Archive for March, 2023

Puuilon tilinpäätös 2022

Friday 31.03.2023

Puuilo julkaisi 4Q (päättyy tammikuussa) tuloksensa eilen. Tässä pääkohdat:

 • Liikevaihto kasvoi 9,7 % (+15,1 %) ja oli 68,3 milj. euroa (62,3)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto
  kasvoi 6,8 % (+3,1 %)
 • Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 12,0 %
  (-11,8 %)
 • Myyntikate oli 24,8 milj. euroa (22,6) ja
  myyntikate-% oli 36,2 % (36,3 %)
 • Oikaistu EBITA oli 9,7 milj. euroa (9,8), oikaistu
  EBITA-% oli 14,2 % (15,7 %), oikaistu EBITA
  sisältää 0,7 milj. euroa kertaluonteista poistoa.
 • Liikevoitto oli 9,4 milj. euroa (9,5), mikä vastasi
  13,8 % liikevaihdosta (15,3 %)
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,9 milj.
  euroa (-7,2)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08)
 • Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja oli
  0,08 euroa (0,08)
 • Neljännellä kvartaalilla avattiin kaksi uutta
  myymälää (ei uusia myymälöitä)

Koko vuoden luvut:

 • Liikevaihto kasvoi 9,7 % (+13,2 %) ja oli 296,4
  milj. euroa (270,1)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto
  kasvoi 5,5 % (+2,6 %)
 • Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 3,9 %
  (+20,8 %)
 • Myyntikate oli 107,2 milj. euroa (99,6) ja
  myyntikate-% oli 36,2 % (36,9 %)
 • Oikaistu EBITA oli 48,8 milj. euroa (48,4),
  oikaistu EBITA-% oli 16,5 % (17,9 %), oikaistu
  EBITA sisältää 0,7 milj. euroa kertaluonteista
  poistoa.
 • Liikevoitto oli 47,0 milj. euroa (44,5), mikä
  vastasi 15,9 % liikevaihdosta (16,5 %)
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 52,7 milj.
  euroa (10,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,38)
 • Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja oli
  0,42 euroa (0,42)
 • Katsauskaudella avattiin kolme uutta myymälää
  (neljä uutta myymälää)
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,34 euroa
  osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi
  kahdessa erässä.

Hyvältä näyttää. Ja markkina tykkää. Osakekurssi oli 5.895 euroa keskiviikkona ja nyt se on perjantaina iltapäivällä 6.685 euroa. Siinä on nousua kahdessa päivässä 13.4%. PE-luku on 16.3 ja osinkotuotto mukava 5%. Puuilon kasvu jatkuu yli 10% vuosivauhdilla liikevaihdon ollessa 400 miljoonaa euroa vuonna 2025. Osinkoa maksetaan 80% tuloksesta ja se kohoaa tulevina vuosina. Tänä vuonna maksettava osinkoa on 10% viimevuotista suurempi. Tälle vuodelle yhtiön ennustaa sekä liikevaihdon että voiton kasvua.

Mikäs tätä on omistaessa. Tiedä vaikka ostaisin lisää osakkeita.

Sampo jakaantuu, splittaa osakkeensa ja aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Thursday 30.03.2023

Sammon yhtiökokous hyväksyi 2.6 euron osingon, Mandatumin eriyttämisen omaksi erilliseksi yhtiöksi pörssiin, Sammon osakkeen splittaamisen ja omien osakkeiden osto-ohjelman.

Kaikki kuulostavat omistaja-arvoa tukevilta päätöksiltä. Kurssinousua ja kohoavia osinkoja odotellessa. Mandatum voi hyvinkin olla jatkossa joko yritysoston kohde mukavalla preemiolla tai itse aktiivinen toimija yritysostorintamalla.

Omistan Sammon osakkeita ja kohta myös Mandatumin osakkeita.

Konecranesin ja Kreaten osingot irtosivat

Thursday 30.03.2023

Eilen irtosi Nesteen ensimmäinen osinkoerä (1. perusosinko ja 1. lisäosinko) kahdesta ja tänään irtosi myös Kreaten ensimmäinen osinkoerä kahdesta sekä Konecranesin koko osinko. Kreaten kurssi laski 0.08 euroa osingon ollessa 0.46 euroa. Konecranesin kurssi laski, ei kun nousi 0.63 euroa eli 2.1% euroa osingon ollessa 1.25 euroa.

Tälläisiä osingonirtoamisia lisää.

FiVa asetti pankeille 1.0% järjestelmäpuskurin.

Thursday 30.03.2023

Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta (CET1) koskeva vaatimus nousee 100 korkopistettä, koska Finanssivalvonta on päättänyt asettaa 1,0 prosentin järjestelmäriskipuskurin, joka koskee pankkeja Suomessa. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2024, eikä sillä odoteta olevan vaikutusta Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin.

Varmasti moni pelkäsi ja odotti että pankkiregulaatio kiristyy tämän uusimman pankkikriisin myötä ja kiristyshän sieltä tuli. Ilmeisesti markkina pelkäsi jotain suurempaa tai kurssit olivat vain muuten nousutuulella, sillä Nordean osake nousi tänään 3.15% 9.881 euroon.

Huhtikuussa alkanee Nordealla uusin omien osakkeiden osto-ohjelma.

Nordea ilmoitti 3. maaliskuuta 2023 saaneensa EKP:ltä luvan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoja 1,0 miljardilla eurolla. Nordean hallitus päättää takaisinosto-ohjelman käynnistämisestä siinä yhteydessä, kun ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 27. huhtikuuta 2023.

Omistan Nordean osakkeita.

Bioretec sai FDA:lta myyntiluvan USA:ssa

Thursday 30.03.2023

Bioretec oli päivän nousija Helsingin pörssissä 19% nousulla yhtiön tiedotettua saaneensa maailman ensimmäisenä yhtiönä FDA:lta myyntiluvan kehittämilleen biohajoaville metallisille traumaruuveille.

Yhdysvallat on merkittävin ortopediatuotteiden markkina-alue, ja sen osuus on 65 % maailman markkinoista. Traumatuotteiden markkinat ovat ortopedisten tuotteiden suurimpia segmenttejä ja Bioretecin RemeOs™-tuotelinjojen pääsegmentti.

Yhtiöllä on nyt erinomainen mahdollisuus moninkertaistaa myyntinsä ja nousta voitolliseksi tulevien vuosien aikana. Omistan yhtiön osakkeita.

Ali Baba tekee ison organisaatiomuutoksen. Osake 9% nousussa.

Tuesday 28.03.2023

Ali Baba ilmoitti tänään tekevänsä ison organisaatiomuutoksen ja jakavansa toimintansa kuuteen suhteellisen itsenäisesti toimivaan bisnesryhmään. Tämä ehkä näkyy jossain vaiheessa myös niin että yhtiö jakaantuu osakemielessäkin.

Pankkikriisi heiluttaa pankkiosakkeita

Saturday 25.03.2023

USA:sta Silicon Valley Bankin kaatumisesta alkanut pankkikriisi on heiluttanut osakkeita ja etenkin pankkiosakkeita. globaalisti. Euroopassa kriisi johti siihen että USB osti Credit Suissen sen ajauduttua yhä pahempaan tilanteeseen. Perjantaina Deutsche Bank laski voimakkaasti.

Nordean osake on laskenut muiden pankkien mukana vaikka on selvästi pankkien parhaimmistoa Euroopassa. Nordean päätöskurssi oli 12.95 euroa 27.2 ja perjantain päätöskurssi oli 9.347 euroa. Laskua 27.8%. Toki perjantaina irtosi myös 0.8 euron osinko. Jos se jätetään huomiotta on laskua tullut 21.6%. Melko roimasti. Ostin laskukurimuksessa jo hieman lisää Nordeaa ennen osingon irtoamista.

Nordean yhtiökokous päätti uudesta ja isosta omien osakkeiden osto-ohjelmasta.

Jotta yhtiön pääomarakenne voidaan sopeuttaa joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin, hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta. Tämän valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 350 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Valtuutus on voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai 18 kuukautta vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Eli käytännössä pelkästään omien osakkeiden osto ja mitätöinti tulee tarkoittamaan 9.6% osingon nousua mikäli osakekohtainen tulos pysyisi ennallaan. Tulos sinällään nousee ellei pankkikriisi muuta asioita. Pankkikriisi voi lisätä pankkien ottolainauksen hintaa tai vaikeuttaa sitä ja toki mikään pankki ei kestä bank runia jos sellainen lähtee liikkeelle. MIkä tulos pysyy ennallaan omien osakkeiden mitätöinnillä 0.8 euron osinko kasvaisi 0.86 euron osinkoon ensi vuoden keväällä. OP:n ennuste taisi olla että Nordea maksaisi ensi keväänä 0.9 euroa osakkeelta. Nykyisellä osakekurssilla 9.347 ja OP:n ennusteella on osinkotuotto 9.6%. Korkoja ei ehkä lasketa vielä tämän vuoden aikana vaan vasta ensi vuoden alussa ja silloinkin niin että ne jäävät selvästi nollan yläpuolelle ja lasku ei tapahdu nopeasti. Nordean pitäisi siis tulla tekemään todella hyvää tulosta lähivuodet ellei pankkikriisi tee yllätyksiä. Toki myös luottotappiot voivat hieman kasvaa. Mikäli yllätyksiä ei nähdä, tulee Nordean kurssi kohoamaan selvästi nykyisestä. DB:n tavoitehinta on 14.0 euroa, OP:lla taisi olla 13.5 euroa.

Mieli tekisi ostaa lisää Nordeaa, mutta sen osuus salkusta on jo nyt liian suuri. Voi silti olla että ostan. Ensi viikolla irtoaa Goforen ja Nesteen osinko. Nordean, Goforen ja Nesteen osingot ovat tilillä huhtikuun eka viikolla ja lähipäivinä tulee Lockheed Martinin kvartaaliosinko tilille. Käteistäkin on edelleen tilillä helmikuun ja maaliskuun alun ostojen jälkeenkin.

Helmikuussa salkun arvon nousu jatkui

Saturday 25.03.2023

Helmikuussa salkkuni arvo kasvoi 0.7% tuoton ollessa 0.5%. Samaan aikaan verrokki-indekseistä OMX HEX CAP nousi 1.6%, S&P500 laski 2.6% ja Nasdaq laski 1.1%. Vuoden alusta on salkun arvo noussut 7.2%.

Salkun sankariosakkeet:

 • Nordea +11.6%
 • Konecranes +8.1%
 • Bioretec +7.0%
 • Gofore +5.7%

Salkun luuseriosakkeet:

 • Ali Baba -18.5%
 • Softbank -12.3%
 • EWZ (Brasilia) ETF -10.0%
 • Spinnova -9.9%
 • Witted Megacorp -7.1%
 • NoHo -5.1%
 • Kreate -4.4%

Helmikuussa kävin normaalia enemmän osakekauppaa. Ostin Nesteen, Konecranesin, Microsoftin, Puuilon ja Norrhydron osakkeita ja myin pois Oshkoshin osakkeet yhtiön menetettyä ison armeijan jatkotilauksen kilpailijoilleen. Osinkoja ei tullut ollenkaan.

Ostin lisää Vincitin osakkeita

Friday 3.03.2023

Uskon että Vincitin suunta on nyt ylöspäin ja se on jo nyt verrokkeihinsa nähden alihinnoiteltu. Osinkotuottokin on kohtalainen.

Spinnovan 4Q 2022

Thursday 2.03.2023

Spinnova julkaisi 4Q ja koko vuoden tuloksensa 28.2. Pääkohdat koko vuoden osalta:

 • Liikevaihto kasvoi 24 279 tuhanteen euroon (6 063 tuhatta euroa).
 • Katsauskauden liiketulos oli -12 309 tuhatta euroa (-7 172 tuhatta euroa).
 • Kokonaisinvestoinnit olivat 16 293 tuhatta euroa (4 366 tuhatta euroa). Kasvu liittyi pääasiassa Woodspin-yhteisyritykseen.
 • Nettokassa oli 76 314 tuhatta euroa (100 093 tuhatta euroa).
 • Vakituisen henkilöstön määrä nousi jakson aikana 75:een (58).
 • Rakensimme ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaan Woodspinille. Lisäksi Woodspinin toisen tehtaan toteutettavuuden arviointi käynnistettiin.
 • Jatkoimme uusien kaupallisten tuotteiden julkistamisen brändikumppaneiden kanssa, esim. adidaksen, Marimekon ja Bestsellerin kanssa.
 • Vahvistimme avaintiimejä ja johtoa.

Yhtiö on aikaisessa rakennusvaiheessa ja vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä. Kuluvan vuoden ennuste:

Vuoden 2023 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2022, pääasiassa teknologiamyyntien ajoitusten takia.

Tilikauden tappio tulee kasvamaan vuonna 2023 yhtiön toiminnan ylösajon takia.

Omistan yhtiön osakkeita minimaalisen vähän.