Posts Tagged ‘Verotus’

Mielenkiintoinen veromuutos tulossa vuonna 2016

Friday 14.08.2015

Juuri julkistetussa valtion talousarvioesityksessä mainitaan näin:

Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitosta

Tämä tarkoittaa sitten ainakin sitä että vuokratuloista voi vähentää luovutustappioita ja ilmeisesti myös osinkotuloista voisi vähentää luovutustappioita. Tämähän on ihan tervetullut muutos!

Hallitus “säästää”

Wednesday 26.03.2014

Hallitus sai kehysesityksensa eilen valmiiksi ja muuttui samalla Viisikoksi kun Vasemmistoliitto nosti kytkintä, mikä olikin eilisen parasta antia. Verot nousee, millä hallitus tavoittelee tulojen kasvua ja puhuu samalla menojen kevennyksestä tiedotteessaan näin: “hallitus päätti neuvotteluissaan uusista toimista, jotka vähentävät valtion menoja ja lisäävät tuloja 2,3 mrd. euroa vuoden 2018 tasolla“.

Samassa tiedotteessa on taulukkomuodossa arvio vuosittaisista valtion menoista ja tuloista vuosien 2015 ja 2018 välillä:

2015 2016 2017 2018
Arvioidut menot (käyvin hinnoin) 53,5 53,7 54,8 56,1
Arvioidut tulot 48,6 50,4 52,0 53,4
Arvio budjettitalouden alijäämästä -4,8 -3,3 -2,7 -2,7

Yritin tuijottaa noita lukuja myöhään eilen vartin verran mutta eivät nuo menot alkaneet vähentyä vaan näyttävät kasvavan vuosi vuodelta. Mainittakoon että tämän vuoden arvioidut menot ovat 53.9 miljardia euroa. Missäs siis se hallituksen mainostama valtion menojen vähentyminen on? Verotuloja arvioivat nyhdettävän veronmaksajien selkänahasta ja valtion omaisuuden myymisellä huomattavasti nykyistä enemmän. Ei hyvältä näytä. Menoja ei saada kuriin, lähinnä ehdotuksessa mainitaan tulonsiirtojen ja verovähennysten poistamista mutta hallintoon ei olla koskemassa. Vieläkään. Muutamia poimintoja kehysehdotuksesta alla.

Hyvää:

 • Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään koko kehysjaksolla edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018. –> hyvä. Tämä on vaan turhaan nostanut asuntojen hintoja ja hyödyttänyt lähinnä rakennusyhiöitä ja pankkeja.
 • Lisäksi työmatkakulujen vähennysoikeutta kavennettaisiin siten, että työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon –> hyvä. Miksi tuetaan haja-asutusalueella muuttamista kauaksi työpaikasta?
 • Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan
 • Säästöpäätökset kohdistuvat mm. kehitysyhteistyöhön, johon osoitetaan kehyskaudella noin 50 milj. eurosta noin 100 milj. euroon nouseva vuosittainen säästö –> Miksei enemmän? Ja onko tämäkään oikeasti säästö vai vähennetään jostain kuvitteellisesta aiemmin päätetystä korotuksesta tuo 50 miljoonaa?
 • Ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion menot pienevät 50 milj. eurolla vuoden 2015 tasolla. –> ihan Ok.

Huonoa:

 • Vuonna 2015 ansiotuloverotusta kiristetään jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla –> palkkaverotus kiristyy entisestään
 • Pääomatuloverotukseen tehtävillä muutoksilla lisätään veron tuottoa 28 miljoonalla eurolla ja samalla kavennetaan tuloeroja. Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin –> melko käsittämätön muutos. Vero oli jo ennestään todella kireä. Tämä tulee johtamaan verotuoton laskuun kun sijoitajat siirtävät rahojaan sijoitusvakuutusten yms. pariin.
 • Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuodesta 2016 alkaen –> järjetöntä. Ruotsissa perintöveroa ei ole. Johtaako siihen yhdessä pääomatulojen verotuksen kiristymisen kanssa että rikkaat muuttavat pois maasta? Ei tarvi monen pois muuttaa niin verotuotto laskee.
 • Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan –> olipa “yllätys” tämä nosto
 • Energiaverotusta kiristetään 120 miljoonalla eurolla korottamalla yleisen sähköveroluokka I:n veroa. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan 90 miljoonalla eurolla.
 • Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 42 miljoonalla eurolla.
 • Henkilö- ja pakettiautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotetaan 150 miljoonalla eurolla niin, että korkeampaa veroa kannetaan vuoden 2016 alusta
 • aiemmin verovapaa nestekaasu säädetään verolliseksi –> mikähän tässäkin on ideana? Rillaajat suututetaan
 • ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksesta luovutaan –> tämä se edesauttaa ulkomailla takaisin Suomeen muuttamista 🙂

Huono maku tästä kehyspäätöksestä jäi. Lähestulkoon pelkkiä veronkorotuksia, olemattoman vähän menojen leikkauksia. Sijoitamisen mielekkyys heikkenee. Riskit pysyy tai jopa pahenee mutta nettotuotot heikkenee kiristyvän verotuksen takia.

Kun kotimainen ostovoima heikkenee tämän takia ja kun kuljetuskustannukset nousevat yms. lienee viisasta vältellä pääosin kotimakkinoilla toimivien suomalaisten firmojen osakkeita lähivuodet. Ei taida kasvua olla tulossa.

Hallitus romuttamassa sijoitusstrategiani

Thursday 21.03.2013

Sijoitusstrategiani jossa panostetaan firmoihin joiden osinkotuotto kasvaa ja sitä kautta salkun osinkovirrat kasvavat vuosittain taisi kokea tänään kuoliniskun. Hallitus päätti laittaa pörssiyhtiöistä saatavat osingot kokonaan tuplaverotuksen pariin eli jokaisesta osinkoeurosta menee vero pääomatuloveroprosentin mukaan. Eli osinkoverotus kiristyy vaatimattomat 43% kun osinkoverotus nousee 21 prosenttiyksiköstä nykyisen pääomatuloveroprosentin 30% mukaiseksi. Hallitus lyö nyrkillä suomalaista osakesijoittajaa suoraan silmään. Rahastosijoittaja hyötyy kun yhteisöverokanta laskee peräti 4.5%-yksikköä tasan 20%:iin eli firmojen verotus kevenee merkittävästi ja jos ne edelleen maksavat osinkoa niin ne voivat maksaa niitä jopa entistä enemmän ja rahastothan eivät osinkoveroja maksa. Verotus ajaa suoria osakesijoituksia tekevät kyllä huomattavasti huonompaan asemaan kuin rahastosäästäjät. Hyvin ovat pankkien ja rahastoyhtiöiden lobbarit hommansa hoitaneet. Kansankapitalismi sai kunnolla köniinsä tänään, Kokoomus taisi luvata vaalien aikaan pienille pörssiosingoille verovapautta (siis tuplaverosta) ja lopputulema on se että osinkoverotus kiristyy 43%. Suoraan sanottuna vituttaa.

*UPDATE* Tämä hallituksen nyt päättämä yhteisövero- ja osinkoveropaketti on suoraan muinaisen Hetemäen työryhmän ehdotuksen mukainen. Kirjoittelinkin vuonna 2010 aiheesta aika hyvän bloggauksen.

Yrittäjien osinkoverotuksen muutosta en ymmärrä: “Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saadusta osingosta on veronalaista 25 % siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa“. Mikä on osakkeen matemaattinen arvo, miten se lasketaan ja kuka sen laskee? Keveneekö vai kiristyykö siis yrittäjien verotus kokonaisuudessaan?

En tiedä mitä sieniä hallituksen jäsenet ovat syöneet tätä lausetta muodostaessaan: “Teollisuuden vero- ja kustannustaakkaa vähennetään suunnitellun windfall-veron helpotuksella. Aiemmin 170 miljoonan euron vero peritään vain 50 miljoonan euron osalta“. Eli kun laitetaan uusi vero jonka arvioitu verotuotto on 50 miljoonaa niin sitä kutsutaan vero- ja kustannustaakan helpottamiseksi. Uusi vero on helpotus buaahh 🙂 Sinällään tuo on selvä helpotus aikaisempiin kaavailuihin ja siksi Fortumin osake sulki 3.66% nousuun 15.86 euroon.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kohoaa 2400 euroon 2000 eurosta johon se pudotettiin viime vuonna sitä edellisen vuoden 3000 eurosta. Tämä muutos on ihan hyvä.

Hallituksen valtiontalouden säästöohjelman koko on noin 600 miljoonaa euroa joista vain puolet ovat säästötoimia ja toinen puolisko veronkorotuksia. Melkoinen pettymys tuokin. Julkista taloutta pitäisi reivata miljardeilla ja veroja ei ole oikein varaa korottaa. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu, se on selvä.

Tarvii varmaan miettiä uudeksi sijoitusstrategiaksi panostaa kasvufirmoihin jotka maksavat pieni osinkoja mutta joiden kurssi voisi tuoda nousua ja toisaalta satsata ETF:iin jotka uudelleensijoittajat osingot. Rahastosäästäjäksi en aio alentua, ennemmin lopetan koko harrastuksen.

Blogi oli pari viikkoa lepotilassa kun lomailin lämpimässä rantakohteessa. Kivasti salkku nousi sinä aikana, taisi arvo nousta enemmän mitä reissu maksoi.

Myin Neste Oilin osakkeet pois

Thursday 18.10.2012

Kun tuota jyrkästi laskevaa Nesteen marginaalikäyrää katselin useamman päivän ajan, päätin tänään heti aamulla tyhjentää position. Korkealla ollut jalostusmarginaali kun oli se ainoa syy miksi osakkeita ostin. Noh, runsaan 6% voitto muutaman viikon holdauksella oli ihan OK. Muutama päivä aikaisemmin olisi kuiteskin ollut tarjolla yli 10% mutta silloin tuo jalostusmarginaalikin oli selvästi korkeammalla.

Nyt alkaisi olla pelimerkkejä taas käyttää ostoksiin. USA:ssa alkaa talous toipua, rakentaminen ja asuntokauppa on elpymässä ja jossain näin ennusteen jossa sinne ennustettiin 3.5% talouskasvua ensi vuodeksi samalla kun Eurooppa kituuttaa. Kun tänne Suomeen ja Eurooppaan kaavaillaan kaikenmaailman lisäveroja, ALVin korotusta, solidaarisuusveroja, pankkiveroja, Wahlroos-veroja ja rahoitusmarkkinavero samalla kun julkiset taloudet samaan aikaan entisestään velkaantuvat niin ei se voi tietää talouskasvun, ostovoiman ja sijoittamisen vinkkelistä mitään hyvää. Pitäisiköhän siis siirtää painopistettä Suomen ja Euroopan ulkopuolelle?

Hallituksen kompromissibudjetti on aivan kauhea!

Friday 23.03.2012

Hallitus aikoo pysäyttää velkaantumisen 2.7 miljardin euron ohjelmalla. Melkoinen fakiiri saa olla jos tuo tapahtuu sillä vaje on 7-8 miljardia. Omasta mielestäni tänään esitelty ohjelma on umpisurkea, sillä menoja karsitaan vain 1.2 miljardia ja veroja kiristetään entisestään 1.5 miljardilla eurolla. Jokainen kiristetty vero lisää työttömyyttä ja kurjistumista tässä sossulandiassa.

Ihan kuin työttömiä ei olisi muutenkin tulossa. Nokia ilmoitti tänään päättäneensä YT:t ja Salosta lähtee 1000 ihmistä ja samalla kännyköiden valmistus Suomessa loppuu. Menkää ja ostakaa Suomessa tehty kännykkä kun vielä voitte! Meinasin kirjoittaa että samalla tuette suomalaista työtä mutta eipä tuo mitään taida muuttaa / auttaa. Saatte kuitenkin kenties laadukkaamman luurin? NSN ilmoitti päättäneensä YT:t ja 600 saa lähteä. Uudenkaupungin autotehdas lomauttaa. Lisää veroja, sillä se tokenee.

Veronkorotuksista pääosa hoituu ALVin nostolla prosenttiyksiköllä. Laskelmissa on varmaan oletettu että myynti ja kauppa ei karkaa muualle mutta karkaahan se kun hinnanero Saksaan, Britanniaan jne kasvaa entistä suuremmaksi. Kuinka monta työpaikkaa katoaa kaupan alalta sen takia että tilataan se tuote muualta EU-alueelta Suomen sijaan? Mikä mahtaa olla nettohyöty kun otetaan huomioon vielä ihmisten heikentyvä ostovoima? Ostovoimaa heikentää palkkaverotuksen indeksikorotusten huomioimatta jättäminen vuosina 2013 ja 2014. Inflaatio nostaa palkkoja (kenties) ja tuo taas johtaa suurempiin veroihin kun sitä ei kompensoida.  Kotimaisia palveluita ja tavaroita ostetaan sitten vähemmän ja taas tulee työttömiä ja taas julkistalouden menot kasvaa ja yhä harvempi on rahoittamassa. Ja kuntaverot tulevat varmasti nousemaan valtionosuuksien keventyessä 260 miljoonalla. Hölmöläisten hommaa pikkaisen tuo peiton lyhentäminen toisesta päästä ja pidemtäminen toisesta. Myös varainsiirtovero nousee.

Ja lisäää… pankkivero otetaan käyttöön vuonna 2013 ja windfall vero vuonna 2014. Ilmankos se Fortum on laskenut tässä viime päivinä, tieto on vuotanut ulos. Ja pitikin juuri tankata lisää Sampoa. Voi perkele mitä touhua! Pankkimaksut nousee ja sähkölasku kasvaa. Kiinteistöverojen alarajat nousee…

Ja mikähän mahtaa olla motivaatio rahoittaa tätä sosialistien unelmataloutta yli 100 000 (onkohan tuo palkkatuloja vai palkka+pääomatuloa. Tämä ei minulle selvinnyt) vuodessa tienaavilla jotka “saavat ilon” maksaa Jutan “määräaikaista” kateusveroa? Voi sitä verosuunnittelun määrää mitä tuo ja perintöverojen vastaava kateusvero saa aikaan. Voi olla että tuo porukka kyrpiintyy sen verran pahasti, kun maksavat jo nyt aivan liikaa veroja, että ryhtyvät toimiin minimoidakseen kaikki verot tänne. Jutan haaveilemat 115 miljoonaa euroa vuodessa on vitsi. Surkea vitsi. Naurattaisi jos olisin sosialisti.

Budjetin loppusumma on 55 miljardia euroa, velkaa otetaan 7.4 miljardia euroa, huh!! Mainittakoon että vuonna 2002 valtion menot olivat 34.5 miljardia. Valtion menot ovat siis kasvaneet 20 miljardia 10 vuodessa. Aivan kauheaa!! Samaan aikaan myös kuntatalous on paisunut kuin pullataikina. Ei tämä “hyvinvointi” kovin hyvin tule päättymään. Menot paisuu ja alijäämä säilyy suurena seuraavat neljä vuottakin siitä huolimatta että tulot nousee arviolta 16%

2012 2013 2014 2015 2016
Tulot 45,3 47,6 49,8 51,3 52,7
Menot 52,7 54,1 54,6 55,2 56,2
alijäämä 7,5 6,5 4,8 3,9 2,5

No sanottakoon nyt vielä että oli siellä sentää jotain järkevääkin, nimittäin firmojen R&D työhön suunnattu verohelpotus. Suomessa tehdyn tuotekehitystyön hinta siis laskee ja täällä tehty tuotekehitys tulee entistä kannattavammaksi. Oikein fiksu päätös.

Olen erittäin pettynyt Kokoomukseen mutta mitäpä se tuolla vasurihallituksessa oikein muutakaan yksinään voi. Voi Suomea!

Ai niin, joku sopimus solmittiin jolla työurat pitenee vuodella. Buaahhh mikä vitsi 🙂 Tällä YT-tahdilla ei maassa ole duunipaikkoja kovinkaan paljon kymmenen vuoden päästä. Maasta pitäisi tehdä kotimaisille ja ulkomaisille firmoille oiva paikka investoida ja kotimaista omistamista pitäisi kannustaa. Ei tämä oikein onnistu veroja nostamalla.

Kari Stadighin työryhmältä erinomainen esitys

Wednesday 14.03.2012

Osinkoverotuksen poisto pieniltä osingoilta, asuntolainojen korkovähennyksen poistaminen, perintöveron poistaminen, verohelpotuksia kasvuyrityksille… Tästäkin voi olla samaa mieltä: “Nykyisen tasoisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen Suomessa edellyttää noin 200 000 uuden työpaikan luomista yksityiselle sektorille. Tämänhetkinen epätasapaino ja varojen yli eläminen – valtio ottaa lisää velkaa joka vuosi – yritetään ratkaista kasvulla ja veroja korottamalla, menosäästöillä ja rakenteellisilla toimilla. Kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vain elpymistä, ei todellista kasvua, koska yksityisellä sektorilla on edelleen vähemmän työpaikkoja kuin lamaa edeltävänä vuonna 2007.”

Tästä en voisi enempää olla samaa mieltä: “Veroja korottamalla ei luoda kasvua eikä veronkorotuksilla ole missään maassa luotu menestystarinoita. Alentamalla verotus kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle ja kohdistamalla verotus sen vahingollista vaikutusta minimoiviin kohteisiin voidaan kannustaa
omistajuuteen ja yrittämiseen sekä allokoida resursseja kansakunnan kannalta oikein.

Lisätään peruskoulun, lukion, ammattioppilaitosten ja yliopistojen opetussuunnitelmiin talousosaaminen“. Mahtavaa!!!

Siinä muutamia poimintoja tästä erinomaisesta esityksestä. Ehkä Suomella on vielä toivoa? Kannattaa lukaista

Uusi Seelanti näyttää mallia Euromaille?

Sunday 20.11.2011

Veroja, veroja ja lisää veroja. Siinä tiivistettynä poliitikkojen osaaminen. Suomessakin on viime aikoina kovasti vaadittu lisää veroja, erityisesti “rikkaille” solidaarisuussyistä jotta kurjistuminen maassa maksimoituisi. Asiat voisi hoitaa toisellakin tapaa, kuten vaikkapa Uudessa Seelannissa on tehty. Kannattaa lukea tämä pitkä ja erinomainen juttu kuinka julkista taloutta merkittävästi kevennettiin ja saatiin maksettua valtionvelat pois ja kevennettyä samalla veroja merkittävästi. Myös tukiaisia karsittiin. Tässä pieni poiminta maistiaiseksi:

The government’s share of GDP dropped from 44 to 27 percent. We were now running surpluses, and we established a policy never to leave dollars on the table: We knew that if we didn’t get rid of this money, some clown would spend it. So we used most of the surplus to pay off debt, and debt went from 63 percent down to 17 percent of GDP. We used the remainder of the surplus each year for tax relief. We reduced income tax rates by half and eliminated incidental taxes. As a result of these policies, revenue increased by 20 percent. Yes, Ronald Reagan was right: lower tax rates do produce more revenue

We lowered the high income tax rate from 66 to 33 percent, and set that flat rate for high-income earners. In addition, we brought the low end down from 38 to 19 percent, which became the flat rate for low-income earners. We then set a consumption tax rate of 10 percent and eliminated all other taxes—capital gains taxes, property taxes, etc. We carefully designed this system to produce exactly the same revenue as we were getting before and presented it to the public as a zero sum game. But what actually happened was that we received 20 percent more revenue than before. Why? We hadn’t allowed for the increase in voluntary compliance. If tax rates are low, taxpayers won’t employ high priced lawyers and accountants to find loopholes. Indeed, every country that I’ve looked at in the world that has dramatically simplified and lowered its tax rates has ended up with more revenue, not less.”

USA:n mellakoista

Wednesday 12.10.2011

Kannattaa lukaista tämä pitkähkö, erinomainen juttu syistä USA:n mellakoiden taustalla. Periaatteessa kyse on epäoikeudenmukaisesti tulonjaosta ja korkealle kohonneesta työttömyydestä. Juttu on täynnä poimintoja FEDin tilastoista, joita itsekin olen blogissani käyttänyt. Vaikka FEDin tilastojen mukaan virallinen työttömyysprosentti on “vain” vähän päälle 9% on todellinen työttömyysprosentti n. 17% joka alkaa olemaan jo lähellä 30-luvun suuren laman vähän päälle 23% työttömyysprosentteja. Samaan aikaan yhtiöiden tuotot ovat ennätysluokkaa, firmojen ylimmän johdon palkat ovat suhteessa työntekijöihin korkeampia kuin koskaan, erittäin hyvätuloisten verotus alhaisempaa kuin koskaan, duunareitten palkat eivät käytännössä ole nousseet 20 vuoteen ja jos inflaatio otetaan huomioon, niin palkat eivät ole nousseet 50 vuoteen. Eli palkkatulojen osuus taloudesta on pudonnut ennätysalhaalle. Suurelta osin tämä varmaankin selittyy globalisaatiolla. Työpaikat ja investoinnit ja osa hyvinvoinnista ovat valuneet Aasian.  USA:n tulonjako on maailman tulonjaon oikeudenmukaisuuslistalla vasta sijalla 93. Edellä ovat mm. Venäjä, Iran, Kiina, Egypti, pohjoismaista ja Euroopan isoista talouksista puhumattakaan. Kaukana takana ei ole Meksikokaan.

Amerikkalainen unelma siitä että voi tyhjästä tulla ja luoda omaisuuksia tai nostaa itseään alhaalta vaikkapa edes menestyvään keskiluokkaan on epätodennäköisempää kuin ehkä koskaan viimeiseen sataan vuoteen.

Amerikkalaiset pankit ovat jo muutaman vuoden voineet saaneet käytännössä rahaa nollakorolla ja kun maksavat käytännössä nollakorkoja talletuksille ja saavat hyvillä marginaaleilla lainaamilleen rahoille korkoa ne tekevät huipputulosta siitä huolimatta että lainaavat rahaa paljon vähemmän yksityisille kuin ennen kriisiä. Mikä ehkä on ihan OK sillä jenkkien säästäväisyysaste olikin aika karmea jo pitkään. Ja siksi amerikkalaiset ovat aika velkaantuneita tuhlattuaan rahansa asuntokuplaan.

Saas nähdä miten tilanne tästä kehittyy. Täältäpäin katsottuna olisi ehkä paikallaan että hallitus korottaa hyvätuloisten veroja ja tukee maahan tehtäviä investointeja kerätyllä rahalla vaikkapa antamalla yrityksille väliaikaista verohyötyä näihin investointeihin. Jollain tavalla maahan pitäisi saada luotua lisää työpaikkoja ja myös nostaa palkkojen osuutta maan taloudessa jotta sillä palkalla tulisi toimeen. Kuulostaa hieman sosiaalidemokraattiselta, eikö? Ehkä meissä kaikissa elää pikku demari? Jos mitään ei tehdä, saattaa yhteiskuntarauha oikeasti järkkyä maassa ja sen jälkeen ei ole kellään kivaa ihan globaalistikin.

Fortum laski jo toista päivää hallitusohjelman takia

Tuesday 21.06.2011

Fortum laski tänäänkin aika reippaasti, 2.63% hallitusohjelman takia. Lasku oli paljon syvempääkin päivän mittaan. Windfall-vero, mahdollinen uraanivero ja päätös että Fortum ei ydinvoimalupaa saa seuraavaan neljään vuoteen eivät kuulosta järkeviltä päätöksiltä yhtiön, Suomen ja suomalaisten kannalta. Ulkomaalaiset sijoittajat pääosin lienevät näiden myyntien takia sillä poliittiset riskit maassa ovat nyt selvästi kasvaneet täysin epäonnistuneen uuden hallitusohjelman myötä.

Tämä hallitusohjelma laittaa omiakin sijoitusstrategioita uusiksi. Kansalaisten ostovoima tulee heikkenemään, yritystoiminta kannattaa huonommin. Jotkin verot iskevät erityisen pahasti tiettyihin firmoihin kuten tämä typerä ALV-vero lehdille iskee media-alan firmoihin. Pitänee välttää pääosin kotimarkkinoilla toimivia kulutustavarafirmoja. Ylipäätään taitaa olla niin että on ehkä parempi laskea salkkuni kotimaisuusastetta ja siirtää sijoituksia sinne missä firmoilla on paremmat edellytykset toimia. Uudet ostot suuntautunevatkin ulkomaille. Verojen maksun voisi siirtää perässä pois täältä.

Uusi hallitusohjelma sosialistiselle Suomelle

Friday 17.06.2011

Monen viikon punnertamisen jälkeen vasemmalle kallistunut Suomi sai ehkä parhaimman mahdollisen hallituksen tässä tilanteessa mutta ei hyvältä näytä tämä meininki. Verot nousevat jyrkästi ja sitäkautta ihmisten käytettävissä olevat varat mm. ostamaan kotimaisia palveluita ja tuotteita. Kataisen hallituksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä mutta ei se ainakaan tämän hallitusohjelman kautta tapahdu. Vasemmistopuolue Perussuomalaisten saama kova kannatus ja vastaavasti Keskusten heikentynyt kannatus ja Kokoomuksen odotettua huonompi kannatus johtaa nyt sitten vasemmistolaiseen politiikkaan maassa. Kontrasti Ruotsiin alkaa olla melkoinen, siellä on tehty fiksuja verolinjauksia oikeistohallituksen valtaantulon myötä. Kokoomus joutui antamaan hallitusneuvotteluissa aika paljon periksi ja ei sekään kyllä oikeastaan mikään oikeistopuolue ole vaan pikemminkin keskustapuolue. Suomi ottaa tällä hallitusohjelmalla kyllä askeleen pari taaksepäin, kehityssuunta huolestuttaa.

Noh katsotaan mitä hyvää ohjelmassa on:

 • Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennysoikeut-ta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä –> Ihan ok. Mielestäni täysin turha tuki ja tämän saisi vaikka asteittain poistaa. Tuo tuki valuu sellaisenaan asuntojen hintoihin.
 • Yhteisöverokanta laskee 25%:iin 26%:sta –> aika mitätön laskua kun tavoitteissa oli 22%. Eipä tuolla juuri kilpailukykyä paranneta mutta verotulot laskee. Mutta lasku on lasku ja siksi tämä kirjataan positiiviselle puolelle. Hallitus varaa vielä oikeuden laskea tätä lisää jos kilpailijamaissa verotus kevenee
 • Energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta alennetaan EU-säännösten sallimille minimitasoille vuoden 2012 loppuun mennessä. Tällä tavoin tuetaan yritysten kykyä työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa sekä ylläpidetään Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. –> yksiselitteisesti hyvä päätös
 • Matkailuautot tuodaan autoveron piiriin tehtävän selvityksen perusteella –> hienoa. Jospa teiden tukkoja on sitten vähemmän liikenteessä
 • Hallitus selvittää t&k-verokannustimien käyttöönoton mahdollisuudet –> eikö järkevämpää olisi ollut alentaa sitä yhteisöveroa enemmän?
 • ALV ei noussut. –> tämä lienee SDP:n ansiota. Kokoomus ajoi tätä kovalla tohinalla.
 • Osinkoverotus listattujen yhtiöiden osalta ei kiristynyt –> erinomainen asia. Tosin jos tässä kaavassa:  (0,70 x 0,28 = 0,196 = 19,6 %) 0.28 muuttuu 0.3:ksi niin sitten osinkoverotuskin kiristyy ja on 21.0% ja jos osinkotulot nousevat yli 50 000 niin kiristyykö sitten veroprosentti aina 0.7 x 0.32 = 22.4% tuon 50 000 euron ylittävältä osuudelta. Ei kait sentään? Ei tätäkään veroa ole varaa kiristää ollenkaan. Koko vero pitäisi poistaa kokonaan.
 • Typerä julkisuudessa ollut asumis”tulon” verotus ei toteutunut –> olisi saattanut olla viimeinen niitti meikäläiselle.
 • Ansiotulojen verotus ei kiristy –> no ehkä tämä on ihan hyvä asia tässä tilanteessa vaikkakin verotus on erittäin kireää jos tienaa hiukankin enemmän. Ansiotulojen verotusta pitäisi merkittävästi laskea siten että progressiota kevennetään.
 • Dieselkäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero eli tutummin dieselvero alenee ensi vuonna nykyisestä 6,7 sentistä 5,5 senttiin per päivä auton jokaiselta alkavalta 100 kilolta. Prosentteina alennus on tasan 18, eli lähes viidennes –> kuulostaa järkevältä

Entäs mitä huonoa:

 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä lasketaan 2000 euroon, korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 % –> enimmäismäärän laskeminen on ihan OK, mutta tämä korvattavna prosenttiosuuden lasku 45:een kuulostaa pahalta. Nythän korvattava määrä on 65% miinus muistaakseni 100 euron omavastuu. Tämä tulee kaatamaan monta palvelufirmaa Suomessa. SDP:n kädenjälki näkyy ja Kokoomus joutui antamaan pahasti periksi
 • Elinkeinoverotusta uudistetaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi vaalikauden alussa tehtävän erillisen selvityksen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan mm. konserniverojärjestelmän uudistaminen, tulolähdejaon poistamisen mahdollisuudet, korkojen vähennyskelpoisuuden käsittely, yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen, vähennysten käyttömahdollisuudet ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve. –> meinaako hallitus poistaa firmoilta ja sijoittajilta korkojen vähennyskelpoisuus pois? Ja heikentää poistoja. Sillä lailla…
 • Listautuneiden ja listautumattomien yri-tysten osingonjaon verotus muuttuu siten, että listautumattomien yritysten osalta kertaalleen verotet-tavan osingon euromääräinen raja alennetaan 60 000 euroon. —> Yrittäjien verotus kiristyy merkittävästä. Millä helvetin tavalla tämä tukee Kataisen hallituksen tavoitetta parantaa työllisyyttä? Tämä ajaa pikemminkin firmoja Viroon ja sinne menevät sitten yritysverot ja omistuksen verot perässä. Ja vaikka firmat eivät mihinkään siirrykään saattavat ne tämän takia joutua irtisanomaan.
 • Verotuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi ja veronmaksukyvyn huomioimiseksi pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin. Korkotulon lähdevero nostetaan 30 %:iin —> tämä on aivan perseestä. Ilmeisesti Kataisen hallituksen tavoitteena on pääomatulojen kireydessä maailman ykkössija. Vähempi ei riitä. Verokonsulttien kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti samoin kuin sijoitusvakuutuksien kysyntä. Ihme on mikäli pääomatulojen tuotto ei laske tämän seurauksena.
 • Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli 200 000 euron perinnöille ja lahjoille. —> sillä lailla. Kaikkein sairainta veroa korotetaan lisää?? Ruotsi poisti joku aika sitten perintöveron kokonaan. En ymmärrä tätä veroa enkä tätä korotusta, kipeetä hommaa kaikinpuolin!! Läheisen kuolema on jo tarpeeksi kauhea asia ilman että joutuu maksamaan tuollaisia järjettömiä veroja.
 • Arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin, jotka siirretään alimpaan arvonlisäverokantaan. –> Miksi? Tämä se lisää sivistystasoa Suomessa mukavasti. Entistä suurempi osa lukee uutisensa netistä ihan ilmaiseksi mutta välttyy samalla mielenkiintoisilta taustajutuilta ja paikallisuutisilta.
 • Ns. windfall-vero toteutetaan energiasektoreille esimerkiksi kiinteistön arvoon perustuvana verona. –> sanoinkuvaamattoman typerää…
 • Liikenteen polttonesteiden verotasoa nostetaan kahdessa vaiheessa yhteensä 10 %:lla painottaen hiilidioksidikomponenttia. Ympäristö- ja energiaverojen inflaatiokorotusten tarpeellisuutta arvioidaan vaalikauden puolivälissä. –> pitkien etäisyyksien maassa kuljetuskustannukset senkuin kallistuvat. Tämä se tekee hyvää maan kilpailukyvylle ja kuljetusfirmoille ja pitäähän ihmisten liikkua. Surkea päätös, polttoaineiden verot ovat jo nyt järjettömät
 • Autokannan uudistumista nopeutetaan tieliikenteen ilmasto- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi siirtämällä autoilun verotuksen painopistettä hankinnan verotuk-sesta käytön verotukseen ajoneuvoveroa korottamalla. –> kenellä tässä maassa on kohta varaa autoilla ja polttaa sillä polttonesteitä?
 • Makeisten ja jäätelön valmisteveron pohjaa laajennetaan ja veron tasoa nostetaan. Makeisten ja jääte-lön valmisteveron korvaaminen sokeriverolla selvitetään siten, että vero voisi astua voimaan vuoden 2013 alusta. –> hienoa, tuhotaan kotimaiset alan firmat pois. Mitä noilla työpaikoilla tekisikään?
 • Alkoholin ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi niiden verotusta kiristetään mahdollisuuk-sien mukaan matkustajatuonti ja laittomien markkinoiden kehitys huomioiden. –> ihmiset ostaa viinansa sitten Virosta ja valtio jää vaille verotuloja. Nerokasta
 • Hallitus tähtää siihen, että kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista kasvaisi vaalikauden aikana –> Hienoa, asuminen onkin Suomessa niin halpaa että sen verotusta on varaa kiristää
 • Hallitus toteaa, että kehyksen piiriin kuuluvat valtion menot ovat vuonna 2015 1 215,5 milj. euroa pienemmät kuin 23.3.2011 –> valtion menoja lasketaan naurettavan vähän. Ei tällä tavalla saada terveelle pohjalle julkisia menoja jotta näitä ylikireitä veroja voitaisiin laskea.
 • Hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille –> ääliömäinen päätös. Tästä on blogissa ollut jo enemmänkin juttua
 • Yleisradion rahoitus uudistetaan siten, että Yleisradion rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, mo-niarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sananvapauden foorumina turvataan. Hallitus uudistaa Ylen rahoituksen mallin ja keräystavan eduskuntaryhmien yhteisen maaliskuussa 2010 hy-väksytyn kannanoton mukaisesti. Uudistuksesta päätetään vuoden 2011 aikana –> pahoin pelkään että YLE tullaan rahoittamaan valtion budjettivaroista jolloinka meikäläinen maksaa paljon entistä enemmän tuostakin. YLE pitäisi saada maksukortin taakse siten että ilman maksua ei näy mikään kanava.
 • Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki korotetaan 100 eurolla kuukaudessa 1.1.2012 alkaen. –> tehdään työn tekemisestä sitten entistä kannattamattomampaa, surkeaa…
 • Yleistä asumistukea parannetaan. Siinä siirrytään lineaariseen tulosovitukseen ja kokonaisvuokramalliin. –> järjetön päätös. Kaikki nuo tuet valuvat vaan suoraan vuokrien hintaan ja parantavat vuokratuottoja.
 • Poliisitoimesta etsitään säästöjä 10 miljoonalla eurolla. –> täysin järjetöntä. Poliiseille pitää antaa lisää resursseja.
 • Miksi AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta ei vieläkään poistettu?
 • Suomi kiirehtii keinotteluluonteiseen toimintaan puuttuvan kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyt-töönottoa mahdollisimman kattavasti maantieteellisesti. Tavoitteena tulee olla globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös vain EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä. —> tähän vielä tälläinen pankkivero päälle, hah hah 🙂
 • Kunnallisverot taitavat nousta joten sitäkautta myös se työn verotus kasvaa. Onneksi tämä kuitenkin on tasavero

Tämä oli vissiin vitsi kun noita hallituksen veropolitisia linjauksia lukee: “Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä. Hallitus kannustaa eri keinoin yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Uusien yritysten syntyminen ja toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat hallituksen yrityspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Erityisen tärkeää tämä on muun muassa it-alan, ympäristö- ja energiateknologian, kaivosalan, luonnonvarojen sekä koulutuksen viennin osalta

Vasemmistoliiton kaverin mukaan: “Näin vasemmistolaista ohjelmaa ei ole ollut varmaan ainakaan 40 vuoteen“. Niinpä ja se tapahtuu kun Kokoomus on pääministeripuolueena. Ei tämä kyllä motivoi äänestämään tulevissa vaaleissa. Kaikki puolueet ovat enemmän ja vähemmän sosialisteja. On rasisti-sosialistit, on agraari-sosialistit, on old school-sosialistit, on vihersosialistit, on Stalin-sosialistit. No joo ehkä tuo RKP ei ole sosialistinen puolue mutta se on muuten vaan vastenmielinen. Hohhoijaa tätä maata.

Ei kyllä kauhean hyvältä näytä tää Suomen tilanne. Jos itse perustaisin softafirmaa tms. perustaisin sen Viroon. Sijoitusvakuutuksen ottamista pitää vakavasti harkita.