Archive for January, 2014

Nokian 4Q oli selvä pettymys

Thursday 23.01.2014

Eilen ennakoin seuraavaa. Olin aivan liian positiivinen ja ennakoin liikaa. Noista oikeastaan mikään ei pitänyt, no ehkä viimeinen kohta osittain. Aikamoinen pettymyshän tämä tulos oli. Mun näkemykseni tuloksesta alkaen luureista.

Luurit 4Q

Nokia ennuste 4Q:lle luurien osalta oli tämä: “Nokian arvion mukaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRSliikevoittoprosentti on negatiivinen“. Liikevaihdosta tai myyntimääristä se ei antanut mitään ennustetta. Tänään se raportoi lopetettujen liiketoimien kohdassa liikevaihdoksi 2.6 miljardia euroa (laskua 29%) ja Liiketappio 198 miljoonaa euroa (Ei IFRS tappio oli 191 miljoonaa). Tappio oli paljon suurempi kuin odotin. Liikevoittoprosenttikin oli -7.5%. Ilmeisesti luurimyynti hyytyi totaalisesti. Todennäköisesti Microsoftin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan Nokia ei raportoinut myyntimääriä tai sitä ei muuten kiinnostanut näitä raportoida. Analyytikkojen arvioiden mukaan Lumioiden myynti laski 3Q:lta mikä oli kyllä erittäin negatiivinen uutinen Microsoftille. Lumioita enemmän hyytyi peruspuhelimien myynti.  Joulukvartaali on luureilla se parhain kvartaali ja myynti laski 3Q:lta. Varmasti tämä luurien myynti Microsoftille tuossa laskussa näytteli omaa osaansa. Yhtäkaikki, myynti Microsoftille oli kyllä erittäin hyvä päätös siinä tilanteessa mihin Elopin ja Nokian hallituksen 112 strategia yhtiön luuripuolen ajoi. HERE bisneksien ja Microsoftin Suomen työpaikkojen puolesta toivoisi että Lumia myynti kääntyisi selvään kasvuun.

Ilmeisesti luurit tuovat tappiota edelleen 1Q:n aikana ja ne kirjataan lopetettuina toimintoina. Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

HERE 4Q

 • Liikevaihto 254 miljoonaa euroa (278 miljoonaa). Laskua 9%. Tässä tietysti näkyy Nokian luuribisneksen lasku ja siten karttalisenssejä menee vähemmän
 • Liikevoitto 18 miljoonaa (-56 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 7.1%
 • Ei-IFRS Liikevoitto 25 miljoonaa (40 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 9.8%
 • Neljän miljoonan euron kuluerä uudelleenjärjestelykustannuksista

Odotin parempaa menoa mutta minkäs teet jos ei Lumiat käyneet kaupaksi. Autonavigointilaitteet kuitenkin kasvoivat ja siten HEREn karttamyynti sinne (lisenssejä myytiin 3.2 miljoonaa kappaletta autonaveihin). Nokia näkee kartta/paikannusbisneksessä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia autoteollisuudessa sekä muilla teollisuuden sektoreilla. Tästä johtuen Nokia aikoo kasvattaa investointien määrää vuonna 2014 hyötyäkseen näistä mahdollisuuksista tulevina vuosina. Osa luurien myynnistä tulevista rahoista meneekin erilaisiin yritysostoihin liittyen paikannukseen / karttoihin. Ja tämä tietysti vaikuttaa kielteisesti HERE-liiketoiminnan vuoden 2014 ei-IFRS liikevoittoprosenttiin

Advanced Technologies 4Q

 • Liikevaihto 121 miljoonaa (151 miljoonaa). Laskua 20%
 • Bruttokate % noin 100%
 • Liikevoitto 65 miljoonaa (100 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 53.7%
 • Ei-IFRS Liikevoitto 85 miljoonaa (100 miljoonaa). Liikevoittoprosentti 67.8%

Tämä oli selvä pettymys. Odotin että patenttitulot olisivat kasvaneet. Nokian mukaan lasku johtui tiettyjen lisensinsaajien liiketoiminnan hiljentymisestä. Tällä viitataan varmaan sekä HTC:hen että Blackberryyn. Ja tuloutukset lisäksi vaihtelevat vuosineljänneksittäin. Potentiaali on kasvattaa voittoa tulevaisuudessa. Osoituksena siitä mm. tämä viisivuotinen patenttisopimuksen jatko Samsungin kanssa. Samsung maksaa korvauksia Nokialle 1.1.2014 alkavasta ajanjaksosta. Samsungin maksamien korvausten määrä määräytyy lopullisesti sitovassa välimiesmenettelyssä, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2015 aikana.

Nokia arvioi Advanced Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan vuositasolla laskettuna noin 600 miljoonaan euroon vuoden 2014 aikana Microsoftin tullessa tärkeämmäksi patenttilisenssinsaajaksi. Tämä on pettymys, uskoin että tämä bisnes kasvaisi paljon nopeammin mutta hidasta on uusien patenttisopimuksien sorvaaminen ja vanhojen sopimusten uudelleenneuvottelu. Potentiaalia on, toivottavasti se saadaan nopeasti hyödynnettyä paremmin. Advanced Technologies – liiketoiminnan nykyinen liikevaihto vuositasolla laskettuna on noin 500 miljoonaa euroa.

NSN 4Q

Nokia ennusti 4Q:lle seuraavaa: “NSN:n liikevaihto kasvaa vankasti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Nokian tavoitteena on edelleen alentaa NSN:n vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon
verrattuna. Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä noin 12, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella“. Aika hyvinhän tuo toteutui juuri noin.

 • Liikevaihto 3.1 miljardia euroa (4 miljardia). Laskua vuoden takaa 22% mutta kasvua 3Q:lta 20%
 • Ei-IFRS bruttokate % 37.6%
 • Ei-IFRS toimintakulut 771 miljoonaa euroa. Laskua 9% vuoden takaa.
 • Liikevoitto 243 miljoonaa euroa (252 mljoonaa). Liikevoittoprosentti 7.8%
 • Ei-IFRS liikevoitto 349 miljoonaa euroa (576 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti 11.2%
 • 4Q:lla tuli 95 miljoonan euron uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä ja 11 miljoonaa aineettomien hyödykkeiden poistoja koskien Motorolan hankkimista.

NSN:n näkymät:

 • Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 5, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tätä pidettiin jonkinlaisena pettymyksenä. Minusta tuo on ihan odotettu luku. 1Q on aina huonoin.
 • Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 asettuvan kohti NSN:n pitkän aikavälin tavoitteen 5-10 % yläpäätä. Jos arvelisi että NSN ei pystyisi kasvattamaan liikevaihtoaan yhtään viime vuodesta eli tekisi 11 miljardin liikevaihdon olisi 10% siitä 1.1 miljardia euroa.

NSN:n suurin haaste on liikevaihdon saaminen kasvuun. Yhtiö on saanut ison määrän isoja ja vähän pienempiäkin verkkotilauksia ja nuo tulevat siivittämään yhtiön menoa uskoakseni kasvuun. Tilausmomentum näyttää hyvältä ja loppuvuodesta uskon yhtiön pystyvän kasvamaan. Iso osa tästä viime vuonna nähdystä liikevaihdon laskusta johtuu lopetettujen liiketoimintojen vaikutuksesta. Ensi vuodelle verkkomarkkinoiden ennustetaan kasvavan 6%. Tuosta siivusta NSN:n pitäisi saada oma osansa ja mieluummin kasvattaa markkina-osuuttaan. Eilen Danske-pankki arvioi Ericssonin menettävän markkinaosuuttaan tulevaisuudessa ja laski tavoitehintaansa 40 kruunuun kun kurssi huitelee jossain vajaassa 80 kruunussa.

Nokia ei tule veroja Suomeen maksamaan tällä vuosikymmenellä. Sillä on hyödynnettäviä tappioita peräti 11 miljardia euroa. Nokian Suomen jatkuvien toimintojen laskennalliset verosaamiset vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa olivat noin 2,2 miljardia euroa (laskettu käyttäen Suomen 20 %:n tuloverokantaa), joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen johtuen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennyksestäSuurin osa Nokian Suomen kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä Suomen verotettavaa tuloa vastaan tulevaisuudessa. Nokia arvioi kirjaavansa kuitenkin noin 250 miljoonan euron verokulun vuosittain jatkuvien liiketoimintojen osalta. Tämä vastaa NSN-, HERE- ja Advanced Technologies -liiketoimintojen arvioituja maksettavia veroja Suomen ulkopuolella. Kun verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa verot noin 25 %:n verokannalla, mutta Nokian vuosittain maksettavien verojen arvioidaan kuitenkin pysyvän noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian noin 11 miljardin euron Suomen verotappiot ovat täysin käytetty. Tämä on luonnollisesti hyvä asia tulevaisuuden osinkovirtojen kannalta. Investointejakaan ei tule merkittäviä määriä, sillä Nokia arvioi että koko kuluvana vuonna tulee noin 200 miljoonan käyttöomaisuusinvestoinnit.

Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 lopussa bruttokassan ollessa 9,0 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 2,3 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,1 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,4 miljardia euroa. Laskua kuitenkin tuli sata miljoonaa johtuen luurien tuomista tappioista. Nettokassa tulee olemaan 2.4 + 5.44 miljardia euroa kunhan luurikauppa toteutuu eli yhteensä 7.8 miljardia.

Nokian kurssi laski tänään 10.66% mikä on mielestäni ylireagointia. Ymmärrän kurssilaskun ja olin siinä 3-4% kurssilaskun kohdalla samaa mieltä markkinan kanssa että tämä on nyt oikea arvo, mutta lasku jyrkkeni kun USA:n pörssien avaus alkoi lähestyä ja jyrkkeni entisestään kun USA:n pörssissä käytiin kauppaa. Nokian markkina-arvo on nyt 19 miljardia euroa. Kun siitä poistetaan nettokassa jää bisnekselle 11.2 miljardia euroa. Minusta pelkän NSN:n arvo on tuo 11-12 miljardia. Koko vuoden liikevaihto viime vuonna oli kuitenkin 11 miljardia euroa ja Ei-IFRS liikevoitto yli miljardin. Kun noita uudelleenjärjestelykustannuksia arvellaan tulevan tänä vuonna enää 100 miljoonaa euroa (450 miljoonan kassavirtavaikutus) versus viime vuoden 550 miljoonaa niin liikevoittokin paranee lähemmäs miljardia euroa. NSN saattaa kokonaisuudessaan myös kasvattaa hieman liikevaihtoaan kuluvana vuonna vaikkakin alkuvuosi menee todennäköisesti miinuskasvussa. Nokiaa ostamalla saisi siis NSN:n noin 11-12 PE-luvulla. Saako Nokiaa ostamalla siis HEREn ja patenttibisneksen ilmaiseksi kaupan päälle? Mietin tulosjulkistuksen jälkeen useamman kerran myyntiä ja siinä 3% kohdilla olin lähellä myydä mutta uskoin että lasku stabiloituu ja kurssi tulee nousemaan lähiaikoina tämän aamuisille tasoille. Jos olisin tiennyt että kurssi laskee yli 10% olisin myynyt ja ostanut takaisin myöhemmin tänään. Mielestäni nyt ei kyllä kannata myydä tällä 5.11 euron kurssilla. Yhtiön arvo on suurempi.

Kenties kurssilaskua selittää osittain se että Nokia ei kertonut mitään osingostaan ja koska se mahdollisesti osinkoa maksaisi. Yhtiökokous on vasta 17.6 eli aikaisintaan osinko tulee kesäkuussa. Toimitusjohtajan valinta kuten luonnollisesti strategian julkistus tapahtuu myöhemmin. Luurikauppa tapahtuu 1Q:n aikana ja toivottavasti mahdollisimman pian kun nuo loput viranomaishyväksynnät tulevat.

Aika synkkä päivä tämä oli salkulleni, joka laski tänään noin 3%. Eilen noustiin vastaavasti yli 2% TTWO:n vetämänä. Melkoista heiluntaa.

*EDIT* Melko tarkkaan meni oikeaan NSN:n 4Q Ei-IFRS voiton ja liikevaihdon haarukointi tässä kirjoituksessa kolme kuukautta sitten.

Onko malttia vaurastua?

Thursday 23.01.2014

Minulla ei ollut. Ei ainakaan Netflixin kanssa. Myin ne pois kun kurssi oli laskenut sen verran että olin tappiolla ja kilpailun kiristymisestä kertovat uutiset (Amazon jne.) ja uutinen Net Neutralityn rikkomisesta olivat mahdollisesti sellaisia tekijöitä jotka kääntäisivät Netflixin kurssiraketin väärään suuntaan. Eilen Netflix julkisti tuloksensa, joka rikkoi kaikki odotukset. Osake nousi jo eilen jälkipörssissä noin 18% ja on nyt puoli kuuden Suomen aikaan illalla on 16.8% nousussa.

Uusia asiakkaita tuli USA:ssa 2.33 miljoonaa ja USA:n ulkopuolella 1.74 miljoonaa. Osakekohtainen tulos on 0.79 dollaria (vuosi sitten 0.13). Mahtavaa kasvua, mutta niin pitääkin ollakin kun osakekurssi on 390 dollaria. Maltillisesti hinnoiteltu kasvufirma omaisi ehkä PE-luvun 20 jolla EPSiä pitäisi syntyä noin 20 dollaria vuodessa eli 5 euroa kvartaalissa. Arvostus on ehkäpä nyt viisi kertaa suurempi mitä ehkä pitäisi. Osakkeenomistajat nojaavat kovasti eteenpäin ja tulevaisuuden odotukset ovat suuret.

Nokia avaa huomenna tuloskauden

Wednesday 22.01.2014

Nokia avaa huomenna tuloskauden. Itse odotan tulokselta seuraavia asioita, joilla on nähdäkseni selvä positiivinen vaikutus kurssiin:

 • Luurien myynti saa sinetin. Kilpailuviranomaisten päätökset ovat tulleet ja kauppa on virallisesti vahvistunut
 • Luurit tuovat 4Q:lla joko pienen tappion tai pienen voiton. Lumiat ovat käyneet kohtuullisen hyvin kaupaksi
 • HERE tuo kannattavaa kasvua
 • NSN:n tulos on markkinoiden odotuksia parempi
 • Patenttitulot ovat kasvussa
 • Osinko tulee olemaan 0.2 euroa. Mahdollinen lisäosinko loppuvuonna kun strategia alkaa kirkastua. Strategiasta tiedotetaan myöhemmin
 • Tulevaisuuden näkymät hyvät. Kaikki bisnekset kasvavat ja kannattavasti.

Nokia on nyt salkkuni toiseksi suurin osake. Uskoisin että huomenna kurssi on selvästi yli kuusi euroa.

Rautaruukki fuusioituu SSAB:n kanssa

Wednesday 22.01.2014

Rautaruukki tiedotti tänään ennen markkinoiden aukeamista fuusiostaan ruotsalaisen SSAB:n kanssa. Aloite tuli Rautaruukin ja sen pääomistajien suunnalta ja se sekä varmaan RR:n viimeaikainen heikko taloudellinen kehitys näkyy siinä miten omistus ja äänivalta yhtiössä jakaantuvat. Toki SSAB on liikevaihdoltaan selvästi suurempi yhtiö. Viime vuonna SSAB teki selvästi suuremman tappion kuin Rautaruukki. SSAB:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 58% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 75% äänivallasta ja Rautaruukin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 42% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 25% äänivallasta. Hieman ihmetyttää tämä omistussuhde ja erityisesti äänivaltasuhde. Pääkonttori tulee olemaan Tukholmassa. Kauppa toteutuu loppuvuoden aikana.

Kiristynyt kilpailu ja taantuma ja osin myös väärät strategiset valinnat päättivät siis Rautaruukin elon itsenäisenä yhtiönä. Jälleen yksi yhtiö päätyy Ruotsiin kuten Sonera ja Nordea. Yhdistyneen yhtiön osakkeilla voi toki käydä kauppaa aikanaan myös HEXissä. Kuinkahan kauan tätä on suunniteltu? Rautaruukkia on viime aikoin laitettu kovasti solakampaan kuntoon. Toki tuo olisi ollut pakko tehdä muutenkin, mutta liekö tässä ollut lisäksi jonkinlaista myyntikuntoon laittamista samalla. Molemmat yhtiöt tarvitsevat tätä fuusiota, se on selvä.

Myin Rautaruukin osakkeeni pois kivalla voitolla syyskuussa 6.3 euroon. Jos olisin holdannut tähän päivään saakka niin olisin saanut osakkeistani parhaimmillaan 9.25 euroa eli likimain 50% enemmän. Kurssinousua tuli päätöskurssilla 9.17 euroa 33%. Myös SSAB nousi reilusti, taisi olla 15% nurkilla.

Kannattaisiko tätä fuusioituvaa teräsfirmaa nyt sitten ostaa? Firma hakee synergiaetuja ja aikoo irtisanoa satoja päällekkäisiä tehtäviä. Kilpailu säilyy kireänä ja asiakasyrityksien kasvua saa odottaa. Mielenkiintoinen yhtiö kuitenkin. Toivottavasti vähennykset eivät osu pelkästään Suomeen.

TTWO on ollut alamaissa mutta tuliko tänään käänne

Friday 17.01.2014

Hyvän tammikuun alun jälkeen TTWO on nyt taas lasketellut viime päivinä. Tänään se kuitenkin ui muuta markkinaa vastaan (nousi yli 2%) ja vähän katselin että oliko jotain uutista tullut. No törmäsin sitten tähän juttuun, jonka mukaan GTA V PC-julkaisu olisi ihan nurkan takana. 12. maaliskuuta olisi julkaisupäivä. Löysin Youtubesta myös tuon videon mistä tuossa puhuttiin. Kyllä se aika aidon näköiseltä väittää. Niin tai näin niin julkistuspäivä on ihan nurkan takana ja eiköhän se kurssiin laita taas sen verran pöhinää että se 20 dollaria voitaisiin kenties rikkoa? Ja kun PC versio tulee niin kaukana eivät ole sitten myöskään PS4 ja Xbox One versiot.

Maanantaina on USA:ssa pörssit kiinni. Seuraavaksi kauppa voi TTWO:lla käydä tiistaina.

Netflixit lähti tappiolla

Wednesday 15.01.2014

Netflixin kurssi oli jonkun aikaa jo menossa väärään suuntaan ja tänään tuli lunta lisää tupaan kahdestakin suunnasta ja kurssi tippui siihen malliin jyrkästi että päätin ottaa tappiot kotiin kun ne vielä pienenä saa otettua. Harmittaa että lähdin mukaan osakkeeseen joka ei todellakaan sovi mun sijoitusstrategiaan ylikalliina osakkeena. Lunta tulee siis tupaan kahta kautta. Ensinnäkin Amazon aikaa myös alkaa jakaa UHD-striimejä netin kautta ja toisekseen Verizon voitti oikeusjutun koskien Nettineutraliteettia ja voi nyt sitten ilmeisesti alkaa rahastamaan Netflixiä tai Netflixiä ja vastaavia käyttäviä asiakkaitaan siitä että Verizonin verkossa kulkee Netflixin striimejä. Tuolla voi olla aika ikävät vaikutukset Netflixiin jos tuo päätös jää voimaan. Ei ihme että kurssi laskee.

En kyllä usko että tuo päätös jää voimaan mutta ainakin sijoittajat hermoilevat nyt sitten lähiviikot ja kuukaudet tätä.

Ostin lisää Nokiaa

Wednesday 15.01.2014

Oli mielessä että tekisin vielä oston tässä ennen tuloskautta ja päätin ostaa lisää Nokiaa. Tulos tulee ensi viikon rotstaina ja mitään varoitusta ei ole kuulunut eli Nokia olisi pääsemässä tavoitteisiinsa, ellei nyt sitten huomenna vielä varoitusta tipu. 3Q:llahan Nokia onnistui yllättämään positiivisesti. Ostoksen tein velkarahalla eli hiukan lisää vipua on nyt pelissä ja enempää en aio ottaakaan. Seuraava liike on myydä jotain.

Nokia asetti NSN:lle tavoitteeksi 4Q:lle 12% (plus tai miinus 4%-yksikköä) liikevoittomarginaalin ja vahvaa liikevaihdon kasvua (ainakin verrattuna ed. kvartaaleihin). Viime vuonna NSN pääsi 14.4% liikevoittomarginaaliin. 4Q on aina se paras kvartaali. Luurien osalta Nokia odotti vielä 3Q tulosjulkistuksen aikaan pientä tappiota.

Netflix downgreidattiin, kurssi yli 5% laskussa

Tuesday 7.01.2014

Viime vuoden high flyerie Netflix tippuu tänään huolella saatuaan downgraden Morgan Stanleyltä. MS arvelee että Netflixin tilaajamäärä ei kasva viime vuoden vauhtia. Jim Cramer arvelee toisin. Cramer arvioi että kurssi voisi nousta nykyisestä 50%. Niin tai näin niin sijoitukseni Netflixiin valahti nyt miinukselle. Pitäiskö ottaa tappio kiltisti kotiin kun sen hyvin pienenä saisi kelattua sisään? Enpä taida, sillä uskon kasvuun. Netflixillä on hyvin helppo tie kasvattaa lisää asiakasmääriään laajentumalla uusiin maihin kuten Saksaan ja Ranskaan ja jopa nostaa hieman hintaansa.

Suomen verottaja seonnut?

Thursday 2.01.2014

Mikä verokarhua vaivaa? eikö ennätyskorkeat verot riitä kun pitää yrittää verottaa firmojen tuloja jotka on verotettu jo muualla.

Tapaus Nokian Renkaat.

Tapaus Fortum. Jossa myös Ruotsi on hamuamassa rahoja. Laitetaan vielä linkki Fortumin kommentteihin. Uskomatonta.

Ottaa vissiin mallia Intian verottajasta. Aika surkeaa tuollatavalla yrittää vaikeuttaa firmojen toimintaa. Minusta ainakin näyttää siltä että verottaja on täysin väärässä. Mikä firma otetaan seuraavaksi uhriksi? Ei jumalauta näin…

Huonosti alkoi pörssivuosi!

Thursday 2.01.2014

Toivottavasti tämä vuosi on jälleen harvinainen poikkeus vuoden ekan pörssipäivän tilastoon. Niin siis tilastojen mukaan vuoden ensimmäisen pörssipäivän kurssikehitys määrittää koko vuoden kurssikehityksen. Vuosi 2011 oli poikkeus. Vuonna 2012 indikaattori toimi oikein (muistaakseni) kuten vuonna 2013. Vuosina 1996-2008 indikaattori toimi 11 kertaa 13:sta. Indeksit ovat siis miinuksella, Helsingissä OMX Hex sulki 0.51% laskussa ja Jenkkipörssit ovat likimain prosentin pakkasella puoli kymmenen aikaan, Suomen aikaa.

Metso ja Valmet olivat tänään ensimmäistä kertaa itsenäisinä kaupankäynnin kohteina. Metso päätti 24.32 euroon ja Valmet 6.65 euroon eli yhteensä 30.97 euroon. Viime vuonna kun Metso oli vielä kasassa kokonaisuutena oli päätöskurssi 31.02 euroa eli laskua tuli tällekin kombolle hieman. Päivällä näiden yhteishinta oli jo reilusti yli 32 euroa.

Kaikki muut salkun osakkeet lasskivat Hexissä paitsi Nokia. USA:n pörssit ovat vielä auki ja siellä ainoana plussalla osakkeistani on nyt TTWO. Vähän erilaista avausta odottelin kyllä. Pikkaisen huolettaa nyt koko pörssivuoden puolesta.