Archive for February, 2016

Robit julkaisi tänään vuoden 2015 tilinpäätöksen

Monday 22.02.2016

Robit julkaisi tänään vuoden 2015 tuloksensa. Pääkohdat:

 • H2:n liikevaihto kasvoi 18,5 % ja oli 23,676 miljoonaa euroa (H2/2014: 19,983).
 • H2:n EBITA oli 1,713 miljoonaa euroa (H2/2014: 2,345) eli se laski 26,9 %.
 • H2:n EBITA osuus liikevaihdosta oli 7,2 % (H2/2014: 11.7 %).
 • H2:n katsauskauden tulos oli 0,841 miljoonaa euroa (H2/2014: 1,623).
 • Osakekohtainen tulos vuonna 2015 oli 0,17 euroa. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna 0.14 euro. Nykykurssilla 5.66 euroa PE-luvuksi muodostuu 40. Rivakkaa tuloskasvua on syytä tulla tulevaisuudessa tai osakekurssi laskee, se on selvä.
 • Vuoden 2015 katsauskauden tulos oli 2,244 miljoonaa euroa (FY 2014: 2,925).
 • Vuoden 2015 katsauskauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (FY 2014: 7,6 %).
 • Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 71,1 % (FY 2014: 47,4 %).
 • Osinkoehdotus on 0.04 euroa osakkeelta. Osinkotuottoprosentti on siis 0.7%. Tuskin tässä vaiheessa olevalta yhtiöltä tämän parempaa osinkoa odottikaan.

Robitin kasvuvauhti oli ihan hyvällä tasolla, mutta kannattavuus ei. Osa heikentyneestä johtui poistojen lisääntyneestä määrästä sekä tulevaan kasvuun panostamisesta.

Markkina odotteli parempaa tulosta ja niin minäkin. Mutta ilmeisesti markkinoilla oli “haastava” meno porauskaluston kulutusosissa. Kaivosmarkkina elää vaikeita aikoja ja sinällään on erinomaista että Robit on napsinut markkinaosuuksia ja pystynyt kasvamaan näinkin hyvin. Kun kaivosmarkkina alkaa elpyä nähtäneen vielä reippaampaa kasvua ja etenkin sitä tuloskasvua.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa vuosittain vähintäin 15% vauhdilla. Robitin tavoitteena on edelleen parantaa kannattavuutta. Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena  on 13 %:n EBITA ja tämä aiotaan saavuttaa nimenomaan liikevaihtoa kasvattamalla.

YIT:n 4Q oli huono mutta odotusten mukainen

Sunday 21.02.2016

YIT julkaisi oman 4Q tuloksensa 5.2. ja se oli odotetun huono. Pääpoiminnot:

 • Liikevaihto kasvoi 2 % 468,5 (461,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 4 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,6 (31,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 3,6 % (6,8 %).
 • Loka-joulukuussa 2015 ei ollut kertaluonteisia eriä (10-12/14: -12,4 milj. e)
 • Tilauskanta laski 6 % syyskuun lopun tasolta ja oli 2 172,9 miljoonaa euroa.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 43,4 (139,9) miljoonaa euroa
 • Koko vuoden 2015 liikevaihto laski 8 % 1 651,2 (1 801,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 3 %.
 • Koko vuoden 2015 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 76,0 (126,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 % (7,0 %).
 • Koko vuoden kertaluonteiset erät olivat -10,4 (-12,4) miljoonaa euroa.
 • Koko vuoden operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 183,7 (151,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos 0.13 euroa (0.18). Nykykurssilla 4.98 euroa PE-luku on 38. Tuloksen pitää tulevaisuudessa parantua selvästi tai osake laskee.
 • Hallituksen osinkoesitys: 0,22 (0,18) euroa osaketta kohden eli 137,8 % (40,0 %) osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkotuottoprosentti on 4.4%
 • nettovelka laski vuoden aikana 696 miljoonasta 529 miljoonaan euroon

Vuodelle 2016 YIT ennustaa konsernin liikevaihdon kasvavan 0-10% ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2015 tasolta. Syytä onkin, muuten kurssi laskee.

 

 

PKC:n 4Q- valoa tunnelin päässä?

Sunday 21.02.2016

PKC on jo pidempään elänyt hieman vaikeampaa ajanjaksoa, mutta olisikohan uusi parempi jakso nyt alkamassa? Ainakin 4Q tulos antoi vähän sellaista käänteen merkkiä. Pääkohdat tuloksesta:

 • Liikevaihto kasvoi 10,8 % vertailukaudesta (10-12/2014) ollen 231,8 milj. euroa (209,2 milj. euroa).
 • EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 80,9 % vertailukaudesta (10-12/2014) ollen 15,6 milj. euroa (8,6 milj. euroa) eli 6,7 % (4,1 %) liikevaihdosta.
 • Johdinsarjaliiketoiminnan EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 65,2 % vertailukaudesta (10-12/2014) ollen 17,7 milj. euroa (10,7 milj. euroa) eli 8,1 % (5,5 %) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 46,8 milj. euroa (30,7 milj. euroa). Tämä oli huikean hyvä luku.
 • 4Q liikevoitto oli 5.7 miljoonaa euroa (-10 miljoonaa euroa) mikä on 2.5% liikevaihdosta
 • 4Q voitto oli 4.7 miljoonaa euroa (-11 miljoonaa euroa)
 • Koko vuonna liikevaihto kasvoi 9,5 % vertailukaudesta (1-12/2014) ollen 908,0 milj. euroa (829,5milj. euroa).
 • Koko vuonna EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 31,5 % vertailukaudesta (1-12/2014) ollen 63,9 milj. euroa (48,6 milj. euroa) eli 7,0 % (5,9 %) liikevaihdosta.
 • Johdinsarjaliiketoiminnan EBITDA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 29,1 % vertailukaudesta (1-12/2014) ollen 66,4 milj. euroa (51,4 milj. euroa) eli 7,8 % (6,7 %) liikevaihdosta.
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli -23,4 milj. euroa (20,7 milj. euroa) sisältäen yritysoston rahavirran -22,5 milj. euroa
 • Koko vuoden 2015 liikevoitto oli 22.7 miljoonaa euroa (-7 miljoonaa euroa) mikä on 2.5% liikevaihdosta.
 • Koko vuoden 2015 voitto oli 18.3 miljoonaa euroa (-10 miljoonaa euroa)
 • Koko vuoden 2015 tulos per osake oli vaatimattomat 0.08 (-0.63 euroa). Tästä laskettu PE-luku nykykurssilla 14.56 on 182. Eli kurssissa on mukana leivottuna jo reipasta tulosparannusta. Pari vuotta sitten kurssi oli 26 euroa.
 • Osinkoesitys on 0.7 euroa osakkeelta eli sama kuin edellisenä vuonna. Osinko tukee osaketta, mutta tuloksen on syytä alkaa parantua sillä ei tälläisiä osinkoja muuten enää pitkää pysty maksamaan. Osinkotuottoprosentti on 4.8%
 • Rahavarat olivat tilikauden lopussa 118,3 milj. euroa (110,3 milj. euroa).
 • Korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 167,7 milj. euroa (101,4 milj. euroa), joka koostui pitkäaikaisesta korollisesta velasta, 142,2 milj. euroa, ja lyhytaikaisesta korollisesta velasta, 25, 5 milj. euroa. Velkojen kasvu johtui yrityskaupan rahoituksesta.

Kuluvalle vuodelle PKC ennustaa liikevaihdon pysyvän ennallaan mutta käyttökatteen kasvavan ja kasvun ajoittuvan toiselle vuosipuoliskolle. Pohjois-Amerikassa ja edelleen Brasiliassa tuotantomäärät laskevat. Kiinassa tulee kasvua.

Toivottavasti käänne jatkuu. Itse uskoin sen tulevan jo paljon aikaisemmin ja aloitin osakkeen tankkauksen aivan liian aikaisin.

Softbankin joulukvartaalin parasta antia oli Sprint

Sunday 21.02.2016

Softbank julkaisi joulukvartaalinsa (fiscaalinen 3Q) tuloksen 10.2 ja sen parasta antia oli Sprint. Linkki presentaatiomateriaaliin. Sivulla 18 nähdään ehkä parhaiten Sprintin käänne mitän tuleee EBITDAan. Käänne näyttää hyvin samanlaiselta mitä Softbank sai aikaan Japanissa ostettuaan Vodaphonelta mobiilioperaattoritoiminnot ja laitettuaan toimeksi (kuten sivulta 67 näkee). Yhtä vaikuttava on sivulla 19 esiteltyä käänne EBIT:ssä. Softbankin ohjauksessa Sprint on nyt saanut käänteen aikaan, asiakasmäärät kasvavat, asiakastyytyväisyys on parempi, verkko on parempi ja sen operointi tehdään kustannustehokkaammin. Sprintin kustannuksia karsitaan kuluvana vuonna vähintään kahdella miljardilla eli tänä vuonna syntyy kertaluontoisia eriä mutta jo ensi vuonna voittoa pitäisi syntyä huomattavasti enemmän kuin nyt kuten sivulta 38 voi nähdä.

Ali Baban kasvu on jatkunut vahvana. Vuoden takaa liikevaihto kasvoi 32% ja mobiilisivun kautta tapahtunut kaupankäynti kasvoi peräti kolminkertaiseksi mikä johtuu lähinnä maaseutumaisen Kiinan innostumisesta nettikauppaan. Myös voitot kasvoivat 25% vuoden takaa.

Osake on tänä vuonna laskenut viime vuoden lopun 46.55 eurosta Saksan pörssissä perjantain 40.6 euroon. Pari viikkoa sitten kurssi kävi alle 35 euron. Toivottavasti kurssi tästä jatkaa nousuaan. Potentiaalihan osakkeessa on: Sprint, Ali Baba ja muu e-commerce omaa hyvän potentiaalin kasvattaa tulosta ja liikevaihtoa.

Nokialta OK 4Q 2015 tulos

Saturday 13.02.2016

Nokia raportoi torstaina ihan hyvän 4Q tuloksen ja viimeisen sellaisen ilman Alcatel-Lucenttia. Vilkaistaan luvut läpi:

Konserni

 • Liikevaihto 3.61 miljardia euroa (3.51 miljardia). Liikevaihto kasvoi 3%
 • Bruttokate 46.4% (40.8%)
 • Raportoitu Ei-IFRS liikevoitto 734 miljoonaa euroa (503 miljoonaa). Kasvua 46%!
 • Raportoitu IFRS liikevoitto 499 miljoonaa euroa (325 miljoonaa). Kasvua 54%
 • EI-IFRS liikevoittoprosentti oli 20.3% (14.3%)
 • Tulos per osake 0.15 euroa (EI-IFRS). Vuotta aiemmin 0.09
 • Tulos per osake 0.13 euroa (IFRS). Vuotta aiemmin 0.08
 • HEREn myynti huomioituna tulos per osake (IFRS) oli 0.33 euroa (0.03).
  • Lopetettujen toimintojen (HEREn myynti) tulos oli 1.29 miljardia euroa. Tätä ei ylemmissä luvuissa ollut huomioituna
 • Kassa ja muut likvidit varat 9.9 miljardia euroa. (vuotta aiemmin 7.7 miljardia, 3Q:lla 6.9 miljardia)
 • Pitkäaikaista korollista velkaa on 2.1 miljardia euroa. Vuotta aiemmin 2.7 miljardia.
 • Nettokassa 7.8 miljardia euroa (5.0 miljardia euroa vuotta aiemmin ja 3Q:lla 4.1).
 • Koko vuoden tulos

Nokia Networks

 • Liikevaihto 3.21 miljardia euroa (3.37 miljardia). Laskua 5% –> Ericsson kasvoi 9% (kruunuissa).
  • Mobile Broadband liikevaihto 1.72 miljardia (1.76). Laskua 2%. Kasvua tuli erityisesti Kiinassa sekä jonkun verran myös Afrikassa ja Lähi-Idässä. Laskua Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
   • Ei-IFRS liikevoittoprosentti 15.5% (12.5% ja 13.8% ed. kvartaalilla).
   • Ei-IFRS operatiivinen voitto 267 miljoonaa (220 miljoonaa ja 3Q:lla 217 miljoonaa). Kasvua 21%
  • Global Services liikevaihto 1.5 miljardia (1.6). Laskua 6%.
   • Ei-IFRS liikevoittoprosentti 13.6% (14.6% ja 3Q:lla 13.2%)
   • Ei-IFRS operatiivinen voitto 202 miljoonaa euroa (230 miljoonaa ja 173 miljoonaa ed. kvartaalilla).
 • Bruttokate (Ei-IFRS) 39.6% (38.2% ja 3Q:lla 39.5%)
 • Ei-IFRS toiminallinen voitto 468 miljoonaa euroa (470 miljoonaa) ja operatiivinen kate 14.6% (14.0% ja 13.6% ed. kvartaalilla).

Technologies:

 • Liikevaihto 403 miljoonaa euroa (149). Kasvua 170% –> Samsung sopimus solmittiin
 • Ei-IFRS bruttokate 99.5% (98.7%)
 • Ei-IFRS toiminallinen voitto 322 miljoonaa euroa (77 miljoonaa). Kasvua 318%

Nokian tulos oli siis hyvä ellei erinomainen. Kassa kasvoi, Technologiesien myynti ja voitto kasvoivat selkeästi Samsungin patenttikorvausten myötä. Nokia sai HERE-kaupasta noin 2.55 miljardin euron nettotuoton. Verkkopuolella kannattavuus erinomainen mutta myynnin lasku ei tietenkään ole hyvä asia.

Osinkoaan Nokia nostaa 0.16 euroon osakkeelta ja sen päälle tulee 0.1 euron lisäosinko. Ylisuurta kassaa palautetaan osakkeenomistajille. Ulos siis virtaa rahaa 1.56 miljardia euroa. Osinko on hieman suurempi mitä Nokia 3Q:lla arvioi. Ylisuurta kassaa pienennetään myös kaksivuotisella osakkeiden osto-ja mitätöintiohjelmalla mikäli se yhtiökokouksessa tullaan hyväksymään.

Nokia ei antanut tarkkoja ennusteita vuodelle 2016 mutta hieman varovaisen lausunnon Suri antoi: “Markkinakasvu hidastuu vuonna 2016 4G-/LTE- tekniikan käyttöönoton laantuessa Kiinassa ja eräillä muilla markkinoilla. Erityisesti vuoden ensimmäinen neljännes vaikuttaa haastavalta asiakkaiden punnitessa käyttöomaisuusinvestointejaan makrotalouden epävarmuuden lisääntyessä

Nokia arvioi saavuttavansa ALU-yhdistymisen jälkeen 200 miljoonaa euron säästöt lainakorkokuluissa jo tämän vuoden aikana. Aiempi tavoite oli saavuttaa nämä säästöt vuoden 2017 loppuun mennessä.

Nokian osakemäärä tulee olemaan noin 6 miljardia osaketta ennenkuin osakkeiden osto- ja mitätöintiohjelma alkaa puremaan. Nokia omistaa ALUsta nyt noin 91.25%.
Jos lasketaan ALUn ja Nokian 4Q luvut yhteen niin:
 • Liikevaihto oli 4.16 + 3.61 miljardia euroa = 7.77 miljardia euroa. Ericsson 7.95 miljardia euroa
 • Liikevoitto (EI-IFRS) 560 miljoonaa euroa + 734 miljoonaa euroa = 1.3 miljardia euroa. Ericsson 1.26 miljardia euroa.
 • Työntekijöitä ALU 52 600+Nokia 55 718 on yhteensä 108  318 . Ericssonilla 116 181.
 • Nokian nettokassa on selvästi vahvempi ja yhdistyminen ALUn kanssa tuottaa sille 900 miljoonan euron synergiaedut vuositasolla vuoden 2018 aikana. Ericsson tavoittelee Cisco-yhteistyösopimuksella myös merkittäviä synergiaetuja.
 • Ericssonin markkina-arvo on 25.2 miljardia euroa, Nokian 28 miljardia euroa.
 • Kumpaako mielestänne kannattaisi omistaa?

Koko vuonna 2015 Nokian ja ALUn luvut:

 • Liikevaihto 12.5 miljardia euroa + 14.3 miljardia euroa eli yhteensä 26.8 miljardia euroa. Price per sales on siis vain vähän päälle yksi
 • EI-IFRS liikevoitto 1.9 miljardia + 1.03 = 2.93 miljardia.
 • Raportoitu tulos 1.2 miljardia + 0.361 miljardia = 1.561. PE-luku on 17. ALU on parantanut tulostaa kvartaali kvartaalilta ja uskon että tänä vuonna tulos ja sitäkautta PE-luku tulee olemaan melkoisesti alhaisempi ellei osakekurssi sitten merkittävästä nouse.

Alcatel-Lucentilta vahva 4Q 2015

Saturday 13.02.2016

Alcatel-Lucent julkaisi viimeisen tulosjulkistuksensa ja odotettua paljon parempi tulos sieltä tulikin. 1Q:lla Nokian kanssa yhdistynyt ALU raportoi tuloksensa osana Nokiaa. Pääkohdat 4Q tuloksesta:

 • Liikevaihto kasvoi 13% ja oli 4.16 miljardia euroa
 • Bruttokate vahva 39.4%
 • Operatiivinen voitto 560 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 284 miljoonaa)
 • Operatiivinen voittomarginaali 13.5%
 • Raportoitu voitto 4Q:lla oli 659 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 271 miljoonaa)
 • 1.02 miljardin vapaa kassavirta 4Q:lla. Korkein koskaan ALUn historiassa
 • Koko vuodelta raportoitu voitto oli 257 miljoonaa euroa. Ensimmäinen voitollinen vuosi sitten 2011.

ALUn rationalisointiohjelma “shift plan” tuotti todella hyvän tuloksen ja pahasti tappiota tekevä ALU on nyt kääntynyt hyvin voitolliseksi. Juuri sopivasti osaksi Nokiaa.

ALUn IP routing, IP transport ja IP Platform divisioona kasvoi 4Q:lla 14% ja teki 2 miljardin euron liikevaihdon. Erityisen kovaa kasvoi IP Routing ja IP Transport segmentit: 17% ja 19%. Operatiivista voittoa syntyi 333 miljoonaa euroa 16.3% marginaalilla eli suurin osa koko ALUn operatiivisesta voitosta.

ALUn Access divisioona kasvoi sekin 13% 4Q:lla ja teki 2.1 miljardin euron liikevaihdon.

 • Kiinteän verkon divisioona kasvoi peräti 21% petomaiseen 666 miljoonaan euroon
 • Langattoman verkon divisioona kasvoi sekin mukavat 14% 1.38 miljoonaa euroon
 • Managed Services on kuihtunut lähes olemattomiin. Liikevaihtoa tuli 61 miljoonaa euroa
 • Access-divisioonan operatiivinen voitto oli 250 miljoonaa euroa 11.8% marginaalilla

Yllätyin ALUn vahvasta tuloksesta. Tämä tietää hyvää Nokialle tulevina vuosina.

Nokia versus Ericsson 4Q 2015

Saturday 13.02.2016

Jatketaanpas taas vertailusarjaa kun kerran tämmöinen aloitettiin vuoden 2012 alussa.

Linkki Ericssonin 4Q tulokseen ja linkki Nokian ja Nokia Networksin (NET) 4Q tulokseen. Kruunun vaihtokurssina euroiksi käytin 1 kruunu = 0.11 euroa.

Vertailuluvut

Liikevaihto, miljardia euroa:

NET Ericsson
1Q 2012 2,9 5,9
2Q 2012 3,3 6,4
3Q 2012 3,5 6,3
4Q 2012 4,0 7,8
1Q 2013 2,8 6,1
2Q 2013 2,8 6,4
3Q 2013 2,6 5,8
4Q 2013 3,1 7,12
1Q 2014 2,3 5,23
2Q 2014 2,6 5,94
3Q 2014 2,9 6,27
4Q 2014 3,4 7,3
1Q 2015 2,7 5,7
2Q 2015 2,73 6,44
3Q 2015 2,88 6,3
4Q 2015 3,2 7,95

Bruttokate :

NET Ericsson
1Q 2012 26,6% 33,3%
2Q 2012 26,5% 32,0%
3Q 2012 32,2% 30,4%
4Q 2012 36,0% 31,1%
1Q 2013 34,0% 32,0%
2Q 2013 38,3% 32,4%
3Q 2013 36,6% 32,0%
4Q 2013 37,6% 32,9%
1Q 2014 39,6% 36,5%
2Q 2014 38,1% 36,4%
3Q 2014 39,2% 35,2%
4Q 2014 38,2% 36,6%
1Q 2015 33,7% 35,4%
2Q 2015 40,0% 33,2%
3Q 2015 39,5% 33,9%
4Q 2015 39.6% 36,3%

Operatiivinen voittomarginaali (Ei-IFRS):

NET Ericsson
1Q 2012 -5,0% 5,5%
2Q 2012 0,8% 5,9%
3Q 2012 9,2% 6,7%
4Q 2012 14,4% 7,1%
1Q 2013 7.0% 4,1%
2Q 2013 11,8% 4,5%
3Q 2013 8,4% 8,1%
4Q 2013 11,2% 7,7%
1Q 2014 9,3% 5,5%
2Q 2014 11,0% 7,3%
3Q 2014 13,5% 6,7%
4Q 2014 14% 10.5%
1Q 2015 3.2% 5.1%
2Q 2015 11.5% 10.4%
3Q 2015 13,6% 10.2%
4Q 2015 14.6% 16%

Operatiivinen voitto (EI-IFRS) miljoonaa euroa:

NET Ericsson
1Q 2012 -147 322
2Q 2012 27 380
3Q 2012 323 425
4Q 2012 575 560
1Q 2013 196 244
2Q 2013 328 290
3Q 2013 218 470
4Q 2013 349 560
1Q 2014 216 290
2Q 2014 281 430
3Q 2014 397 420
4Q 2014 470 770
1Q 2015 85 290
2Q 2015 313 670
3Q 2015 391 647
4Q 2015 468 1260

4Q:lla Ericsson oli pitkästä aikaa kannattavampi kuin Nokia Networks. Ericsson myös kasvoi selvästi ja sen operatiivinen voitto kasvoi huomattavasti ja oli 2.7 kertaa suurempi kuin Nokia Networksillä. 4Q oli viimeinen kvartaali jolloin Nokia ja ALU raportoivat erilliset luvut. 1Q:lla Nokian verkkopuolen luvut ovatkin sitten selvästi suurempia tässä vertailussakin.

Ericssonin markkina-arvo on 28.4 miljardia dollaria (25.2 miljardia euroa) kun yhdistymisestään ALUn kanssa kertoneen Nokian markkina-arvo on nyt 28 miljardia euroa.

Fortumin 4Q oli huono, osake sukelsi 13%

Wednesday 3.02.2016

Fortum julkaisi tänään 4Q tuloksensa joka sisälsi aika vähän ilonaiheita. Pääkohdat:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 243 (370) miljoonaa euroa, -34 %
 • Liikevoitto oli 38 (584) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -205 (214) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,59) euroa, -97 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja myyntivoittoja oli -0,20 (0,25) euroa. Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,02 (0,64) euroa osakkeelta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 332 (394) miljoonaa euroa, -16 %
 • Liikevoittoon -119 miljoonan euron vaikutus alaskirjauksista ja varauksista liittyen pääosin hiilivoimalaitoksiin Suomessa sekä Oskarshamn 1- ja 2 -ydinvoimayksiköiden sulkemispäätökseen Ruotsissa.
 • osingonjakoesitys on 1.1 euroa osakkeelta mikä sekin on pettymys. Viime vuonna jaettiin 1.1 euroa + 0.2 euron lisäosinko. Tosin mikäänhän ei estä Fortumia maksamasta lisäosinkoa vielä myöhemmi tänä vuonna.

Ne positiiviset asiat? Venäjällä voitto kasvoi viime vuoden 59 miljoonasta eurosta 69 miljoonaan euroon. Lämmön ja sähkönmyynti teki myös kasvaneen tuloksen: 53 miljoonaa euroa versus 49 miljoonaa euroa.

Fortum aikoo pudottaa kiinteitä vuosikustannuksiaan 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Fortum pudotti pitkän aikavälin tavoitettaan mitä tulee sijoitetun pääoman tuottoon. Uusi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite on vähintään 10 prosenttia (12%). Nordnetin Oksaharju ihmettelee aiheellisesti Arvopaperissa  miksi Fortum myi siirtoverkot joilla se teki 8-9% marginaalilla voittoa jos koko konsernin pitkän aikavälin tavoite marginaaliksi on 10%. Kannattaako ottaa riski investoida uuteen liiketoimintaan ja yritysostoihin jos tavoite on noin lähellä sitä perusvarmaa ja riskitöntä sähkön siirtobisnestä?

Fortum aikoo satsata aurinko- ja tuulivoimaan. Osoituksena tästä on mm. jokunen päivä sitten julkistettu aurinkovoimalaprojekti Intiassa. Fortumin pääpainopiste on nykyisillä kotimarkkinoillaan, Euroopassa ja Aasian kasvukeskuksissa.

Omistan Fortumia. Kärsivällisyyttä koetellaan.

Googlen 4Q 2015 oli vahva

Wednesday 3.02.2016

Googlen maanantai-iltana julkistettu 4Q tulos oli vahva ja hienoa jatkoa odotuksia paremmalle 3Q:lle. Liikevaihto kasvoi 18%.

fourth-quarter revenue growing at 18% (24% if the U.S. dollar hadn’t strengthened so much over the past year)

Earnings excluding items rose 26% to $8.67 a share from the year-earlier quarter, the fifth straight quarter of accelerating growth. FactSet had expected $8.08, while analysts polled by Thomson Reuters had expected $8.09.”

Googlen markkina-arvo käväisi tiistaina ohi Applen, jonka 4Q oli vaisu vain 2% kasvulla. Omistan Googlea 🙂

Nokian ja Samsungin välimiesmenettelyssä koskien patenttikorvauksia saatiin päätös

Monday 1.02.2016

Nokia tiedotti tänään saaneensa välimiesmenettelyn päätöksen koskien Samsungin maksamia patenttikorvauksia. 4Q:lla Technologies tulee tekemään noin 400 miljoonan euron liikevaihdon ja koko vuonna 2015 noin 1.02 miljardia euroa. Vastaavat luvut vuodelta 2014 ovat: 149 miljoonaa euroa ja 578 miljoonaa euroa. Eli tämä sopimus tuo osaltaan vuoden takaisista luvuista merkittävää kasvua.

Nokia tulee tiedotteen mukaan saavan 1.3 miljardia euroa kassavirtaa vuosien 2016-2018 aikana.  Tämä tekee 433 miljoonaa euroa vuodessa. Arvopaperin uutisen mukaan Nordean analyytikko Sami Sarkamies arvioi että Samsung on maksanut Nokialle vuosittain sata miljoonaa euroa patenttikorvauksia. Tähän verrattua kasvua tulisi siis melko reilusti.

Mitähän markkina oikein odotti? Nokian kurssi putosi tänään 11.29%. Markkina-arvossa siis runsaat 3 miljardia euroa. Odottiko markkina siis todellakin noin 4.3 miljardin suuruista patenttikorvausta? Tuskin sentään. Mielestäni tämä lasku avasi hyvän ostotilaisuuden, mutta tämä on luonnollisesti vain minun mielipiteeni.