Archive for the ‘Sijoitus’ Category

Ostin lisää Vincitin osakkeita

Friday 3.03.2023

Uskon että Vincitin suunta on nyt ylöspäin ja se on jo nyt verrokkeihinsa nähden alihinnoiteltu. Osinkotuottokin on kohtalainen.

Spinnovan 4Q 2022

Thursday 2.03.2023

Spinnova julkaisi 4Q ja koko vuoden tuloksensa 28.2. Pääkohdat koko vuoden osalta:

 • Liikevaihto kasvoi 24 279 tuhanteen euroon (6 063 tuhatta euroa).
 • Katsauskauden liiketulos oli -12 309 tuhatta euroa (-7 172 tuhatta euroa).
 • Kokonaisinvestoinnit olivat 16 293 tuhatta euroa (4 366 tuhatta euroa). Kasvu liittyi pääasiassa Woodspin-yhteisyritykseen.
 • Nettokassa oli 76 314 tuhatta euroa (100 093 tuhatta euroa).
 • Vakituisen henkilöstön määrä nousi jakson aikana 75:een (58).
 • Rakensimme ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaan Woodspinille. Lisäksi Woodspinin toisen tehtaan toteutettavuuden arviointi käynnistettiin.
 • Jatkoimme uusien kaupallisten tuotteiden julkistamisen brändikumppaneiden kanssa, esim. adidaksen, Marimekon ja Bestsellerin kanssa.
 • Vahvistimme avaintiimejä ja johtoa.

Yhtiö on aikaisessa rakennusvaiheessa ja vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä. Kuluvan vuoden ennuste:

Vuoden 2023 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2022, pääasiassa teknologiamyyntien ajoitusten takia.

Tilikauden tappio tulee kasvamaan vuonna 2023 yhtiön toiminnan ylösajon takia.

Omistan yhtiön osakkeita minimaalisen vähän.

Vincitin 4Q 2022

Thursday 2.03.2023

Vincit julkaisi 28.2. 4Q tuloksensa. Tässä pääkohdat:

 •  1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.
 • Liikevaihto oli 49,0 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 18,2 miljoonaa euroa eli 59,1 %, josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 1,0 (7,8) % liikevaihdosta.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %.
 • Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 879 (590), josta alihankinnan osuus oli 78 (30). Kauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 858 (586), josta alihankinnan osuus 84 (32).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,13) euroa.

Koko vuoden luvut:

 • Liikevaihto oli 84,8 (61,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,3 miljoonaa euroa eli 37,8 % josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,7 % (9,6 %) liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 5,2 miljoonaa euroa eli 6,1 %.
 • 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön
 • Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 803 (579)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,29) euroa
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna
 • Omavaraisuusaste on 67%.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Vincitin liikevaihdon arvioidaan olevan yli 105 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 7–11 prosenttia liikevaihdosta.

Kasvua Vincit arvioi tulevan kuluvana vuonna siis noin 24% ja oikaistu kannattavuus kasvaa viime vuodesta selvästi. 6.1% -> 7 – 11%. Viime vuoden lopun kannattavuus oli pettymys ja samoin se että yhtiöstä on vähentynyt 40 ihmistä fuusion tapahtumisen jälkeen.

2023- 2035 tavoitteet

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10 prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on, että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.

Yhtiö aikoo suunnata yritysostonsa ulkomaille, lähinnä USA:han ja kasvaa kotimaassa orgaanisesti.

Yhtiö alkaa olla edullinen. Kuluvan vuoden ennusteella ja oikaistulla tuloksella osakekohtainen tulos voisi olla 0.4 euron luokkaa jolloin nykykurssilla 4.89 euroa osakkeen PE-luku on todella maltillinen 12.2 ja mikäli alle 10% liikevaihdon kasvu saavutetaan vuoteen 2025 asti kannattavuuden noustessa 10% luokkaan voisi yhtiö tehdä yli 0.6 euron epsin vuonna 2025 jolloin PE-luku nykykurssilla olisi vähän päälle 8. Osinkotuotto on nyt 3%. Goforen kannattavuus oli 14.7% vuonna 2022 joten ei tuo Vincitin tavoittelema 10% mikään kovin ihmeellinen taso ole alalla. Goforen PE – luku on yli 30. Vincit voisi olla myös ostokohde itsekin.

Omistan yhtiön osakkeita ja mietin lisäostoja.

Nordean hallitus esittää yhtiökokoukselle isoa omien osakkeiden hankintaohjelmaa

Thursday 23.02.2023

Nordean hallituksen esitys yhtiökokoukselle julkaistiin tänään. Esityksessä on mukana iso, 350 miljoonan kappaleen omien osakkeiden hankintasuunnitelma. Tuo on 9.6% koko osakekannasta. Toteutuessaan täysimääräisenä tuo tarkoittaisi että osinkotuotto kasvaisi samaiset 9.6% ensi keväästä lähtien ilman että voitto kasvaa. Nordean osake noussee tänään reippaasti tuon takia.

Nordea on salkkuni suurin yksittäinen sijoitus.

Tehdasinvestointi pilasi Norrhydron loppuvuoden

Friday 17.02.2023

Norrhydro julkaisi tuloksensa aamulla. Tässä pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi 20,3 % ja oli 29 705 (24 693) tuhatta euroa
 • Konsernin käyttökate oli 1 697 (2 968) tuhatta euroa
 • Käyttökateprosentti oli 5,7 % (12,0 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 825 (2 177) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,004 euroa (0,04)
 • Oman pääoman tuotto oli 0,4 % (4,8 %)
 • Omavaraisuusaste oli 38,3 % (50,7 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -408 (756) tuhatta euroa
 • Hallituksen voitonjakoehdotus pääomanpalautuksena 0,06 euroa (0,06) euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä

Tavoite vuodelle 2023:

Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2023 34–38 miljoonaan euroa ja käyttökate 8–11 prosenttia liikevaihdosta.

Pitkän tähtäimen tavoite:

Konsernin tavoite vuodelle 2027 on yli 70 miljoonan euron liikevaihto, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta yli 30 prosenttia ja käyttökate vähintään 16 prosenttia liikevaihdosta.

Vuosi sujui muuten vallan hyvin, mutta muutto uuteen tuotantolaitokseen, vanhan tehtaan alasajo ja näistä johtuvat tuotantoseisokit sekä uuden tuotantolaitoksen ylösajo vaikuttivat kannattavuuteen arviolta -1,5 miljoona euroa. Tavanomaisesta poikkeavan tuotantoseisokin, uuden tuotantotilan käyttöönoton ja tuotantokoneiston ylösajon vaikutukset kannattavuuteen eivät olleet tarkasti etukäteen arvioitavissa.

Omistan yhtiön osakkeita ja harkitsen lisäostoja. *EDIT* Osakekurssin avatessa selvästi alemmas, ostin lisää osakkeita.

Bioretecin vuosi 2022 sujui hyvin

Friday 17.02.2023

Bioretec julkaisi vuoden 2022 tuloksensa aamulla. Pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi 47 % ja oli 2 942 tuhatta euroa (1–12/2021: 2 003 tuhatta euroa).
 • Myyntikate oli 2 139 (1 376) tuhatta euroa eli 72,7 % (68,7 %) liikevaihdosta, kasvu vertailukaudesta 55 %.
 • Tilikauden tulos oli -2 416 (-6 017) tuhatta euroa. Vertailukauden tulosta rasittivat oman pääoman ehtoisten rahoitusjärjestelyjen kustannukset sekä pääomalainojen kertyneiden korkojen tulosvaikutus yhteensä 3,35 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli -0,17 (-0,43) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Yhtiö on kasvuyhtiö, jolla voitontekeminen vasta häämöttää tulevaisuudessa myöhemmin. Nyt sen tarkoitus on kasvaa vanhalla tuoteperheelle ja saada lupa uudelle tuoteperheelle boostaamaan kasvua ja kääntämään tulosta voitolliseksi.

Omistan yhtiön osakkeita.

Goforella onnistui kaikki vuonna 2022

Friday 17.02.2023

Gofore julkaisi 4Q tuloksensa hetki sitten ja tässä pääkohdat koko vuoden osalta:

 • Liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 149,9 (104,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 32 %, oli hyvin vahvaa.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 50 % ja oli 22,0 (14,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus vahvistui vertailukaudesta ja oli 14,7 % (14,0 %).
 • Henkilöstömäärä kasvoi 52 %; yhteensä 1 297 (852) henkilöön.
 • Ennätyksellinen rekrytoitujen määrä, 377 henkilöä; kasvua 76 %. Henkilöstön vaihtuvuus laski merkittävästi.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 64 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu 33 %.
 • Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 77 % sekä orgaanisesti että yritysoston ansiosta, pro forma -osuus liikevaihdosta 15 % 1).
 • Asiakashintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin palkkojen muutos; asiakashintojen nousu vuodessa oli keskimäärin +3,5 % ja keskimäärisen palkan muutos +2,9 %2).
 • Osakekohtainen tulos 0.78 euroa (0.61)

Osinkoehdotus on 0.34 euroa missä kasvua 21% edellisvuoden 0.28 euron osingosta. Osingonjakosuhde on 43.6% osakekohtaisesta tuloksesta. Nykykurssilla 25.4 euroa on PE-luku 32 ja osinkotuotto 1.3%. Osake ei ole halpa, mutta yhtiö on kasvanut jo vuosia kovaa tahtia hyvällä kannattavuudella ja tekee sitä näillä näkymin jatkossakin sekä orgaanisesti että yritysostoja tekemällä. Sektorin parhain yhtiö. Aiemmin Gofore profiloitui erityisesti julkisen sektorin toimittajaksi, mutta vaikka sen sektorin liikevaihto kasvoi 33%, kasvoi yksityisen puolen liiketoiminta 64% ja ulkomailta tuleva kasvu vasta kovaa olikin, 77%.

Yhtiö ei antanut mitään konkreettista ennustetta tai tavoitetta vuodelle 2023.

Kohtaamme vuoden 2023 vahvana, oppivana tiiminä, joka on muutostenkin edessä sisukas ja ketterä. Yhdessä henkilöstömme kanssa uudistettu strategiamme pohjaa jatkossakin Goforen pitkäaikaisiin vahvuuksiin. Uusi tavoitteemme on aikaisempaa vahvemmin ymmärtää ja ratkaista asiakkaidemme haasteita valituilla toimialoilla.

Omistan yhtiön osakkeita.

Ostin hieman lisää Nesteen osakkeita

Monday 13.02.2023

Osakekurssi on nyt 47.0 euroa. Saa nähdä rikkooko se 50 euroa ennenkuin osingot irtoaa ja kurssi laskee.

Oshkosh hävisi uusimman JLTV – kilpailutuksen AM Generalille

Friday 10.02.2023

Oshkoshin kurssi putosi tänään yli 10% kun markkinoille levisi uutinen, että Oshkosh oli hävinnyt uuden U.S. Armyn kilpailutuksen JLTV-ajoneuvojen valmistuksesta. Oshkosh voitti sen ison tarjouskilpailun vuonna 2015 ja se oli syy miksi hyppäsin mukaan yhtiön sijoittajaksi. Ja nyt kun se hävisi tämän kilpailutuksen, hyppäsin ulos nopean järkeilyn jälkeen. Myin siis osakkeeni kahdeksan vuoden omistamisen jälkeen, toki ostin sitä lisää alkuperäisen ostoksen jälkeenkin. Eka erä kutakuinkin tuplasi arvoltaan.

Tämä oli varsin ikävä uutinen. Toisaalta nyt vapautui merkittävä määrä rahaa käytettäväksi osakeostoihin joihinkin muihin kohteisiin.

Sammon 4Q 2022 oli pettymys

Friday 10.02.2023

Pettymyksiä on nyt jonkun verran tullut salkkuun 4Q tulosten myötä. Sampo liittyi joukkoon tänään julkaisemalla 4Q tuloksensa, jonka pääkohdat:

 • 4Q raportoitu tulos ennen veroja 390 miljoonaa euroa (1197)
 • 4Q Underwriting tulos 304 miljoonaa euroa (297). Kasvua 2%
  • If 285 miljoonaa euroa (260). Kasvua 10%
  • Topdanmark 128 miljoonaa euroa (89). Kasvua 44%
  • Hastings 7 miljoonaa euroa (11). Laskua 34%
 • If 1.2 miljardia euroa (1.1). Kasvua 13%
 • Topdanmark 0.22 (0.35). Laskua 36%
 • Hastings 0.073 (0.127). Laskua 43%
 • Koko vuoden tulos ennen veroja 1.86 miljardia euroa (3.17)
 • Koko vuoden underwriting tulos 1314 miljoonaa euroa (1282). Kasvua 2%
  • If 1.2 miljardia euroa (1.1). Kasvua 13%
  • Topdanmark 0.22 (0.35). Laskua 36%
  • Hastings 0.073 (0.127). Laskua 43%
 • Tulos per osake 2.69 (4.63)
  • vertailukelpoinen 4Q EPS oli 0.41 (0.55).
 • Hallitus ehdottaa 2,60 euron (4,10) osinkoa osakkeelta sisältäen 1,80 euron (1,70) perusosingon. Lisäksi johto aikoo ehdottaa uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Tulos oli pienoinen pettymys ja osinkokin taisi jäädä markkinaodotuksia pienemmäksi. Nykykurssilla 45.79 euroa osinkotuotto on kuitenkin 5.7% eli erittäin hyvä. PE-luku on 17.

Yhtiön markkina-arvo on 24 miljardia euroa joten tuo ehdotettu 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelma vastaa noin 1.6% osuutta osakkeita. Ei kovin merkittävä ohjelma siis mutta tuo itsessään vuosittaista tulevaa osinkovirtaa suuremmaksi sen 1.6%.

Mandatumista yhtiö ei kertonut vielä mitään vaan vasta 1Q loppuun mennessä. Listauttaako yhtiö Mandatumin pörssiin omaksi erilliseksi yhtiöksi selviää siis viimeistään maaliskuussa.

Omistan yhtiön osakkeita. Lähinnä hyvä osinkotuotto on mielessä tämän sijoituksen suhteen.