvaksi, mutta yritys tulee kasvamaan kannattavasti vielä vuosia. Tai siltä se ainakin näyttää. Ja yrityksellä on hyvä työnantajamielikuva. Omistan yhtiön osakkeita.

 

YIT:n 4Q hyvä, osinko nousee ja lisäosinkoa herutellaan

Sunday 9.02.2020

YIT julkaisi hyvän 4Q tuloksensa perjantaina ja markkinat rankaisi 5.75% kurssilaskulla 6.47 euroon. Pääkohdat tuloksesta:

 • Liikevaihto oli vertailukauden tasolla, 1 152,4 miljoonaa euroa (1 127,8).
 • Oikaistu liikevoitto* oli 121,0 miljoonaa euroa (99,3), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 10,5 % (8,8). Tämä oli YIT:n historian parhain kvartaalitulos koskaan.
 • Liikevoitto oli 97,0 miljoonaa euroa (86,2), ja liikevoittomarginaali oli 8,4 % (7,6).
 • Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 132,1 miljoonaa euroa (204,5).
 • Tilauskanta oli 4 130,5 miljoonaa euroa (4 285,6).
 • Oikaistu nettovelka** oli 601,3 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu velkaantumisaste** oli 57,1 %.
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,32), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,26).
 • Koko vuonna liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta ja oli 3 391,5 miljoonaa euroa (3 201,0).
 • Koko vuonna oikaistu liikevoitto* oli 165,5 miljoonaa euroa (132,0), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,9 % (4,1).
 • Liikevoitto oli 80,5 miljoonaa euroa (104,7), ja liikevoittomarginaali oli 2,4 % (3,3). Liikevoittoon sisältyvät 85,0 miljoonan euron oikaisuerät (27,2), joista suurimmat ovat tiettyjen Venäjän liiketoimintojen myyntiin tai alasajoon liittyvät 43 miljoonan euron alaskirjaukset ja 9 miljoonan euron varaukset. Muut oikaisuerät ovat pääasiassa yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia ja integraatiokustannuksia.
 • Koko vuoden jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,32), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,16).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,28 (0.27) euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Harkinnassaan hallitus ottaa huomioon Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteutumisen ja sen ehdot. Lisäosingon määrä voi olla enintään 0,12 euroa osakkeelta.
 • Venäjällä liiketoiminta palasi kannattavaksi

Nykykurssilla 6.47 PE-luku on 21.6 (sisältää aika paljon kertaluonteisia eriä) ja osinkotuotto ilman lisäosinkoa 4.3% ja lisäosingon kanssa 6.2%. Varsin hyvä.

Kurssilaskun takana oli kenties lievä pettymys kuluvan vuoden ennusteisiin?

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2020 arvioidaan olevan välillä 2 900–3 300 miljoonaa euroa (2019: 3 391,5 miljoonaa euroa).

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan välillä 150–190 miljoonaa euroa (2019: 165,5 miljoonaa euroa).

Kaiken kaikkiaan vahvistimme markkina-asemaamme kaikissa liiketoiminnoissa vuonna 2019. Vahva markkina-asema yhdistettynä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen keskittyviin toimenpiteisiimme antaa meille vahvan pohjan jatkaa suotuisaa kehitystämme myös vuonna 2020.

Omistan YIT:n osakkeita.

Nokian 4Q hälvensi epävarmuuksia

Thursday 6.02.2020

Luettuani Nokian 4Q tulosraportin heti tuoreeltaan arvelin että tänään nähdään reipas nousu. No, ei nähty vaan 2.27% nousuun päivän päätteeksi oli tyytyminen. Ihan aamulla osake käväisi noin 5% nousussa mutta hyytyi sitten. Pääkohdat:

 • 4Q liikevaihto oli 6.9 miljardia euroa (6.87).
 • 4Q Ei-IFRS liikevoitto oli 1.13 miljardia euroa (1.12). Kasvua 1%
  • Liikevoittoprosentti 16.4% (16.3%)
 • 4Q liikevoitto 0.8 miljardia euroa (0.55). Kasvua 45%
  • Liikevoittoprosentti 11.6% (8.0%)
  • Networsin liikevoitto oli 671 miljoonaa (515). Kasvua 30%
 • 4Q Ei-IFRS EPS oli 0.15 (0.13).
 • 4Q EPS oli 0.1 euroa (0.03). Alkaa alaskirjausten määrä vähentyä odotetusti
 • Koko vuoden 2019 Ei-IFRS EPS oli 0.22 euroa.
 • Nettokassa kasvoi 1.7 miljardiin euroon. Ei kuitenkaan tarpeeksi että osinkoa maksettaisiin. Seuraavan kerran osinkoa maksellaan ehkä 4Q 2020 tuloksesta. Kasvua kuitenkin 3Q:lta 1.4 miljardia euroa.

Pohjois-Amerikassa Nokian 4Q myynti laski Ericssonin myyntiä vähemmän, vain 3%. Kiinassa myynti laski 26%. Ericssonin Pohjois-Amerikan myynti laski 9%. Nokia on nostanut markkinaosuuttaan.

Syy Nokian aiempaa tulosvaroitukseen oli Nokian oma piirisarja Reefshark, tai lähinnä sen heikko saatavuus. Nokia joutuu turvautumaan plan B:hen mikä on paljon kalliimpi. Ongelma on korjaantumassa, mutta hitaasti. Tänään Nokia kertoi korjausaikataulua ongelmaan:

”5G Powered by ReefShark”:n toimitustemme osuus 5G-toimituksistamme. Näiden uusien tuotteiden osuus 5G-tuotetoimituksistamme oli noin 10 % vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, ja arvioimme osuuden kasvavan asteittain vuoden 2020 aikana niin, että vuoden lopussa se on yli 35 %. Arvioimme, että vuoden 2021 lopussa osuus on noin 70 % ja että tämä muutos on pääosin valmis vuonna 2022.

Nokia on pärjännyt hyvin 5G sopimuksissa. Sen 5G tarjouskilpailuiden voittoaste Kiinan ulkopuolella on yli 100% ja Kiina mukaanlukien noin 95%. Eli Kiinan ulkopuolella Nokia toimittaa 5G verkkoa myös sellaisille operaattoreille, kenen kanssa Nokialla ei ole ollut 4G sopimusta. Kaupallisia 5G sopimuksia Nokialla on 66, kun Ericssonilla niitä on 78. Määrästä ei voi tietysti päätellä sopimusten arvon summaa. Nokian 4G / 5G markkinaosuus on nyt noin 27% jossa se myös pysyy vuoden 2020 lopulla.

Nokia ei tehnyt muutoksia kuluvan vuoden ennusteisiin. Käänne on käynnissä, mutta se hieman kestää. Omistan Nokiaa ja se on yksi salkkuni suurimmista sijoituksista.

Nordealta hyvä 4Q 2019 tulos

Thursday 6.02.2020

Nordea on salkkuni suurin osake ja tänään se nousi 4Q tulosraportin jälkeen 6.57% ja päätti 7.92 euroon. Yhdessä Nokian ja muun salkun kurssinousun myötä tänään tuli uusi ATH salkkuun. Pääkohdat tuloksesta:

 • Liiketoiminnan tuotot 2 294 miljoonaa euroa, 8 %
 • Liiketoiminnan kulut -1 179 miljoonaa euroa, -15 %
 • Liikevoitto 1 013 miljoonaa euroa, 44 %
 • Osinkoa tulee se aiemmin kerrottu 0.4 euroa

Uskon että Nordean kulu/tuottosuhde tulee parantumaan lähivuosina ja että osinko nousee.

 

Joulupukkirallye nosti salkun arvoa 6%

Wednesday 1.01.2020

Joulupukkiralli tilattiin ja sellainen myös saatiin. Pukki heilautti salkkuni arvon joulukuussa 6% ylemmäs salkun tuoton ollessa 5.7%. Tällä kertaa voitin indeksit sillä OMX Hex nousi 4%, Nasdaq 3,6% ja S&P500 2.9%.

Salkkuni sankariosakkeet:

 • ETFS Coffee +16.9%
 • Nordea +12.6%
 • EWZ (Brasilia) ETF +11.8%
 • Softbank +7.5%
 • kahvifutuuri JJOF +10%
 • Oshkosh +4.6%
 • Nokian Renkaat +4%
 • RSX (Venäjä) ETF +3%
 • Nokia +2.8%

Salkkuni luuseriosakkeet:

 • Vincit -3.5%
 • Gofore -1.8%

Käteisen osuus salkusta laski 0.3 prosenttiin ostettuani salkkuun lisää Nokiaa. Mitään muita kauppoja en sitten tehnytkään vaikka suunnittelin vähän myyväni jotain tappiolla. Osinkoa salkkuun tuli Oshkoshilta, Softbankilta, EWZ:lta, Lockeed Martinilta ja RSX:lta.

Vähän luulen että Vincit sekä myös Gofore nousevat reippaasti tammikuussa. Osakekursseja on varmaan painaneet veromyynnit ja kun myyntipaine on pois, on kurssinousulle tilaa. Saa nähdä millainen tammiralli tänä vuonna nähdään, kun joulupukkiralli oli noinkin hyvä. Viime vuonna tammikuu oli hurja.

Oshkoshin 2019 tilikausi päättyi hienosti

Saturday 2.11.2019

Oshkosh julkaisi keskiviikkona 30.10 vuoden 2019 (erinomaisen) tuloksensa ja nostaa roimasti osinkoa. Pääkohdat:

 • Liikevaihto 2.2 miljardia dollaria (2.06).
 • Koko vuoden 2019 liikevaihto 8.38 miljardia dollaria (7.71)
 • Tulos per osake 2.2 dollaria (2.08). Kasvua 20.6%
 • Tulos per osake vuonna 2019 8.3 dollaria (6.38)
 • Kvartaaliosinko nousee 11% 0.3 dollariin osakkeelta
 • Tilauskanta 4.14 miljardia dollaria (4.17)
  • Military 2.49 (1.86) miljardia
  • Access 0.39 (0.96) miljardia

Ensi vuoden ennusteet ovat alhaisempia kuin mitä tänä vuonna yhtiö saavutti, mikä oli kyllä markkinan tiedossa jo yleisesti aiemminkin.

We are initiating our earnings per share expectations for fiscal 2020 with a range of $7.30 to $8.10, which would be the third highest earnings per share in the Company’s history. This earnings range includes an estimated $25 million, or $0.28 per share, of higher new product development investment as we continue to build for the future.” said Jones.

Net sales is expected between $7.9 billion and $8.2 billion. These estimates reflect operating income between $690 million and $765 million

Tämän hetkisellä osakekurssilla 87.31 laskettuna yhtiön PE-luku on 10.5 ja ensi tilikaudella se on annetulla ennusteella 10.8 – 11.96. Ei paha ja mitä olen huomannut näiden muutamien vuosien aikana mitä olen yhtiötä omistanut, ennusteet ovat varovaisia. En olisi yllättynyt posareista ensi vuoden aikana.

Olen omistanut yhtiön osakkeita elokuusta 2015 lähtien.

Lockheed Martinilta erinomainen 3Q ja posari

Monday 28.10.2019

Lockheed Martin julkaisi 3Q tuloksensa jo 22.10 ja tulos oli erinomainen. Pääkohdat:

 • net sales of $15.2 billion, compared to $14.3 billion in the third quarter of 2018
 • Net earnings in the third quarter of 2019 were $1.6 billion, or $5.66 per share, compared to $1.47 billion, or $5.14 per share
 • Achieved record backlog of $137.4 billion
 • Increased quarterly dividend rate to $2.40 per share
 • Increased share repurchase authority by $1.0 billion

Yhtiö nosti ennusteitaan kuluvan vuoden taloudellisten lukujen osalta eli antoi jälleen posarin. Edellinen tuli 2Q tulosjulkaisun yhteydessä. Vuoden 2019 päivitetty ennuste:

 • Koko vuoden liikevaihto noin 59.1 miljardia dollaria (elokuun ennuste 58.25 – 59.75)
 • Liiketulos noin 6.425 miljardia dollaria (6.325 – 6.475)
 • EPS noin 21.55 dollaria (20.85 – 21.15)

Ja yhtiö antoi myös vuodelle 2020 ennusteen:

 • Koko vuoden liikevaihto noin 62 miljardia dollaria
 • Liikevoittomarginaali 10.5 – 10.8% mistä johdettu liiketulos on 6.5 – 6.7 miljardia dollaria

Hyvältä näyttää. Kaikki paranee, osinko kasvaa, osakkeiden takaisinosto-ohjelma kasvaa, ennusteet nousee. Omistan yhtiön osakkeita. 371 dollarin hinnalla PE-luku on noin 17. Yhtiö ei ole erityisen halpa.

 

Kun paska osuu tuulettimeen II

Thursday 24.10.2019

Hetki Nordean tuloksen jälkeen oman tuloksensa julkaisi Nokia. Odotin ihan kohtalaista 3Q:ta ja että korkeintaa yhtiö voi antaa lievät tulosvaroituksen koskien tätä vuotta koska mm. tarkkaan seuraamani Sprint-TMO on edelleen limbossa ja yhtiöt eivät ihan täysillä pysty investoimaan ja suunnittelemaan. Molemmat ovat olleet Nokian isoja asiakkaita. Piti ihan pariin kertaan lukea tuo tulosvaroitus että luinko oikein. Valitettavasti. Tässä Nokian tänään annetut ennustepäivitykset:

2019: osakekohtainen tulos 0.21 euroa +/- 0.03 euroa. Aiempi ennuste oli 0.25 -0.29 euroa
2019 liikevoittoprosentti (EI-IFRS) 8.5% +/- 1%-yksikköä. Aiemmin 9-12%

2020: osakekohtainen tulos 0.25 euroa +/- 0.05 euroa. Aiempi ennuste oli 0.37 – 0.42 euroa.
2020: liikevoittoprosentti (EI-IFRS) 9.5% +/- 1.5%-yksikköä. Aiemmin 12-16%

Vuoden 2020 ennuste suorastaan romahti. Nyt kuulemma 2021 vuosi on sitten merkittävästi parempi kuin vuosi 2020. Miksi kukaan tähän ennusteeseen uskoisi? Nokian ja Rajeev Surin uskottavuus tuloksensa ennustajana koko todella suuren kolauksen. Viime viikolla Ericsson nosti omia ennusteitaan ensi vuodelle ja asetti hyvät tavoitteet vuodelle 2022. Nokia ilmoitti syyksi tälle tarpeen lisäinvestoinneille sekä kiristyneen kilpailun ja katepaineen. Ja yksi merkittävä syy on TMO:n ja Sprintin myöhästynyt fuusio.

Eikä tässä vielä kaikki. Koska Nokian kassavirta on ollut negatiivinen ja koska nettokassa on kuivunut 344 miljoonaan euroon keskeyttää Nokia kvartaalikohtaisen osingonmaksun kunnes nettokassa ylittää 2 miljardia euroa. Loppuvuonna Nokia ennustaa nettokassansa kasvavan 1.2 miljardilla eurolla joten yli 1.5 miljardia pitäisi olla kasassa 4Q:lla. Ehkä sitten aikaisintaan 1Q 2020 voisi osinkoa herua. Ehkä.

3Q pääkohdat:

 • Liikevaihto 5.69 miljardia, kasvua 4%. Liikevaihto laski reippaasti Kiinassa.
  • Networks 4.4 miljardia (4.2). Kasvua 4%
  • Software 0.7 miljardia (0.6). Kasvua 9%
  • Technologies 358 miljoonaa (351). Kasvua 2%
 • Liikevoitto EI-IFRS 478 miljoonaa (487). Laskua 2%
  • Liikevoittoprosentti (Ei-IFRS) 8.4%. Koko alkuvuonna 5.3%
  • Networks liikevoitto 128 miljoonaa (178). Laskua 28%
  • Software liikevoitto 156 miljoonaa (75). Kasvua 108%
  • Technologies liikevoitto 294 miljoonaa (290). Kasvua 1%
 • EPS (Ei-IFRS) 0.05 (0.06)
 • Koko alkuvuoden EI-IFRS EPS 0.07 euroa. 4Q:lla pitäisi siis tulla 0.14 euroa. Viime vuonna tuli 0.13 euroa.

Laitoin tuloksen nopeasti selattuani Nokiani välittömästi myyntiin 10% alle eilisen päätöskurssiin ja toivoin että ne menee siinä laskun alkukiihdytyksessä. Arvioin nimittäin että kurssi laskee sen 20%. No ei mennyt kaupaksi osakkeet ja Nokia sulki lopulta 3.62 euroon ja laskua kertyi 23.35%. Komiaa. Tämä tuli kyllä täysin puun takaa. Kun tätä tulosta nyt lukee rauhassa ja suhteuttaa sen tuohon 23% laskuun, niin myyminen tässä kohtaa lienee ehkä jopa tyhmää. Jos ja jos Nokia tosiaan saa hommansa kulkemaan ja pääsee ennusteisiinsa ja jos 2021 tosiaan on merkittävästi parempi kuin 2020, ei tätä ehkä kuitenkaan kannata myydä tällä hinnalla. Luottamukseni yhtiöön ja Rajeev Suriin on melko alhainen.

Osakesalkkuni laski tänään kokonaisuudessaan yli 4%. Ikävä päivä.

Kun paska osuu tuulettimeen I

Thursday 24.10.2019

Osakemarkkinoilla ei ole tuottoa ilman riskiä. Joskus riski tavoittaa sijoittajan, kuten Levottomassa Tuhkimossa paha sormi karkurin. Tänään oli se päivä. Aamulla herätessäni oli kaikki vielä hyvin, sitten tsekkasin Nordean 3Q tuloksen. Tulos oli kutakuinkin odotettu kertaluonteisia alaskirjauksia lukuunottamatta. Noh ne eivät ole niin mielenkiintoisia eikä oleellisia, kun niillä ei ole kassavirtavaikutuksia. Mutta osingon lasku 0.69 eurosta 0.4 euroon viimeistään herätti. Siis mitä hittoa? Yhtiön lupaa ja lupaa että osinko kasvaa ja että jakokelpoisia varoja on joita käyttää jos koko vuoden tulos jää pienemmäksi mitä jaettava osinko on.

Huhuja ja erilaisia arvioita liikkuu että osinko laskee, minä pidän naiivisti kiinni yhtiön lupauksista. On helppo laittaa lupaukset ja 735 miljoonan euron alaskirjaukset tietotekniikasta tässä kohtaa entisen johdon piikkiin. Uusi johtaja ei ole lupauksia antanut ja voi pestä niistä kätensä. Kauhean kätevää.

No, odotin kyllä itsekin että osinko hieman laskee, mutta että olisi kuitenkin yli 0.6 euroa juurikin jakokelpoisten varojen ja pääomapuskurin pienentämisen ansiosta. Ja 3Q:lla Nordean ydinvakavaraisuussuhde nousi 2Q:n 14:sta 15.4 prosenttiin. Nordea ilmaisi hieman kryptisesti tänään tiedotteessaan että viranomaisten vähimmäisvaatimus ydinvakavaraisuussuhteelle ylitty 1.5 – 2.0 prosenttiyksikköä. Mikäli tuo EKP:n vaatimus on 13% niin Nordea tavoittelee siis 14.5 – 15.0% ydinvakavaraisuutta. Nordea siis ilmeisesti tavoittelee tulevaisuudessa selvästi korkeampaa ydinvakavaraisuusastetta mitä se aiemmin aikoi (ja kyllä tuo tieto löytyikin tiedotteesta. Aiempi tavoite oli 1.2 – 1.4 %-yksikön lisäpuskuri, kun nyt tavoitellaan 1-5 -2.0. Miksi?) Siksi osinko laskee, kun tuotot ei riitä noin isoon osinkoon.

Vuodesta 2020 eteenpäin Nordea aikoo jakaa osinkoa 60-70% prosenttia tuloksesta. Viime vuonna epsiä tuli 0.76 euroa. Jos otetaan tuo laskuesimerkiksi niin 60-70% range olisi 0.46 – 0.53. Lisäksi Nordea aikoo ostaa ja mitätöidä osakkeitaan. Ihan hyvä mahdollisuus on nousevalla osingolle vuonna 2020.

Nordean kurssi oli heti aamusta noin 4% laskussa mutta nousi melko pian plussalle ja päätti lopulta 0.44% nousuun 6.61 euroon. Markkinoille tämä oli siis pienenmpi yllätys kuin minulle tai ei minkäänlainen yllätys. Sinällään Nordea näyttää siltä että nyt uuden johdon myötä ollaan hyvää vauhtia siivoamassa nurkkia ja matkalla kohti parempaa tulevaisuutta.

Päätin aamulla että Nordeat pysyy kaikesta huolimatta salkussa. Osinkotuottoprosentti 6.61 eurolla on edelleen hyvä 6%.