Archive for October, 2015

Myös ALU julkaisi tänään 3Q 2015 tuloksensa

Thursday 29.10.2015

ALU julkaisi tänään 3Q tuloksensa. Pääpoiminnat:

 • Liikevaihto 3.4 miljardia dollaria. Kasvua 5%
 • Operatiivinen voitto 212 miljoonaa dollaria mikä on 6.2% liikevaihdosta
 • Operatiivinen kassavirta +83 miljoonaa euroa
 • Kokonaiskassavirta oli 96 miljoonaa euroa miinuksella

Oshkosh julkaisi tänään odotettua huonomman 3Q 2015 tuloksen

Thursday 29.10.2015

Tänään oli kiireinen päivä salkkuni osakkeilla. Tulosjulkistuksia tuli Nokialta (sekä ALUlta) ja PKC:lta että myös Oshkoshilta. Kaksi viimeksimainittua olivat selkeitä pettymyksiä. Pääkohdat tuloksesta:

 • Liikevaihto oli hieman markkinaodotuksia suurempi eli 1.58 miljardia dollaria missä oli laskua 5.4% vuoden takaiseen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0.64 dollaria kun vuotta aiemmin tuli 0.93 dollaria. Markkina odotti 0.78 dollarin eps tulosta eli tässä oli selvin pettymys
 • Yhtiö ilmoitti nostavansa kvartaaleittain maksettavaa osinkoaan 12% 0.19 dollariin osaketta kohti.
 • Tähän kvartaaliin päättyneelle vuoden 2015 tilikaudella yhtiö teki voittoa 2.9 dollaria osaketta kohden
 • Ensi tilikaudelle yhtiö ennustaa tekevänsä tulosta 3.0 – 3.4 dollaria osaketta kohden. Markkina taisi odottaa 3.58 dollarin tulosta

Yhtiön PE luku on 13 ja osinkotuotto-% on 2%.Ei kauhean kalliiksi voi sanoa ja tulevaisuudessa kun tämä US armeijalle toimitettava tilaus alkaa rullata tulee toivottavasti tulokseen selkeä kasvu liikevaihdon kasvun lisäksi. Osakekurssi kuitenkin romahti tänään yli 10% tämän tulospettymyksen myötä ja markkina odotti myös ensi tilikaudelle kovempaa tulosta. Omistan osaketta.

PKC:n 3Q 2015 oli pettymys

Thursday 29.10.2015

PKC julkaisi tänään 3Q 2015 tuloksensa jossa oli sekä hyviä että huonoja asioita mutta kokonaisuudessaan raportti oli pettymys ja osakekurssi laski 6.17% 17.35 euroon. PKC on salkkuni toiseksi suurin sijoitus joten tämä oli isolta osaltaan painamassa salkkuni selvään laskuun tänään. Pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi 7,4 % vertailukaudesta (7-9/2014) ollen 225,9 milj. euroa (210,2 milj. euroa).
 • EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,1 % vertailukaudesta (7-9/2014) ollen 15,9 milj. euroa (15,2 milj. euroa) eli 7,0 % (7,2 %) liikevaihdosta.
 • Johdinsarjaliiketoiminnan EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8,7 % vertailukaudesta (7-9/2014) ollen 16,9 milj. euroa (15,5 milj. euroa) eli 7,9 % (7,9 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä laski 11,6 % vertailukaudesta (7-9/2014) ollen 7,4 milj. euroa (8,4 milj. euroa) eli 3,3 % (4,0 %) liikevaihdosta. PPA poistot olivat 2,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
 • Laimennettu tulos/osake oli 0,08 euroa (-0,73 euroa) sisältäen -1,8 milj. euron kertaluonteisten erien vaikutuksen (-12,4 milj. euron kertaluonteisten erien ja -8,3 milj. euron lisäverojen vaikutuksen).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -39.9 milj. euroa (0,9 milj. euroa) sisältäen yritysoston rahavirran -22,0 milj. euroa.

Kasvua siis tuli ja vastaisuudessa tulee enemmänkin Groclin Wiring & Controls – yritysoston myötä vastaisuudessa tulee enemmänkin. EBITDA-kannattavuuskin kasvoi mutta paljon vähemmän mitä markkina odotti.

Kannattaa lukaista 3Q esitysmateriaali läpi. Brasiliassa ei meno vaan parane eikä ennusteiden mukaan vielä oikein ensi vuonnakaan.

Nokialta aika hyvä 3Q 2015 tulos

Thursday 29.10.2015

Nokia julkaisi tänään 3Q 2015 tuloksensa joka ylitti markkinoiden odotukset aika selvästi ja sai osakekurssin vahvaan nousuun. Osakekurssi nousi 6.07 eurosta 6.7 euroon mikä tarkoittaa 10.29% nousua. Vilkaistaan luvut läpi:

Konserni

 • Liikevaihto 3.04 miljardia euroa (3.09 miljardia). Liikevaihto laski 2%
 • Bruttokate 42.7% (42.1%)
 • Raportoitu Ei-IFRS liikevoitto 475 miljoonaa euroa (457 miljoonaa). Kasvua 4%!
 • Raportoitu IFRS liikevoitto 297 miljoonaa euroa (354 miljoonaa). Laskua 16% –> kertaluontoisia eriä tuli mm. lopetetuista HERE busineksista 37 miljoonaa euroa.
 • Tulos per osake 0.08 euroa (EI-IFRS). Vuotta aiemmin 0.09
 • Tulos per osake 0.05 euroa (IFRS). Vuotta aiemmin 0.57
 • Kassa ja muut likvidit varat 6.9 miljardia euroa. (vuotta aiemmin 7.6 miljardia, 1Q:lla 6.6 miljardia)
 • Pitkäaikaista korollista velkaa on 2.8 miljardia euroa. Lievää kasvua vuoden takaa.
 • Nettokassa 4.1 miljardia euroa (5.0 miljardia euroa vuotta aiemmin ja 1Q:lla 3.8). Laskua 18% vuodentakaisesta

Nokia Networks

 • Liikevaihto 2.88 miljardia euroa (2.94 miljardia). Laskua 2% –> Ericsson kasvoi 3% (kruunuissa).
  • Mobile Broadband liikevaihto 1.57 miljardia (1.67). Laskua 3% (Ericsson -4% ja liikevaihto 3.05 miljardia). Kasvua tuli erityisesti Kiinassa sekä jonkun verran myös Afrikassa ja Lähi-Idässä. Laskua P-Amerikassa, Euroopassa ja vähäisesti myös E-Amerikassa.
   • Ei-IFRS liikevoittoprosentti 13.8% (15.2% ja 8.8% ed. kvartaalilla). Ericsson 10%
   • Ei-IFRS operatiivinen voitto 217 miljoonaa (254 miljoonaa ja 2Q:lla 122 miljoonaa). Ericsson teki op. voittoa 330 miljoonaa euroa.
  • Global Services liikevaihto 1.3 miljardia (1.27). Kasvua 3%. Ericssonin Services-puoli kasvoi 11% ja liikevaihto 2.87 miljardia euroa
   • Ei-IFRS liikevoittoprosentti 13.2% (11.3% ja 2Q:lla 11.8%). Ericsson 9% (7%). Nokia selvästi kannattavampi siis, mutta kasvussa Ericsson oli selvästi parempi
   • Ei-IFRS operatiivinen voitto 173 miljoonaa euroa (143 miljoonaa ja 185 miljoonaa ed. kvartaalilla). Ericsson teki op. voittoa 287 miljoonaa euroa.
 • Bruttokate (Ei-IFRS) 39.5% (39.1%)
 • Ei-IFRS toiminallinen voitto 391 miljoonaa euroa (397 miljoonaa) ja operatiivinen kate 13.6% (13.5% ja 11.5% ed. kvartaalilla).

Technologies:

 • Liikevaihto 162 miljoonaa euroa (152). Kasvua 7% –> aika laimeaa kasvua. Samsung sopimusta odotellessa
 • Ei-IFRS bruttokate 98.8% (98.7%)
 • Ei-IFRS toiminallinen voitto 94 miljoonaa euroa (98 miljoonaa). Laskua 4% –> Vähän välikvartaalilta vaikuttaa TECin osalta.

Nokia antoi lievän posarin koskien Nokia Networksin koko vuoden EI-IFRS kannattavuutta. 8-11% vaihteluväliä ei muutettu mutta aiemman keskivaiheille osuvan arvion sijaan koko vuoden kannattavuus pitäisi olla lähempänä vaihteluvälin ylävaihetta tai hieman sen alla. Operatiivinen liikevoittoprosentti alkuvuonna on tähän mennessä ollut 8.1% joten melko reilusti yli 11% operatiivinen kannattavuus on odotettavissa 4Q:lla jotta tämä ennuste toteutuu. Tähän asti on tullut 8.28 miljardin liikevaihdolla 8.1% operatiivinen kannattavuus eli liikevoittoa 667 miljoonaa euroa. Viime vuoden 4Q:lla Networks teki liikevaihtoa 3.4 miljardia euroa ja operatiivista voittoa 470 miljoonaa eli operatiivinen voittoprosentti oli 14%. Mikäli tänä vuonna päästään 4Q:lla samoihin lukuihin tulee liikevaihdoksi 11.68 miljardia euroa ja operatiiviseksi voitoksi 1.137 miljardia euroa. Koko vuoden operatiivinen voitoprosentti olisi siis 9.7%. Mahtaisiko tuo täyttää annetun ennusteen?

Nokia tiedotti erikseen palauttavansa kassastaan neljä miljardia osakkeenomistajilleen osinkoina ja omien osakkeiden ostona. Velkoja yhtiö aikoo vähentää 3 miljardilla eurolla ja tämä varmasti kohdistuu niihin ALUn velkoihin joissa on korkein korko.

 • Suunniteltu osinko vuodelta 2015 arvoltaan vähintään 0,15 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016 sekä
 • Suunniteltu osinko vuodelta 2016 arvoltaan vähintään 0,15 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2017
 • Suunniteltu ylimääräinen osinko arvoltaan 0,10 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016 sekä
 • Suunniteltu kaksivuotinen Nokian omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma arvoltaan 1,5 miljardia euroa edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016

Yhtiö kertoi samalla että se aikaistaa vuodella 900 miljoonan euron yhdistymissynergiatavoitteitaan. Vuoden 2018 aikana pitäisi siis yhdistyneiden yhtiöiden operatiivinen kustannustaso olla 900 miljoonaa euroa alhaisempi kuin yhtiöiden yhdistetty kulutaso vuonna 2015. Eiköhän säästöohjelma ala välittömästi kunhan yhdistyminen toteutuu ensi vuoden aikana. Tämä tavoite ja säästöt vaativat kertaluontoisia 900 miljoonan euron kuluja ja kassavirtaa tuo rasittaa samaiset 900 miljoonaa euroa. Synergiaedut jakaantuvat näin:

 • Päällekkäisten tuotteiden ja palveluiden karsiminen erityisesti suunnitellussa Mobile Networks -liiketoimintaryhmässä
 • Alueellisten ja myyntiorganisaatioiden rationalisoiminen
 • Yleiskustannusten vähentäminen erityisesti tuotantoon, toimitusketjuun, kiinteistöihin ja  tietotekniikkaan liittyvien kustannusten osalta
 • Yleisten hallintokustannusten ja päällekkäisten pörssiyhtiökulujen karsiminen sekä
 • Hankintakustannusten vähentäminen yhdistyneen yhtiön paremman ostovoiman ansiosta

Kaikenkaikkiaan Nokian 3Q oli erittäin tasapainoinen ja hyvä. Tosin kasvusta ei oikein ollut tietoa, mutta se lienee koko alan ongelma kuten Ericssonin raportista näkee.

Omistin hieman Nokiaa ennen tulosjulkistusta ja tuplasin tänään Nokia pottini myöhään iltapäivällä kun osake oli laskenut huipuistaan hieman alas toipuakseen taas illalla ylemmäs.

Nokia Networks versus Ericsson 3Q 2015

Thursday 29.10.2015

Jatketaanpas taas vertailusarjaa kun kerran tämmöinen aloitettiin vuoden 2012 alussa.

Linkki Ericssonin 2Q tulokseen ja linkki Nokian ja Nokia Networksin (NET) 2Q tulokseen. Kruunun vaihtokurssina euroiksi käytin 1 kruunu = 0.11 euroa.

Vertailuluvut

Liikevaihto, miljardia euroa:

NET Ericsson
1Q 2012 2,9 5,9
2Q 2012 3,3 6,4
3Q 2012 3,5 6,3
4Q 2012 4,0 7,8
1Q 2013 2,8 6,1
2Q 2013 2,8 6,4
3Q 2013 2,6 5,8
4Q 2013 3,1 7,12
1Q 2014 2,3 5,23
2Q 2014 2,6 5,94
3Q 2014 2,9 6,27
4Q 2014 3,4 7,3
1Q 2015 2,7 5,7
2Q 2015 2,73 6,44
3Q 2015 2,88 6,3

Bruttokate :

NET Ericsson
1Q 2012 26,6% 33,3%
2Q 2012 26,5% 32,0%
3Q 2012 32,2% 30,4%
4Q 2012 36,0% 31,1%
1Q 2013 34,0% 32,0%
2Q 2013 38,3% 32,4%
3Q 2013 36,6% 32,0%
4Q 2013 37,6% 32,9%
1Q 2014 39,6% 36,5%
2Q 2014 38,1% 36,4%
3Q 2014 39,2% 35,2%
4Q 2014 38,2% 36,6%
1Q 2015 33,7% 35,4%
2Q 2015 40,0% 33,2%
3Q 2015 39,5% 33,9%

Operatiivinen voittomarginaali (Ei-IFRS):

NET Ericsson
1Q 2012 -5,0% 5,5%
2Q 2012 0,8% 5,9%
3Q 2012 9,2% 6,7%
4Q 2012 14,4% 7,1%
1Q 2013 7.0% 4,1%
2Q 2013 11,8% 4,5%
3Q 2013 8,4% 8,1%
4Q 2013 11,2% 7,7%
1Q 2014 9,3% 5,5%
2Q 2014 11,0% 7,3%
3Q 2014 13,5% 6,7%
4Q 2014 14% 9.3%
1Q 2015 3.2% 5.1%
2Q 2015 11.5% 10.4%
3Q 2015 13,6% 10.2%

Operatiivinen voitto (EI-IFRS) miljoonaa euroa:

NET Ericsson
1Q 2012 -147 322
2Q 2012 27 380
3Q 2012 323 425
4Q 2012 575 560
1Q 2013 196 244
2Q 2013 328 290
3Q 2013 218 470
4Q 2013 349 560
1Q 2014 216 290
2Q 2014 281 430
3Q 2014 397 420
4Q 2014 470 680
1Q 2015 85 290
2Q 2015 313 670
3Q 2015 391 647

Nokia Networks  oli jälleen 3Q:lla kannattavampi kuin Ericsson. Ja aika selvästi niin. Ericsson pystyi kuitenkin parantamaan operatiivista EI-IFRS voittoaan selvästi toisin kuin Nokia Networks johtuen Ericssonin viime vuoden 3Q kvartaalin heikosta kannattavuudesta. Sekä Nokia että Ericsson ovat nyt osoittaneet kahtena peräkkäisenä kvartaalilla todella hyvää operatiivista kannattavuutta siitä huolimatta että liikevaihto ei juurikaan ole kasvussa.

Ericssonin markkina-arvo on 31.4 miljardia dollaria (28.6 miljardia euroa) kun yhdistymisestään ALUn kanssa kertoneen Nokian markkina-arvo on nyt 24.6 miljardia euroa. Ei lienisi suuri yllätys jos lähivuosien aikana Nokia ohittaa Ericssonin markkina-arvon.

Ali Babalta hyvä 3Q 2015 tulos

Tuesday 27.10.2015

Ali Baba julkaisi tänään hyvän tuloksen ja osake on yli 4% nousussa. Poiminnat:

 • GMV transacted on our China retail marketplaces was RMB713 billion (US$112 billion), an increaseof 28% year-over-year
 • Revenue was RMB22,171 million (US$3,488 million), an increase of 32% year-over-year
 • Mobile GMV accounted for 62% of total GMV transacted on our China retail marketplaces; mobile revenue was RMB10,520 million (US$1,655 million), representing a year-on-year increase of 183%
 • Growth of our cloud computing and Internet infrastructure business accelerated, with revenue increasing 128% year-over-year to RMB649 million (US$102 million)
 • Non-GAAP free cash flow was RMB13,624 million (US$2,144 million).

Hyvä tulos nosti myös Softbankin osaketta Saksassa vähän yli 3%.

Ericssonin 3Q 2015 – hyvä kannattavuus

Friday 23.10.2015

Ericsson julkaisi 3Q 2015 tuloksensa tänään 23. lokakuuta ja kannattavuus oli samalla hyvällä tasolla kuin edellisellä kvartaalillakin. Pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi kruunuissa mitattuna 3% 59.2 miljardiin kruunuun (6.3 miljardia euroa) ed. vuoden 57.6 miljardista kruunusta (6.27 miljardia euroa silloisella kruunun eurokurssilla). Euroissa mitattuna liikevaihto ei juuri noussut
  • Networksin liikevaihto laski 4% ed. vuodesta ja liikevaihtoa tuli 28.8 miljardia kruunua (3.05 miljardia euroa)
  • Global Services kasvoi 11% ed. vuodesta ja liikevaihtoa tuli 27.1 miljardia kruunua (2.87 miljardia euroa)
 • Bruttokate laski edelleen ed. vuodesta ja oli 33.9% (ed. vuonna 35.2% ja ed. kvartaalilla 33.2%)
 • Uudelleenjärjestelukustannuksia tuli säästöohjelmasta 1.0 miljardia kruunua (irtisanomispaketteja yms. lähinnä Ruotsissa jossa vähennettiin 2100 työpaikkaa. Nämä säästöt alkavat vaikuttaa yhtiön loppuvuoden tuloksissa)
 • Ilman uudelleenjärjestelykustannuksia operatiivinen voitto oli 6.1 miljardia kruunua (647 miljoonaa euroa) kun edellisenä vuonna vastaavalla kvartaalilla tuli 4.2 miljardia kruunua ja edellisellä kvartaalilla 6.3 miljardia kruunua. Toinen kvartaali putkeen siis vahvaa operatiivista kannattavuutta poislukien uudelleenjärjestelykulut.
  • Operatiivinen voittomarginaali oli 10.2%. Vuotta aiemmin 7.2% ja ed. kvartaalilla 10.4%.
  • Networks marginaali oli 10% (ed. vuonna 11% ja ed. kvartaalilla 8%)
  • Networks operatiivinen voitto (poislukien kertaluontoiset) 3.3 miljardia kruunua (330 miljoonaa euroa) kun ed. vuonna tuli 3.3 miljardia kruunua ja ed. kvartaalilla 4.3 miljardia kruunua
  • Global Services marginaali oli 9% (ed. vuonna 7% ja ed. kvartaalilla 6%
  • Global Services operatiivinen voitto 2.7 miljardia kruunua (287 miljoonaa euroa) kun ed. vuonna tuli 1.7 miljardia kruunua ja ed. kvartaalilla 2.3 miljardia kruunua
 • Kun uudelleenjärjestelykulut otetaan huomioon oli operatiivinen voitto 5.1 miljardia kruunua (542 miljoonaa euroa), edellisen vuoden vastaavalla kvartaalilla tuli 3.9 miljardia ja ed. kvartaalilla 3.6 miljardia kruunua.
 • EPS kasvoi vuoden takaisesta 0.81 kruunusta 0.94 kruunuun ja ed. kvartaalin 0.64 kruunusta. EI-IFRS EPS 1.34 kruunua kasvoi vuoden takaisesta mutta heikkeni ed. kvartaalilta.
 • Kassavirta oli 1.6 miljardia kruunua positiivinen kun edellisenä vuonna kassavirta oli 1.4 miljardia kruunua negatiivinen. Ed. kvartaalilla kassaan kertyi 3.1 miljardia kruunua.

Nettokassan hupeneminen jatkui sillä nettokassan koko on enää 0.2  miljardia kruunua ja edessä on miinusmerkki kun vielä vuosi sitten nettokassan koko oli 29.4 miljardia kruunua. Ei ole siis mikään ihme että yhtiö on joutunut laittamaan säästöohjelman päälle ja irtisanomaan työntekijöitään. Ericsson itse kommentoi että 3Q kilpailu mobiiliverkkojen tilauksista oli todella kireää.

Kiinassa LTE-verkkorakennusprojekti laski myyntiä Networks puolella (aiemmin projektit siellä kasvattivat) ja USA:ssa tilanne oli edelleen stabiili. Intiassa, Oseaniassa ja Etelä-Aasiassa oli vahvaa kasvua, sensijaan Pohjois-Aasiassa, Euroopassa ja Keski-Aasiassa liikevaihto laski. Networks-puolen kannattavuus oli hyvä mutta liikevaihto laski 4%.

Global Services puolella kasvu oli edelleen hyvällä tasolla ja se nosti koko firman posiitivisen kasvun puolelle.

Kokonaisuudessaan aika OK kvartaali, tosin Networks oli aika pehmeä mitä tulee liikevaihtoon. Kannattavuus oli kuitenkin hyvällä tasolla. Osakekurssi on tätä kirjoittaessa kello kahdeksan aikaan illalla 6.6% laskussa USA:ssa. Ericssonin raportti sai myös Nokian kurssin 1.5% laskuun. Sijoittajat miettivät kuinka paljon Ericssonin raportoima networks puolen liikevaihto ja indikoima kireä kilpailu on vaikuttanut Nokiaan.

Google julkaisi odotettua paremman 3Q 2015 tuloksen

Friday 23.10.2015

Google julkaisi juuri vähän aikaa sitten 3Q tuloksensa ja osakekurssi on after marketissa noin 11% nousussa 🙂

Alphabet generated $18.7 billion in revenue. Analysts had expected revenue of $18.54 billion, up 12% from $16.52 billion a year ago.

Alphabet posted $7.35 a share excluding certain expenses. Analysts expected $7.20 a share, up 13% from $6.35 a share a year ago

Hyvän tuloksen lisäksi yhtiö ilmoitti suuresta 5 miljardin dollarin omien osakkeiden osto/mitätöintioperaatiosta mikä luonnollisesti nostaa osakekurssia. Omistan Googlen osakkeita.

Fortumin 3Q 2015 tulos oli odotusten mukainen

Thursday 22.10.2015

Fortum julkaisi tänään 3Q tuloksensa. Se oli odotetun huono. Pääkohdat:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 79 (147) miljoonaa euroa, -46 %
 • Liikevoitto oli -682 (113) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -761 (-34) miljoonaa euroa; tulosta heikensi erityisesti päätös Oskarshamn 1- ja 2 -ydinvoimayksiköiden sulkemisesta Ruotsissa ennenaikaisesti
 • Osakekohtainen tulos oli -0,74 (0,06) euroa, josta Oskarshamn 1- ja 2 -ydinvoimayksiköiden ennenaikaisen sulkemispäätöksen vaikutus oli -0,80 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 151 (212) miljoonaa euroa, -29 %
 • Russia-segmentin vuotuisen liikevoittotavoitetason (EBIT), 18,2 miljardia ruplaa, saavuttaminen viivästyy 2-3 vuodella <- Tämä oli varmaankin se epämieluisin asia tässä raportissa. Negari joka vaikuttaa lähivuosien ajan

Alkuvuonna on rahavirtaa kertynyt jo 896 miljoonaa euroa. Viime vuonnahan Fortum maksoi osinkoa 1.1 euroa + 0.2 euron lisäosingon verran osakkeelta eli 1.3 euroa osakkeelta. Ja käynnissä oleva 4Q on hyvä kvartaali yhtiölle. Kun osakkeita on yhteensä 888 367 045 kappaletta maksoi yhtiö osinkoa yhteensä 1.15 miljardia euroa tänä keväänä. Kun yhtiön kassa pullistelee rahaa sähkönsiirtoverkkojen myynnistä on yhtiöllä mahdollisuus maksaa isoja osinkoja tulevinakin vuosina siitä huolimatta että perusbisnes ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla kulje. Viime vuotisella perusosingolla 1.1 euroa on nykykurssilla 14.07 euroa osinkotuotto hieman vajaa 8%. Hyvä osinkotuotto tukee siis osakkeen hintaa. Fortumilla oli syyskuun lopussa likvidejä rahavaroja 8,03 miljardia euroa (nettokassan koko oli 1.94 miljardia euroa). Yhtiön markkina-arvo on 12.5 miljardia euroa.

Fortum aikoo investoida uudistuvaan energiaan Euroopassa ja katselee myös yritysostoja. Ja neuvottelut Venäjällä edelleen jatkuvat vesivoimasta. Toivotaan että yhtiö onnistuu tulevissa investoinneissaan.

Omistan Fortumin osakkeita. Uskon että sähköautojen yleistyminen tulee kasvattamaan Fortuminkin sähkön kysyntää ja kasvattamaan myös sähkön hintaa siinä missä uudet datakeskuksetkin lähivuosien aikana,

Cargotec oli tänään liki 4% laskussa, ostin lisää

Thursday 22.10.2015

Pörssi oli aika laajassa laskussa tänään ja Cargotec siinä mukana eilisen vahvan nousun jälkeen. Eilen kurssi sulki 30.4 euroon ja kun kurssi oli tänään noin 29.2 eurossa ostin sitä lisää. Tankkauksen ajoitus oli aika passeli kun myöhemmin päivällä EKP Draghi kertoi että EKP on valmis laajentamaan nykyistä määrällisen elvytyksen ohjelmaasa joulukuussa. Tämä ilmoitus, käänsi markkinan ja laski euron arvo dollariin nähden selvästi.

Cargotecin osake sulki tänään lopulta 30.21 euroon eli 0.62% laskuun eiliseen päätöskurssiin nähden. Koko salkkuni on tätä kirjoittaessa 1.5% nousussa. Vahvimman nousun esitti PKC 3% nousulla ja tällä hetkellä vielä kovemmassa nousussa on kanadalainen Sandvine.